Eesti - Samsung EB-P3000 Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Eesti

P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 67
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 67
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks
lugege palun see kasutusjuhend enne seadme
kasutamist läbi.
Pildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
Sisu võib eelnevalt teavitamata muuta. Täpsema teabe
saamiseks saate lugeda täielikku kasutusjuhendit.
Külastage veebilehte www.samsung.com , et vaadata
teavet seadme kohta, lugeda kasutusjuhendit ja muud.
Veenduge enne akukomplekti kasutamist, et see ühildub
teie seadmega.
Teie tarbijaõiguseid kaitsevad selle riigi õigusaktid,
kust te toote ostsite. Rohkema teabe saamiseks võtke
ühendust oma teenuseosutajaga.
Seadme osad
USB-laadimisport
Laadimisport
Aku laadimine
Enne aku esmakordset kasutamist peate akukomplekti
laadima.
Ühendage akukomplekt laaduriga.
Kasutage üksnes Samsungi poolt heakskiidetud
laadureid.
Indikaatori tuli
Aku taseme nupp
67
2017-06-14 오후 2:43:42
2017-06-14 오후 2:43:42

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents