Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 67

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 66
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 66
Saugokite, kad universalioji jungtis ir mažasis įkroviklio
galas nesusiliestų su kitais laidininkais, pvz., skysčiu,
dulkėmis, metalo drožlėmis ar pieštuko širdele
Neleiskite vaikams ar gyvūnams kramtyti ar čiulpti
prietaiso
Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo
prietaiso
Teisingas išmetimas
Šis ženklinimas ant gaminio, priedų
ar literatūros rodo, jog gaminio ir jo
elektroninių priedų (pvz., įkroviklis,
ausinės, USB laidas) negalima išmesti
kartu su buitinėmis atliekomis.
Šis ženklas, pateikiamas ant
akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar
ant pakuotės nurodo, kad šio produkto
akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo
naudoti laikui, negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis.
Daugiau informacijos apie „Samsung"
gamtosauginius įsipareigojimus ir su produktu
susijusius kontrolės įsipareigojimus, pvz.:
REACH, WEEE, akumuliatoriai, rasite apsilankę
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
66
2017-06-14 오후 2:43:42
2017-06-14 오후 2:43:42

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents