Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 77

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 76
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 76
Du kan ladda batteripacket med hjälp av
laddaren (säljs separat).
Beroende på vilken typ av laddare du använder
måste du eventuellt använda Micro USB-
kontakten.
Faktisk kapacitet (Wh) mäts utifrån batteriets
utström och utspänning. Den kan skilja sig från
kapaciteten (Wh) som finns angiven på enheten,
beroende på uteffekten, den anslutna enhetens
kretskonfiguration och användningsmiljö.
Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att
komma åt under laddningen.
Kontrollera återstående batteriladdning
Kontrollera återstående batteriladdning genom att trycka
på knappen Batterinivå.
Indikatorlamporna visar återstående batteriladdning.
Återstående
Satus för indikatorlampa
batteriladdning
70–100 %
Fyra indikatorlampor på
40–70 %
Tre indikatorlampor på
20–40 %
Två indikatorlampor på
5–20 %
En indikatorlampa på
0–5 %
En indikatorlampa blinkar
76
2017-06-14 오후 2:43:42
2017-06-14 오후 2:43:42

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents