Download Table of Contents Print this page

Srpski - Samsung EB-P3000 Quick Start Manual

Advertisement

Table of Contents

Srpski

P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 51
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 51
Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte
ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na
bezbedan i ispravan način.
Slike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je
podložan promenama bez prethodnog obaveštenja. Za
više informacija možete da pristupite punom uputstvu
za upotrebu. Idite na veb-sajt www.samsung.com da
biste videli informacije o uređaju, uputstvo za upotrebu
i drugo.
Pre korišćenja pakovanja baterije, uverite se da je
kompatibilan sa vašim uređajem.
Vaša prava kao potrošača su zaštićena zakonom zemlje
u kojoj ste kupili proizvod. Obratite se svom pružaocu
usluga za više informacija.
Raspored uređaja
USB port za punjač
Port za punjač
Punjenje baterije
Pre prvog korišćenja pakovanja baterije morate napuniti
bateriju.
Povežite pakovanje baterije na punjač.
Koristite samo punjače koje je odobrila kompanija
Samsung.
Indikatorska lampica
Taster za proveru
nivoa napunjenosti
baterije
51
2017-06-14 오후 2:43:41
2017-06-14 오후 2:43:41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents