Download Table of Contents Print this page

Slovenčina - Samsung EB-P3000 Quick Start Manual

Advertisement

Table of Contents
Slovenčina
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 104
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 104
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku,
aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho
produktu. Obsah sa môže zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie
môžete zobraziť v úplnej používateľskej príručke.
Ak si chcete prečítať informácie o zariadení,
používateľskú príručku a ďalšie informácie, navštívte
stránku www.samsung.com .
Pred používaním batérie sa uistite, že je kompatibilná
s vaším zariadením.
Svoje práva spotrebiteľa si môžete uplatniť na základe
zákona krajiny, v ktorej ste produkt zakúpili. Viac
informácií získate od svojho predajcu.
Popis zariadenia
Nabíjací port USB
Nabíjací konektor
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie je potrebné batériu nabiť.
Pripojte batériu k nabíjačke.
Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou
Samsung.
104
Kontrolka
Tlačidlo úrovne
nabitia batérie
2017-06-14 오후 2:43:43
2017-06-14 오후 2:43:43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents