Български - Samsung EB-P3000 Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Български
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 42
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 42
Моля, прочетете това Ръководство преди да
използвате устройството си, за да гарантирате
безопасна и правилна употреба.
Изображенията може да се различават от
действителния продукт. Съдържанието подлежи на
промяна без предизвестие. За повече информация
можете да се обърнете към пълното ръководство
на потребителя. Посетете www.samsung.com , за да
видите информация за устройството, ръководството
на потребителя и други.
Преди да използвате батерийния пакет, се уверете, че
е съвместима с вашето устройство.
Вашите потребителски права се регулират от закона
на държавата, в която сте закупили продукта. Моля,
свържете се със своя доставчик на услуги за повече
информация.
Оформление на устройството
USB порт за
зарядното
устройство
Порт за зарядното
устройство
42
Индикаторна
лампичка
Бутон за ниво на
батерията
2017-06-14 오후 2:43:40
2017-06-14 오후 2:43:40

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents