Svenska - Samsung EB-P3000 Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Svenska

P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 75
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 75
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så
att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten.
Innehållet kan komma att ändras utan föregående
meddelande. Du kan läsa den fullständiga
bruksanvisningen för mera information. Besök
www.samsung.com för enhetsinformation,
bruksanvisning med mera.
Se till att batteripacket är kompatibelt med enheten
innan du använder det.
Dina konsumenträttigheter styrs av lagarna i det land där
du köpte produkten. Kontakta din tjänsteleverantör för
mer information.
Enhetslayout
USB-laddningsuttag
Laddningsport
Ladda batteriet
Innan du använder batteripacket för första gången måste
du ladda batteriet.
Anslut batteripacket till en laddare.
Använd endast laddare som är godkända av
Samsung.
Indikatorlampa
Batterinivåknapp
75
2017-06-14 오후 2:43:42
2017-06-14 오후 2:43:42

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents