Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 89

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 88
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 88
Estä monitoimiliitäntää ja laturin pientä päätä
pääsemästä kosketuksiin nesteiden, pölyn,
metallijauheiden, lyijykynien grafiitin ja muiden
sähköä johtavien aineiden kanssa
Estä lapsia ja eläimiä pureskelemasta ja imemästä
laitetta
Älä pura, muunna tai korjaa laitetta
Oikea hävittäminen
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa
tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia
elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia,
kuulokemikrofonia tai USB-kaapelia) ei
saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä
merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen
sisältämiä akkuja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden
käyttöikä on päättynyt.
Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja
tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista,
kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
88
j
2017-06-14 오후 2:43:43
2017-06-14 오후 2:43:43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents