Download  Print this page

Techninė Priežiūra; Pasirenkami Priedai - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pjovimo našumas
Maksimalus pjovimo našumas skiriasi atsižvelgiant į
pjovimo kampą ir ruošinio formą.
Didžiausia pjovimo galia naudojant naują nupjo-
vimo diską
Pjovimo kampas /
ruošinio forma
ø 127 mm
115 x 130 mm
102 x 194 mm
70 x 233 mm
119 x 119 mm
137 x 137 mm
PASTABA: Šiuo įrankiu rekomenduojama pjauti
plonesnį kaip 1,6 mm ruošinį.
Ruošinio pritvirtinimas
PERSPĖJIMAS:
Kai tvirtinate ruošinį,
visada sriegių laikiklį uždėkite ant ašies sriegių.
Jeigu nesilaikysite šio nurodymo, ruošinys gali būti
suspaustas nepakankamai. Todėl jis gali būti išstum-
tas arba gali pavojingai sutrūkti nupjovimo diskas.
Kol sriegių laikiklis pakeltas, spaustuvą galima greitai
pastumti į vidų ir išorę. Norėdami suspausti ruošinį,
stumkite rankenėlę, kol spaustuvo plokštė paliečia
ruošinį, tada grąžinkite sriegių laikiklį. Sukite ranke-
nėlę prieš laikrodžio rodyklę, kol ruošinys bus gerai
įtvirtintas.
► Pav.17: 1. Rankenėlė 2. Sriegių laikiklis
3. Spaustuvo plokštė
Kai nupjovimo diskas pastebimai susidėvi, už ruoši-
nio dėkite skėtiklį taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
Nusidėvėjusį diską galima naudoti efektyviau, ruošinį
pjaunant disko pakraštyje esančiu viduriniu tašku.
Naudokite tvirtos ir nedegios medžiagos skėtiklį.
► Pav.18: 1. Skėtiklis
Pjaudami platesnius nei 85 mm ruošinius kampu, prie
kreipiklio plokštės pritvirtinkite tiesų, ilgesnį nei 190 mm
x 40 mm pločio medžio gabalėlį (skėtiklį), kaip parodyta
paveikslėlyje. Šį skėtiklį priveržkite varžtais, įkišdami
juos į kreipiklio plokštės skyles. Įsitikinkite, ar nuspau-
dus įrankio galvutę nupjovimo diskas neliečia skėtiklio.
► Pav.19: 1. Kreipiklio plokštė 2. Skėtiklis (dau-
giau nei 190 mm ilgio x40 mm pločio)
3. Ruošinys (platesnis nei 85 mm)
4. Spaustuvo plokštė
90°
45°
ø 127 mm
115 x 103 mm
106 x 106 mm
100 x 100 mm
PASTABA:
Naudodami skėtiklį įdėkite kreiptuvo
plokštę į vietą, esančią arčiausiai įrankio galvutės
kakliuko.
► Pav.20
Kai nupjovimo diskas pastebimai susidėvi, pjovimo
padėtį pakelkite padėdami šiek tiek už ruošinį siauresnį
skėtiklį, kaip parodyta paveikslėlyje. Tai padės ekono-
miškiau naudoti nupjovimo diską.
► Pav.21: 1. Spaustuvo plokštė 2. Ruošinio skersmuo
3. Kreipiklio plokštė 4. Skėtiklio plotis
Ilgus ruošinius iš abiejų pusių privaloma paremti
trinkelėmis, kad jie būtų tame pačiame lygyje kaip ir
pagrindas. Naudokite iš nedegių medžiagų pagamintas
atramines trinkeles.
► Pav.22: 1. Atraminė trinkelė
Įrankio nešimas
Prieš nešdami išimkite akumuliatorius ir nulenkite įran-
kio galvutę žemyn, tada ją užfiksuokite. Neškite laiky-
dami už rankenos.
► Pav.23
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
PERSPĖJIMAS:
įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra
nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.
PASTABA:
Niekada nenaudokite gazolino, ben-
zino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali
atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.
Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti,
apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą
turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros
centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita" pagamin-
tas atsargines dalis.

PASIRENKAMI PRIEDAI

PERSPĖJIMAS:
arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje
instrukcijoje nurodytu „Makita" bendrovės įran-
kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus
arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones.
Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus
priedus arba įtaisus.
Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki-
tės į artimiausią „Makita" techninės priežiūros centrą.
Šlifuojamieji pjovimo diskai
Originalus „Makita" akumuliatorius ir įkroviklis
PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti
pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai.
Jie įvairiose šalyse gali skirtis.
48 LIETUVIŲ KALBA
Visuomet įsitikinkite, ar
Šiuos papildomus priedus

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140