Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 110

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 109
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 109
Modul baterie můžete nabíjet pomocí nabíječky
(prodává se samostatně).
V závislosti na typu používané nabíječky může
být nutné použít konektor mikro USB.
Skutečná kapacita (Wh) se měří podle
výstupního proudu a napětí baterie. Může se lišit
od kapacity (Wh) uvedené na zařízení v závislosti
na stavu výstupního výkonu, uspořádání obvodů
připojeného zařízení a na provozním prostředí.
Nabíječka by měla během nabíjení zůstat
v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být
snadno dostupná.
Kontrola zbývajícího nabití baterie
Zbývající nabití baterie můžete zkontrolovat stisknutím
tlačítka Úroveň nabití baterie.
Kontrolky vás upozorní na zbývající nabití baterie.
Zbývající nabití
Stav kontrolky
baterie
70–100 %
Svítí čtyři kontrolky
40–70 %
Svítí tři kontrolky
20–40 %
Svítí dvě kontrolky
5–20 %
Svítí jedna kontrolka
0–5 %
Bliká jedna kontrolka
109
2017-06-14 오후 2:43:44
2017-06-14 오후 2:43:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents