Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 44

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 43
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 43
Зареждане на батерията
Преди да използвате батерийния пакет за пръв път,
трябва да заредите батерията.
Свържете батерийния пакет към зарядно устройство.
Използвайте само зарядни устройства
одобрени от Samsung.
Можете да заредите батерийния пакет с
помощта на зарядното устройство (продава
се отделно).
В зависимост от типа на зарядното
устройство, което използвате, може да се
наложи да използвате Micro USB конектор.
Действителният капацитет (Wh) е измерен
въз основа на изходния ток и напрежение
на батерията. Той може да се различава от
капацитета (Wh), указан върху устройството в
зависимост от условията на изходна мощност,
конфигурацията на веригата на свързаното
устройство и работната среда.
Зарядното устройство трябва да остане близо
до електрическия контакт и лесно достъпно,
докато зарежда.
43
2017-06-14 오후 2:43:40
2017-06-14 오후 2:43:40

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents