Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 54

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 53
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 53
Korišćenje pakovanja baterije
1. Povežite jedan kraj USB kabla sa USB portom za punjač
pakovanja baterije. Zatim uključite drugi kraj USB kabla
u višenamenski konektor mobilnog uređaja.
2. Kada se mobilni uređaj napuni do kraja, isključite USB
kabl iz oba uređaja.
U zavisnosti od višenamenskog konektora
mobilnog uređaja, možda će trebati da koristite
mikro USB konektor.
Bezbednosne informacije
Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte
ovo uputstvo kako biste osigurali bezbednu i ispravnu
upotrebu. Da biste videli sve bezbednosne informacije,
idite na veb-sajt kompanije Samsung.
Koristite baterije, punjače, dodatnu opremu i materijal
koje je odobrio proizvođač
Ne dodirujte uređaj vlažnim rukama
Nemojte ispuštati punjač ili uređaj ili udarati po njima
Uređaj može da se koristi na mestima sa temperaturom
okoline od 0 °C do 35 °C. Možete da čuvate uređaj
na ambijentalnoj temperaturi od -20 °C do 50 °C.
Korišćenje ili čuvanje uređaja izvan preporučenih
temperatura može da ošteti uređaj ili da smanji rok
trajanja baterije
53
2017-06-14 오후 2:43:41
2017-06-14 오후 2:43:41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents