Download  Print this page

Tehnilised Andmed - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
EESTI (Originaaljuhend)

TEHNILISED ANDMED

Mudel:
Ketta läbimõõt
Ava läbimõõt
Max ketta paksus
Koormuseta kiirus
Nimipinge
Mõõtmed
(P × L × K)
Netokaal
Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi tõttu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
Kaal võib erineda olenevalt lisaseadistest, kaasa arvatud akukassetist. Kergeim ja raskeim kombinatsioon
EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis.
Kuju ja kaal varieeruvad olenevalt tehnilistest andmetest, mis erinevad riigiti.
Sobiv akukassett ja laadija
Akukassett
Laadija
Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.
Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette ja laadijaid. Muude akukassettide ja laadijate
HOIATUS:
kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.
Kavandatud kasutus
Tööriist on ette nähtud raudmetalli lõikamiseks sobiva
abrasiivse lõikekettaga. Järgige tolmu, töötervishoiu ja
-ohutuse kohta kehtestatud riiklikke seadusi ja eeskirju.
Müra
Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi
EN62841-3-10 kohaselt:
Helirõhutase (L
): 103 dB (A)
pA
Helivõimsuse tase (L
): 115 dB (A)
WA
Määramatus (K): 3 dB (A)
HOIATUS:
Kasutage kõrvakaitsmeid.
Vibratsioon
Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite
summa) määratud standardi EN62841-3-10 kohaselt:
Vibratsiooniheide (a
): 2,5 m/s
h
Määramatus (K): 1,5 m/s
Euroopas kasutusel olevat
tüüpi kaitsepiirde korral
Väljaspool Euroopat kasutusel
olevat tüüpi kaitsepiirde korral
Keskkatte-tüüpi kaitsepiirde korral
Euroopas kasutusel olevat
tüüpi kaitsepiirde korral
Väljaspool Euroopat kasutusel
olevat tüüpi kaitsepiirde korral
Keskkatte-tüüpi kaitsepiirde korral
2
2
537 mm × 290 mm × 640 mm
537 mm × 280 mm × 640 mm
537 mm × 280 mm × 640 mm
BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 /
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF
MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniheite väärtus on
mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning
seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.
MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniheite väärtust
võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.
Vibratsioonitase võib elektritööriista
HOIATUS:
tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud
väärtusest olenevalt tööriista kasutamise viisidest.
HOIATUS:
Rakendage operaatori kaitsmiseks
kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad
hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis
(võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, nagu näiteks
korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab
tühikäigul, lisaks tööajale).
EÜ vastavusdeklaratsioon
Ainult Euroopa riikide puhul
EÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi
Lisas A.
49 EESTI
DLW140
355 mm
25,4 mm
3 mm
-1
3 800 min
Alalisvool 36 V
17,2 - 17,8 kg
15,6 - 16,3 kg
15,4 - 16,0 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140