Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 83

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 82
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 82
Bruke batteripakken
1. Koble den ene enden av USB-kabelen til USB-
laderporten på batteripakken. Koble deretter den andre
enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på
den mobile enheten.
2. Koble USB-kabelen fra begge enhetene når den mobile
enheten er fulladet.
Avhengig av den mobile enhetens
flerfunksjonskontakt, kan du måtte bruke Micro-
USB-kontakten.
Sikkerhetsinformasjon
Les gjennom all sikkerhetsinformasjonen før du bruker
enheten for å sikre trygg og passende bruk. Hvis du vil se
den fullstendige sikkerhetsinformasjonen, finner du den på
Samsungs nettside.
Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er
godkjente av produsenten
Ikke berør enheten med våte hender
Ikke mist laderen eller enheten i bakken og utsett de
ikke for støt
Enheten kan brukes på steder med en temperatur
på mellom 0 °C og 35 °C. Du kan oppbevare enheten
i en temperatur på mellom -20 °C og 50 °C. Bruk
eller oppbevaring av enheten utenfor anbefalt
temperaturområde kan skade enheten eller redusere
batteriets levetid
82
2017-06-14 오후 2:43:42
2017-06-14 오후 2:43:42

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents