Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 46

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 45
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 45
Информация за безопасност
Прочетете цялата информация за безопасност, преди да
използвате устройството, за да осигурите безопасна и
правилна употреба. За да видите пълната информация
за безопасност, идете до уебсайта на Samsung.
Използвайте батерии, зарядни устройства,
аксесоари и резервни части, одобрени от
производителя
Не докосвайте устройството с мокри ръце
Не изпускайте или подлагайте зарядното
устройство на удар
Устройството може да се използва на места
с температура на околна среда между 0°C до
35°C. Можете да съхранявате устройството при
температура на околната среда между -20°C до 50°C.
Използването или съхраняването на устройството
извън препоръчаните температурни диапазони
може да повреди устройството или да намали
живота на батерията
Предотвратете контакта на многофункционалния
жак и малкия край на зарядното устройство с
проводими материали като течности, прах, метален
прах и графит на моливи
Не позволявайте на деца или животни да дъвчат
или смучат устройството
Не разглобявайте, не модифицирайте и не
ремонтирайте сами устройството си
45
2017-06-14 오후 2:43:40
2017-06-14 오후 2:43:40

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents