Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 35

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 34
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 34
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem baterii przenośnej należy ją
naładować.
Podłączyć baterię przenośną do ładowarki.
Używaj wyłącznie ładowarek dopuszczonych do
użytku przez firmę Samsung.
Baterię przenośną możesz ładować za pomocą
ładowarki (sprzedawanej oddzielnie).
W zależności od używanej ładowarki konieczne
może być zastosowanie złącza mikro USB.
Rzeczywista pojemność (Wh) jest mierzona
na podstawie prądu i napięcia wyjściowego
baterii. Może być ona różna od pojemności
(Wh) określonej na urządzeniu w zależności
od warunku mocy wyjściowej, konfiguracji
obwodów podłączonego urządzenia oraz
środowiska uruchomienia.
Podczas ładowania ładowarka powinna
znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego
i być łatwo dostępna.
34
2017-06-14 오후 2:43:40
2017-06-14 오후 2:43:40

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents