Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 107

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 106
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 106
Používanie batérie
1. Pripojte jeden koniec kábla USB k nabíjaciemu portu
USB. Potom pripojte druhý koniec kábla USB k
multifunkčnému konektoru mobilného zariadenia.
2. Po úplnom nabití mobilného zariadenia odpojte
kábel USB od oboch zariadení.
V závislosti od multifunkčného konektora
mobilného zariadenia môže byť potrebný
konektor Micro USB.
Bezpečnostné informácie
Pred používaním zariadenia si prečítajte všetky
bezpečnostné informácie, aby ste zaistili jeho bezpečné
a správne používanie. Ak chcete zobraziť kompletné
informácie o bezpečnosti, navštívte webovú lokalitu
Samsung.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a
spotrebný materiál schválený výrobcom
Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo zariadenie
nespadli, a chráňte ich pred nárazmi
Zariadenie možno používať na miestach s okolitou
teplotou od 0 °C do 35 °C. Zariadenie možno
skladovať na miestach s okolitou teplotou od -20 °C
do 50 °C. Používanie alebo skladovanie zariadenia
mimo odporúčaného teplotného rozsahu môže mať
za následok poškodenie zariadenia alebo skrátenie
životnosti batérie
106
2017-06-14 오후 2:43:44
2017-06-14 오후 2:43:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents