Download Table of Contents Print this page
Makita DLW140 Instruction Manual

Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs Also See for DLW140:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

EN
Cordless Portable Cut-off
Brezžični prenosni rezalnik za
SL
kovino
Prerës portativ me bateri
SQ
Акумулаторен ръчен
BG
циркуляр
Bežični prijenosni alat za
HR
rezanje
Безжична пренослива пила УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
МК
Бежични преносни уређај за
SR
одсецање
Debitor pentru metale portabil
RO
cu acumulator
Акумуляторна портативна
UK
відрізна пила
Аккумуляторная
RU
Портативная Отрезная Пила
DLW140
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
6
14
22
30
39
47
56
64
72
81

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DLW140

 • Page 1 Безжична пренослива пила УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Бежични преносни уређај за УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ одсецање Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUCŢIUNI cu acumulator Акумуляторна портативна ІНСТРУКЦІЯ З відрізна пила ЕКСПЛУАТАЦІЇ Аккумуляторная РУКОВОДСТВО ПО Портативная Отрезная Пила ЭКСПЛУАТАЦИИ DLW140...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4 Fig.19 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22...
 • Page 5 Fig.23...
 • Page 6: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DLW140 Wheel diameter 355 mm Hole diameter 25.4 mm Max. wheel thickness 3 mm No load speed 3,800 min Rated voltage D.C. 36 V Dimensions With European type safety guard 537 mm x 290 mm x 640 mm...
 • Page 7: Safety Warnings

  Always use undamaged wheel flanges that are NOTE: The declared vibration total value(s) has been of correct diameter for your selected wheel. measured in accordance with a standard test method Proper wheel flanges support the wheel thus and may be used for comparing one tool with another. reducing the possibility of wheel breakage. NOTE: The declared vibration total value(s) may also The outside diameter and the thickness of your be used in a preliminary assessment of exposure. accessory must be within the capacity rating of your power tool.
 • Page 8 If the cut-off wheel stops during the opera- Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be tion, makes an odd noise or begins to vibrate, avoided by taking proper precautions as given below. switch off the tool immediately. 12. Always switch off and wait for the cut-off Maintain a firm grip on the power tool and posi- tion your body and arm to allow you to resist wheel to come to a complete stop before kickback forces.
 • Page 9: Installation

  The tool head can be locked. Always lock the tool head causing fires, personal injury and damage. It will when not in use or carrying. also void the Makita warranty for the Makita tool and To unlock, depress the tool head slightly and push the charger. lock pin. To lock, return the lock pin while holding down the tool head.
 • Page 10: Overload Protection

  Charge the may result in unintentional operation and serious battery personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage. NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause switch breakage.
 • Page 11: Electronic Function

  Load status indicator Spark guard adjustment The load status indicator shows the level of the load on Country specific the motor during cutting operation. As the load on the The spark guard is factory-installed with its lower edge motor increases, the number of lighting lamp increases. contacting the base. Operating the tool in this position ► Fig.7: 1. Load status indicator will cause many sparks to fly around. Loosen the screw and adjust the spark guard to a position at which mini- Overload alert mum sparks will fly around.
 • Page 12: Operation

  Raise the safety guard. Turn the toolless clamp coun- Securing workpiece terclockwise while holding down the shaft lock. Then remove the toolless clamp, outer flange and cut-off CAUTION: wheel. When removing the cut-off wheel, do not remove Always place the thread holder on the inner flange as well as the ring and O-ring. the shaft threads when securing the workpiece. ► Fig.15: 1.
 • Page 13: Maintenance

  Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 14: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: DLW140 Premer rezalne plošče 355 mm Premer odprtine 25,4 mm Največja debelina plošče 3 mm Hitrost brez obremenitve 3.800 min Nazivna napetost D.C. 36 V Mere Z evropskim tipom ščitnika 537 mm x 290 mm x 640 mm (D x Š x V) S ščitnikom, ki ni evropskega tipa 537 mm x 280 mm x 640 mm S tipom ščitnika s srednjim pokrovčkom...
 • Page 15: Splošna Varnostna Opozorila Za Električno Orodje

  Uporabljajte samo nepoškodovane vpenjalne OPOZORILO: Oddajanje vibracij med prirobnice, ki po dimenziji ustrezajo uporabljeni dejansko uporabo električnega orodja se lahko rezalni plošči. Ustrezne prirobnice podpirajo razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno ploščo in zmanjšujejo nevarnost zloma plošče. od načina uporabe orodja in predvsem vrste Zunanji premer in debelina nastavka morata obdelovanca.
 • Page 16 Povratni udarec je posledica nepravilne uporabe in/ali 10. Iz delovnega območja odstranite material ali nestrokovnega ravnanja z električnim orodjem oziroma ostanke materialov, ki bi se zaradi iskrenja neugodnih okoliščin. Preprečite ga lahko z upošteva- lahko vneli. Zagotovite, da se v območju iskre- njem spodaj navedenih opozoril. nja ne bodo zadrževale druge osebe. V bližini imejte ustrezen, napolnjen gasilni aparat. Električno orodje držite s trdnim prijemom in se postavite v takšen položaj, da lahko prestre- Če se rezalna plošča med uporabo ustavi, žete sile povratnega udarca. Upravljavec lahko...
 • Page 17: Opis Delovanja

  ► Sl.2: 1. Zatič za zaklepanje poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in Nameščanje ali odstranjevanje polnilnik Makita. akumulatorske baterije Nasveti za ohranjanje največje zmogljivosti akumulatorja POZOR: Vedno izklopite orodje, preden name- stite ali odstranite akumulatorsko baterijo. Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti POZOR: izprazni.
 • Page 18 če pritisnete samo sprožilno Napolnite stikalo in pri tem ne pritisnete gumba za odklep. akumulator Stikalo, ki ga je treba popraviti, lahko privede do nenamernega delovanja in hudih telesnih poškodb. PRED nadaljnjo uporabo vrnite orodje v servisni center Makita v ustrezno popravilo. OBVESTILO: Ne vlecite sprožilnega stikala močno, ne da bi pri tem pritisnili sprostilni gumb. Stikalo se namreč lahko zlomi. 18 SLOVENŠČINA...
 • Page 19 Indikator obremenitve Nastavitev zaščite pred iskrami Indikator obremenitve prikazuje stopnjo obremenitve Odvisno od države motorja med rezanjem. Z večanjem obremenitve Zaščita pred iskrami je tovarniško nameščena tako, da motorja se poveča tudi število prižganih lučk. se spodnji rob dotika osnovne plošče. Uporaba orodja v ► Sl.7: 1. Indikator obremenitve tem položaju povzroča močno iskrenje. Odvijte vijak in zaščito pred iskrami nastavite v položaj, v katerem bo Opozorilo o preobremenitvi preskakovanje isker minimalno. ► Sl.10: 1. Vijak 2. Zaščita pred iskrami Če motor deluje s prekomerno obremenitvijo, zač- nejo utripati vse lučke indikatorja obremenitve. V tem Elektronska funkcija primeru zmanjšajte obremenitev motorja. Če motor dodatno obremenite, medtem ko utripa lučka indikatorja Orodja, opremljena z elektronsko funkcijo, imajo nas- obremenitve, se orodje zaradi zaščite pred preobreme- lednje funkcije, ki lajšajo uporabo. nitvijo v nekaj sekundah samodejno ustavi. Funkcija mehkega zagona OPOMBA: Če pride do nastanka prekomerne obre- Mehki zagon omogoča dušenje sunkov ob zagonu. menitve naenkrat, se orodje samodejno ustavi, ne da bi indikator obremenitve začel utripati.
 • Page 20 Dvignite ščitnik. Pridržite zaporo vretena navzdol in Pritrjevanje obdelovanca hkrati sponko, pri kateri ne potrebujete orodja, obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca. Nato odstranite sponko, POZOR: pri kateri ne potrebujete orodja, zunanjo prirobnico in Pri pritrjevanju obdelovanca držalo rezalno ploščo. Pri odstranjevanju rezalne plošče ne za napeljevanje vedno namestite na navoje osi. odstranite notranje prirobnice, obroča in O-obroča. V nasprotnem primeru obdelovanec morda ne bo ► Sl.15: 1. Zapora vretena 2. Sponka, pri kateri ne zadostno pritrjen. Zaradi tega lahko obdelovanec potrebujete orodja izvrže ali pride do nevarnega zloma rezalne plošče. ► Sl.16: 1. Notranja prirobnica 2. Obroč 3. O-obroč Ko je držalo za napeljevanje dvignjeno, lahko čeljust 4. Rezalna plošča 5. Zunanja prirobnica primeža hitro premikate navznoter in navzven. Za pri-...
 • Page 21: Dodatna Oprema

  VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniškemu osebju, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. DODATNA OPREMA POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen. Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na naj- bližji pooblaščeni servis za orodja Makita. • Abrazivne rezalne plošče •...
 • Page 22 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: DLW140 Diametri i diskut 355 mm Diametri i vrimës 25,4 mm Trashësia maks. e diskut 3 mm Shpejtësia pa ngarkesë 3 800 min Tensioni nominal D.C. 36 V Përmasat Me llojin evropian të mbrojtëses 537 mm x 290 mm x 640 mm (GJ x T x L) së...
 • Page 23 Disqet duhet të përdoren vetëm për SHËNIM: Vlerat e deklaruara totale të dridhjeve janë aplikacionet e rekomanduara. Për shembull: matur sipas një metode standarde testimi dhe mund mos smeriloni me anën e një disku prerës. të përdoren për të krahasuar një vegël me një tjetër. Disqet abrazive prerëse janë synuar për smerilim SHËNIM: Vlerat e deklaruara totale të dridhjeve mund anësor, forcat anësore të ushtruara mbi këto disqe të përdoren për një vlerësim paraprak të ekspozimit. mund të shkaktojnë thyerjen e tyre. Gjithmonë përdorni flanxha disku të PARALAJMËRIM: Emetimet e dridhjeve padëmtuara që përputhen me diametrin e gjatë...
 • Page 24 Kundërveprimi dhe paralajmërimet lidhur me të Siguroni me kujdes diskun prerës. Zmbrapsja është një reagim i shpejtë që ndodh kur Bëni kujdes që të mos dëmtoni boshtin, disku rrotullues bllokohet ose ngec. Bllokimi ose flanxhat (veçanërisht sipërfaqen e vendosjes) ngecja shkaktojnë ndalesë të menjëhershme të diskut ose bulonin, përndryshe disku prerës mund të rrotullues, i cili si pasojë bën që njësia prerëse e thyhet. pakontrolluar të shtyhet lart në drejtimin të operatorit. Mbajini mbrojtëset të vendosura dhe në Për shembull, nëse disku abrazive ngec ose bllokohet gjendje pune.
 • Page 25: Përshkrimi I Punës

  Makita. Përdorimi i baterive jo-origjinale Makita Për ta zhbllokuar, shtypni kokën e veglës lehtë dhe ose baterive që mund të jenë modifikuar, mund shtyni kunjin e bllokimit. Për ta bllokuar, kthejeni kunjin të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime e bllokimit gjatë mbajtjes së kokës së veglës poshtë. personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu ► Fig.2: 1. Kunji i bllokimit edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe ngarkuesin. Instalimi ose heqja e kutisë së baterisë Këshilla për të ruajtur jetëgjatësinë maksimale të KUJDES: Fikeni gjithmonë veglën përpara se baterisë...
 • Page 26 Treguesi i kapacitetit të mbetur të KUJDES: Vendoseni gjithnjë plotësisht kutinë baterive e baterisë derisa treguesi i kuq të mos duket. Në të kundërt, ajo mund të bjerë aksidentalisht nga vegla ► Fig.4: 1. Treguesi i baterisë 2. Butoni i kontrollit duke ju lënduar juve ose personin pranë jush. Shtypni butonin e kontrollit për të treguar kapacitetin KUJDES: Mos e vendosni me forcë kutinë e e mbetur të baterisë. Ka një tregues baterish për çdo baterisë. Nëse kutia nuk hyn lehtë, nuk po e futni siç bateri.
 • Page 27 ► Fig.9: 1. Pllaka udhëzuese 2. Leva këmbëzën e çelësit, pa shtypur butonin e bllokimit. Një çelës që ka nevojë të riparohet mund SHËNIM: Shkalla në pllakën udhëzuese është thjesht të çojë në ndezje të paqëllimshme dhe lëndime tregues i përafërt. Për kënd më të saktë, përdorni një personale të rënda. Çojeni veglën në qendrën raportor ose një vizore trekëndore. Mbajeni dorezën e shërbimit të Makita-s për riparimet e duhura poshtë në mënyrë që disku prerës të futet në bazë. PËRPARA përdorimit të mëtejshëm. Në të njëjtën kohë rregullojeni këndin midis pllakës udhëzuese dhe diskut prerës me një raportor ose VINI RE: Mos e tërhiqni fort këmbëzën e çelësit vizore trekëndore. pa shtypur butonin e zhbllokimit. Kjo mund të...
 • Page 28 Mbajeni dorezën fort. Ndizni veglën dhe prisni derisa Hapja e mbrojtëses së sigurisë të disku prerës të marrë shpejtësi të plotë përpara se ta llojit me kapak qendror ulni ngadalë për prerjen. Pasi disku prerës të prekë materialin, shtyni gradualisht dorezën për të kryer prerjen. Sipas shtetit Pas përfundimit të prerjes, fikni veglën dhe prisni derisa disku prerës të ketë ndaluar plotësisht përpara se ta Për veglat e pajisura me mbrojtëse sigurie të llojit me ktheni dorezën në pozicion plotësisht të ngritur. kapak qendror, lironi vidën shtrënguese në fillim më pas ngrini mbrojtësen. Aftësia prerëse ► Fig.11: 1. Vida e mbërthimit Kapaciteti maksimal i prerjes ndryshon në varësi të...
 • Page 29: Aksesorë Opsionalë

  190 mm të gjatë x 40 mm të gjerë te pllaka udhëzuese, siç tregohet në figurë. Montojeni distancatorin me vida KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca te vrimat në pllakën udhëzuese. Sigurohuni që disku rekomandohen për përdorim me veglën Makita të prerës të mos ketë kontakt me distancatorin kur koka e përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve veglës të shtypet. apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund ► Fig.19: 1. Pllaka udhëzuese 2. Blloku i distancatorit të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat (mbi 190 mm i gjatë x40 mm i gjerë)
 • Page 30 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DLW140 Диаметър на диска 355 мм Диаметър на отвора 25,4 мм Макс. дебелина на диска 3 мм Скорост без товар 3 800 мин Номинално напрежение Постоянно напрежение 36 V Размери С предпазител от европейски тип 537 мм x 290 мм x 640 мм (Д x Ш x В) С предпазител от тип, разли- 537 мм x 280 мм x 640 мм чен от европейския С предпазител от тип с цен- 537 мм x 280 мм x 640 мм трална капачка Нетно тегло С предпазител от европейски тип 17,2 - 17,8 кг С предпазител от тип, разли- 15,6 - 16,3 кг чен от европейския С предпазител от тип с цен- 15,4 - 16,0 кг трална капачка • Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие.
 • Page 31: Предупреждения За Безопасност

  Запазете всички предупреждения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте пред- и инструкции за справка в бъдеще. пазни средства за слуха. Терминът "електрически инструмент" в предупреж- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на шума при денията се отнася за вашия инструмент (с кабел работа с електрическия инструмент може да се за включване в мрежата) или работещ на батерии различава от обявената(ите) стойност(и) в зави- (безжичен) електрически инструмент. симост от начина на използване на инструмента, по-специално...
 • Page 32 Използвайте лични предпазни средства. Не закрепвайте верижен трион, нож за дър- В зависимост от вида на приложението ворезба или сегментиран диамантен диск с използвайте маска за лице или предпазни отстояние над 10 мм, или циркулярен диск очила. При необходимост използвайте със...
 • Page 33 Не разглобявайте акумулаторните батерии. Ако мощността на машината намалее много, ВНИМАНИЕ: Използвайте само ориги- веднага спрете да работите. Това може да нални акумулаторни батерии на Makita. При доведе до риск от прегряване, до възможни изгаряния и даже до експлозии. използване на различни от акумулаторните бате- рии на Makita или стари акумулаторни батерии...
 • Page 34: Описание На Функциите

  За да поставите акумулаторната батерия, изравнете езичето МОНТАЖ на акумулаторната батерия с жлеба в корпуса и го плъзнете на мястото му. Вмъкнете го докрай, докато ключалката го задържи на място с малко прищракване. В случай че виж- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този инструмент гене- дате червения индикатор в горната част на бутона, това рира искри по време на рязане на детайл. Не мон- означава, че тя не е фиксирана напълно на мястото си. тирайте инструмента на места, в които е възможно запалими и/или експлозивни материали да се възпла- ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумула- менят...
 • Page 35 когато издърпате пусковия прекъсвач, без батерията да сте натиснали бутона за деблокиране. Неремонтиран прекъсвач може да доведе до неволно задействане на инструмента и сериозно Индикация на оставащия капацитет нараняване. Върнете инструмента в сервизен център на Makita за ремонт ПРЕДИ по-нататъшна на акумулаторната батерия употреба. Само за акумулаторни батерии с индикатор БЕЛЕЖКА: Не издърпвайте пусковия пре- ► Фиг.5: 1. Светлинни индикатори 2. Бутон за късвач силно, без да сте натиснали бутона за...
 • Page 36 Разстояние между менгемето и СГЛОБЯВАНЕ водещата планка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да извършите ВНИМАНИЕ: След като настроите разстоя- някакви дейности по инструмента, задължи- нието между менгемето и водещата планка, се телно проверете дали той е изключен и акуму- уверете, че водещата планка е надеждно закре- латорната...
 • Page 37 Закрепване на работния детайл Експлоатация ВНИМАНИЕ: Винаги поставяйте ограничи- ВНИМАНИЕ: Правилният натиск върху тел за резбата върху резбата на вала, когато ръкохватката по време на рязане и макси- закрепвате детайла. Ако не направите това, малната ефикасност при рязане могат да се детайлът може да не бъде закрепен достатъчно определят по количеството искри, възникващи здраво. Това може да доведе до изхвърляне на...
 • Page 38: Допълнителни Аксесоари

  да причини обезцветяване, деформация или пукнатини. За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръж- ката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- трове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксе- соар или накрайник само по предназначение. Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita. • Абразивни дискове за рязане • Оригинална акумулаторна батерия и зарядно устройство на Makita ЗАБЕЛЕЖКА: Някои артикули от списъка може...
 • Page 39 HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: DLW140 Promjer ploče 355 mm Promjer rupe 25,4 mm Maks. debljina ploče 3 mm Brzina bez opterećenja 3.800 min Nazivni napon DC 36 V Dimenzije Sa štitnicima europskog tipa 537 mm x 290 mm x 640 mm (D x Š x V) Sa štitnicima koji nisu europskog tipa 537 mm x 280 mm x 640 mm Sa središnjim štitnikom s poklopcem...
 • Page 40: Sigurnosna Upozorenja

  Ploče se smiju upotrebljavati samo za prepo- NAPOMENA: Deklarirana vrijednost ukupnih vibra- ručene primjene. Na primjer: nemojte brusiti s cija izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja bočnom stranom rezne ploče. Abrazivne rezne i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim. ploče namijenjene su perifernom brušenju, a NAPOMENA: Deklarirana vrijednost ukupnih vibra- bočne sile koje djeluju na te ploče mogu prouzro- cija također se može rabiti za preliminarnu procjenu čiti njihov lom. izloženosti. Za odabranu ploču uvijek rabite neoštećene prirubnice ploča ispravnog promjera. Ispravne UPOZORENJE: Emisija vibracija tijekom prirubnice ploča podupiru ploče, smanjujući stvarnog korištenja električnog ručnog alata se mogućnost njihovog pucanja.
 • Page 41 Odbačaj unatrag i s njim povezana upozorenja Nemojte oštetiti osovinu, prirubnice (posebno Odbačaj unatrag trenutna je reakcija na prikliještenu ili površinu za instaliranje) ili vijak ili samu reznu zaglavljenu rotirajuću ploču. Prikliještanje ili zaglavlji- ploču, inače će ploča puknuti. vanje uzrokuje brzo zaustavljanje rotirajućeg dodatka, Štitnike držite na mjestu i pazite da su u što dovodi do nekontroliranog kretanja reznog elementa ispravnom radnom stanju. prema gore i prema rukovatelju.
 • Page 42: Funkcionalni Opis

  Pridržavajte se lokalnih zakonskih propisa za zbrinjavanje baterija. Blokiranje/deblokiranje glave alata 12. Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje bate- Glavu alata možete blokirati. Glavu alata blokirajte rija u neprikladne proizvode može dovesti do uvijek kada alat nije u upotrebi ili dok ga prenosite. požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja elektrolita. Za deblokiranje lagano pritisnite glavu alata i iglu za blokadu. Za blokiranje vratite iglu za blokadu na mjesto 13.
 • Page 43: Uključivanje I Isključivanje

  Prikaz preostalog kapaciteta baterije nehotično uključenje i ozbiljne tjelesne ozljede. Vratite alat u servisni centar uređaja Makita radi potrebnih popravka PRIJE daljnje uporabe. Samo za baterijske uloške s indikatorom ► Sl.5: 1. Žaruljice indikatora 2. Gumb za provjeru NAPOMENA: Nemojte snažno povlačiti uključ- Pritisnite gumb za provjeru na bateriji kako biste pro- no-isključnu sklopku prije nego što pritisnete...
 • Page 44 Indikator statusa opterećenja Prilagođavanja štitnika za iskre Indikator statusa opterećenja prikazuje razinu optereće- Ovisno o državi nja motora tijekom postupka rezanja. Kako raste opte- Štitnik za iskre tvornički je ugrađen tako da donji rub rećenje motora, tako raste i broj uključenih žaruljica. dodiruje postolje. Zbog korištenja alata u ovom položaju ► Sl.7: 1. Indikator statusa opterećenja iskre će letjeti uokolo. Otpustite vijak i podesite štitnik za iskre u položaj u kojem se proizvodi najmanje iskri. Upozorenje za preopterećenje ► Sl.10: 1. Vijak 2. Štitnik za iskre Ako motor radi pod prekomjernim opterećenjem, tre- Elektroničke funkcije perit će sve žaruljice indikatora statusa opterećenja. U tom slučaju smanjite opterećenje motora. Ako nastavite Alati opremljeni elektroničkim funkcijama jednostavno opterećivati motor dok treperi indikator statusa optere- se koriste zbog sljedećih značajki. ćenja, alat će se automatski zaustaviti nakon nekoliko sekundi zbog zaštite od preopterećenja. Značajka mekog pokretanja (soft-start) Meko pokretanje zbog potisnutog početnog šoka.
 • Page 45 Podignite štitnik. Okrenite obujmicu za koju nije potre- Učvršćivanje izratka ban alat u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pri- državajući blokadu vretena u donjem položaju. Zatim OPREZ: uklonite obujmicu za koju nije potreban alat, vanjsku Prilikom učvršćivanja izratka navojni prirubnicu i reznu ploču. Prilikom skidanja rezne ploče držač uvijek postavite u navoje vretena. U protiv- ne skidajte unutarnju prirubnicu i O-prsten. nom može doći do nedovoljnog učvršćivanja izratka. ► Sl.15: 1. Blokada vretena 2. Obujmica za koju nije To bi moglo prouzročiti odbacivanje izratka ili opasno potreban alat lomljenje rezne ploče. ► Sl.16: 1. Unutarnja prirubnica 2. Prsten 3. O-prsten Dok je navojni nosač podignut ploču škripca možete 4. Rezna ploča 5. Vanjska prirubnica brzo pomicati. Da biste pričvrstili izradak, gurajte ručku 6. Obujmica za koju nije potreban alat sve dok ploča škripca ne dodirne izradak pa vratite Da biste postavili reznu ploču, slijedite postupak za navojni držač. Okrećite ručku u smjeru kazaljke na satu uklanjanje obrnutim redoslijedom. Poravnajte rupe sve dok se izradak sigurno ne učvrsti.
 • Page 46: Dodatni Pribor

  Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojaviti deformacija ili pukotine. Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proi- zvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu. Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru. •...
 • Page 47 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DLW140 Дијаметар на тркало 355 мм Дијаметар на отвор 25,4 мм Макс. дебелина на тркалото 3 мм Брзина без оптоварување 3.800 мин. Номинален напон D.C. 36 V Димензии Со европски тип сигурносен штитник 537 мм x 290 мм x 640 мм (Д x Ш x В) Со сигурносен штитник, друг 537 мм x 280 мм x 640 мм тип освен европски Со сигурносен штитник од тип 537 мм x 280 мм x 640 мм со средишно капаче Нето тежина Со европски тип сигурносен штитник 17,2 - 17,8 кг Со сигурносен штитник, друг 15,6 - 16,3 кг тип освен европски Со сигурносен штитник од тип 15,4 - 16,0 кг со средишно капаче • Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава. •...
 • Page 48 Вибрации Безбедносни предупредувања за машината за сечење Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума на три оски) одредена во согласност со EN62841-3-10: Позиционирајте се себе си и останатите Ширење вибрации (a ) : 2,5 м/с лица околу вас подалеку од рамнината Отстапување (K): 1,5 м/с на каменот што врти. Штитникот помага да се заштити операторот од парчиња скршено НАПОМЕНА: Вкупната вредност(и) на тркало и случаен контакт со каменот. номиналната јачина на вибрациите е измерена во За вашиот алат, користете само засилени согласност со стандардни методи за испитување и камења за брусење. Само затоа што некој може да се користи за споредување алати.
 • Page 49 10. Присутните лица треба да бидат на безбедна Не почнувајте со сечењето повторно додека каменот е во материјалот. Оставете каменот оддалеченост од работното подрачје. Секој што влегува во работното подрачје треба да носи да достигне полна брзина и внимателно заштитна опрема. Парчиња од обработуваниот влезете...
 • Page 50 12. Користете ги батериите само со Важни безбедносни упатства за производите назначени од Makita. касетата за батеријата Монтирањето батерии на неусогласените производи може да резултира со пожар, Пред користење на касетата за батеријата, прекумерна топлина, експлозија или прочитајте ги сите упатства и ознаки истекување на електролитот. за претпазливост на (1) полначот за 13. Доколку алатот не се користи подолг...
 • Page 51: Опис На Функциите

  Систем за заштита на алатот/ ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ батеријата ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш уверете се Алатот е опремен со систем за заштита на алатот/ дека алатот е исклучен и касетата за батеријата батеријата. Овој систем автоматски го прекинува е извадена пред да направите нагодување напојувањето на моторот за да го продолжи или проверка на функциите на алатот. Ако не работниот век на алатот и на батеријата. Алатот го исклучите алатот и не ја извадите касетата автоматски ќе се исклучи за време на работењето за батеријата, може да дојде до тешка телесна ако тој или батеријата се најдат под еден од...
 • Page 52 ► Сл.5: 1. Индикаторски ламбички 2. Копче за повлекување на прекинувачот без да се проверка притисне копчето за блокирање. Прекинувачот Притиснете го копчето за проверка на касетата што треба да се поправи може да резултира со за батеријата за укажување на преостанатиот ненамерно стартување на алатот и тешка телесна капацитет на батеријата. Индикаторските ламбички повреда. Вратете го алатот во сервисен центар на светнуваат неколку секунди. Makita за соодветна поправка ПРЕД натамошна употреба. Индикаторски ламбички Преостанат капацитет ЗАБЕЛЕШКА: Не повлекувајте го силно прекинувачот без да го притиснете копчето за Запалено Исклучено Трепка...
 • Page 53 Интервал помеѓу менгемето и СОСТАВУВАЊЕ плочата за водење ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да работите ВНИМАНИЕ: По нагодување на интервалот на алатот, секогаш проверувајте дали тој е помеѓу менгемето и плочата за насочување, исклучен и касетата за батеријата е извадена. уверете се дека плочата за насочување е Ако не го исклучите алатот и не ја извадите...
 • Page 54 Обезбедување на работниот РАБОТЕЊЕ материјал ВНИМАНИЕ: Соодветната сила за ВНИМАНИЕ: Секогаш ставајте го притискање на рачката при сечење и држачот за навој на навојот на оската кога максималната ефикасност на сечење може го прицврстувате работниот материјал. да се утврдат преку количината искри што се Во спротивно, можно е работниот материјал...
 • Page 55: Опционален Прибор

  слично. Тие средства ја вадат бојата и може да предизвикаат деформации или пукнатини. За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена. Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. • Тркала за абразивно сечење • Оригинална батерија и полнач на Makita НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се...
 • Page 56: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DLW140 Пречник плоче 355 мм Пречник отвора 25,4 мм Макс. дебљина плоче 3 мм Брзина без оптерећења 3.800 мин Номинални напон DC 36 V Димензије Са европским типом 537 мм x 290 мм x 640 мм (Д x Ш x В) сигурносног штитника Са сигурносним штитником чији 537 мм x 280 мм x 640 мм је тип различит од европског Са сигурносним штитником у 537 мм x 280 мм x 640 мм виду централног поклопца Нето тежина Са европским типом 17,2 - 17,8 кг сигурносног штитника Са сигурносним штитником чији 15,6 - 16,3 кг је тип различит од европског Са сигурносним штитником у 15,4 - 16,0 кг виду централног поклопца...
 • Page 57 Вибрације Безбедносна упозорења за машину за одсецање Укупна вредност вибрација (векторски збир по три осе) одређена је према стандарду EN62841-3-10: Себе и пролазнике поставите тако да не Вредност емисије вибрација (a ): 2,5 м/с будете у равни са ротирајућом плочом. Несигурност (K): 1,5 м/с Штитник помаже у заштити руковаоца од одломљених делова плоче и случајног НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности контакта са плочом. вибрација су измерене према стандардизованом За ваш електрични алат користите мерном поступку и могу се користити за искључиво лепљене ојачане плоче за упоређивање алата.
 • Page 58 10. Удаљите посматраче на безбедну Када се плоча блокира или ако се резање из удаљеност од радног подручја. Свако ко неког разлога прекине, искључите јединицу улази у радно подручје мора да носи личну за резање и не померајте је док се плоча заштитну...
 • Page 59 13. Предмет обраде не додирујте одмах након 12. Батерије користите само са производима завршетка рада јер може да буде врло врућ које је навела компанија Makita. Постављање и можете да се опечете. батерије на производе који нису усаглашени може да доведе до пожара, прекомерне 14. Плоче чувајте искључиво на сувом месту.
 • Page 60 Систем за заштиту алата/батерије ОПИС НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА Алат је опремљен системом за заштиту алата/батерије. Овај систем аутоматски прекида напајање мотора како би продужио век трајања алата и батерије. Алат УПОЗОРЕЊЕ: ће се аутоматски зауставити током рада ако алат или Пре подешавања или батерија уђу у једно од следећих стања. У извесним провере функција алата увек проверите да ли условима укључиће се индикатори. је алат искључен и уложак батерије уклоњен. Ако се алат не искључи и не уклони уложак Заштита од преоптерећења батерије, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде. Када се алатом рукује тако да он вуче превелику струју, алат ће аутоматски престати са радом. У Откључавање/закључавање главе овој ситуацији, искључите алат и престаните са...
 • Page 61 стегом, немојте руковати алатом због угла резања. УПОЗОРЕЊЕ: НИКАДА немојте да користите алат који ради тако што ћете само повући окидач Окрените полугу супротно од смера кретања прекидача без притискања дугмета за ослобађање из казаљке на сату. Померите плочу за вођење према блокираног положаја. Прекидач коме је потребна поправка жељеном углу и затегните полугу до краја. може да доведе до ненамерног покретања алата и тешких ► Слика9: 1. Плоча за вођење 2. Полуга телесних повреда. ПРЕ даље употребе вратите алат сервисном центру компаније Makita ради адекватне поправке. 61 СРПСКИ...
 • Page 62 Уклањање или постављање диска НАПОМЕНА: Скала на плочи за вођење је само груби показатељ. За прецизнији угао користите за одсецање угломер или троугао. Држите ручку у доњем положају тако да диск за одсецање може да уђе у постоље. Истовремено подесите угао између ПАЖЊА: Пазите да безалатна стега буде плоче за вођење и диска за одсецање помоћу чврсто затегнута. Недовољно затезање може угломера или троугла. узроковати тешке повреде. ПАЖЊА: Увек употребљавајте искључиво Подешавање штитника од адекватне унутрашње и спољашње варничења прирубнице достављене са алатом. ПАЖЊА: Након замене диска за одсецање, У...
 • Page 63 Док је држач навоја подигнут плоча стеге се може брзо оригиналних резервних делова компаније Makita. померати унутра и напоље. Да бисте ухватили предмет обраде, притисните ручку док плоча стеге не додирне предмет обраде, затим вратите држач навоја. Окрените ручку у смеру супротном ОПЦИОНИ ПРИБОР од казаљке на сату док предмет обраде не буде причвршћен. ► Слика17: 1. Ручка 2. Држач навоја 3. Плочица стеге Када се диск за одсецање озбиљно похаба, иза ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предмета обраде поставите разделник као што је предвиђени за употребу са алатом Makita приказано на слици. Можете ефикасније искористити описаним у овом упутству за употребу. похабани диск ако за резање предмета обраде Употреба друге опреме и прибора може да доведе употребите средњу тачку спољашњег обода плоче. Као до повреда. Користите делове прибора или разделник користите чврст и незапаљив материјал. опрему искључиво за предвиђену намену. ► Слика18: 1. Разделник Да бисте добили виште детаља у вези са овим...
 • Page 64 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DLW140 Diametrul discului 355 mm Diametrul orificiului 25,4 mm Grosimea maximă a discului 3 mm Turație în gol 3.800 min Tensiune nominală 36 V c.c. Dimensiuni Cu apărătoare de tip european 537 mm x 290 mm x 640 mm (L x l x H) Cu apărătoare diferită față de 537 mm x 280 mm x 640 mm tipul european Cu apărătoare cu capac central...
 • Page 65 Discurile trebuie utilizate numai pentru aplica- NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului ţiile recomandate. De exemplu: nu şlefuiţi cu de vibraţii declarat a (au) fost măsurată(e) în confor- părţile laterale ale unui disc abraziv de retezat. mitate cu o metodă de test standard şi poate (pot) fi Discurile abrazive de retezat sunt create pentru şle- utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta. fuire periferică, iar forţele aplicate pe părţile laterale NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului ale discurilor pot cauza spargerea acestora. de vibraţii declarat poate (pot) fi, de asemenea, utili- Folosiţi întotdeauna flanşe de disc intacte, zată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.
 • Page 66 Recul şi avertismente asociate Aveți grijă să nu deteriorați arborele, flanșele Reculul este o reacţie bruscă la un disc rotativ agăţat sau (în special suprafața de montaj) sau șurubul, prins. Înţepenirea sau agăţarea provoacă o oprire bruscă altfel existând riscul de rupere a discului abra- a discului rotativ, care, la rândul său, forţează unitatea de ziv de retezat. tăiere scăpată de sub control în sus, către utilizator. Păstraţi apărătoarele montate şi în stare de De exemplu, dacă o roată abrazivă se înţepeneşte sau se funcţionare.
 • Page 67 într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale lui este demontat înaintea reglării şi verificării privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului. funcţiilor. Dacă unealta nu este oprită şi cartuşul 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele acumulatorului nu este scos, se pot produce vătămări specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- personale grave în urma pornirii accidentale. relor în produse neconforme poate cauza incen- dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de Deblocarea/blocarea capului maşinii electrolit. 13. Dacă maşina nu este utilizată o perioadă lungă...
 • Page 68 Indicarea capacităţii rămase a ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- acumulatorului mulatorului complet, până când indicatorul roşu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate ► Fig.4: 1. Indicator acumulator 2. Buton de verificare cădea accidental din maşină provocând rănirea dum- neavoastră sau a persoanelor din jur. Apăsaţi butonul de verificare pentru indicarea capacită- ţii rămase a acumulatorului. Indicatoarele de acumula- ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului tor corespund fiecărui acumulator. la montare. Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă că a fost introdus incorect. Stare indicator acumulator Capacitatea rămasă...
 • Page 69 Un comutator defect poate duce la operarea raportor sau un echer. Ţineţi mânerul jos astfel încât accidentală, cauzând leziuni grave. Returnaţi maşina discul abraziv pentru retezat să se extindă în talpă. În la un centru de service Makita pentru efectuarea acelaşi timp, reglaţi unghiul dintre placa de ghidare reparaţiilor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua şi discul abraziv pentru retezat cu un raportor sau un utilizarea acesteia. echer. NOTĂ: Nu apăsaţi puternic butonul declanşator Reglarea apărătorii pentru scântei...
 • Page 70 Deschiderea apărătorii tip european Capacitate de debitare Diferă în funcţie de ţară Capacitatea maximă de debitare diferă în funcţie unghiul de tăiere şi forma piesei de prelucrat. În cazul maşinilor echipate cu apărătoare de tip euro- pean, slăbiţi întâi şurubul de strângere, apoi ridicaţi apărătoarea după cum se arată în imagine. Capacitate maximă de debitare cu un disc abraziv ► Fig.12: 1. Şurub de strângere de retezare nou ► Fig.13 Unghi de tăiere / 90 ° 45 ° ► Fig.14 Forma piesei de prelucrat Demontarea sau montarea discului...
 • Page 71: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Discuri abrazive de retezat •...
 • Page 72: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLW140 Діаметр круга 355 мм Діаметр отвору 25,4 мм Макс. товщина круга 3 мм Частота обертання в режимі холостого ходу 3 800 хв Номінальна напруга 36 В пост. струму Розміри Із захисним кожухом європей- 537 мм × 290 мм × 640 мм (Д × Ш × В) ського типу Із захисним кожухом іншого типу 537 мм × 280 мм × 640 мм Із захисним кожухом із цен- 537 мм × 280 мм × 640 мм тральною заглушкою Маса нетто Із захисним кожухом європей- 17,2 - 17,8 кг ського типу Із захисним кожухом іншого типу 15,6 - 16,3 кг Із захисним кожухом із цен- 15,4 - 16,0 кг тральною заглушкою • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. •...
 • Page 73 Вібрація Попередження про необхідну обережність під час роботи з Загальна величина вібрації (векторна сума трьох відрізним інструментом напрямків) визначена згідно з EN62841-3-10: Вібрація (a ): 2,5 м/с Працюйте з інструментом так, щоб ані ви, ані Похибка (K): 1,5 м/с інші особи не знаходились у площині обертання ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації круга. Захисний кожух захищає оператора від оскол- було виміряно відповідно до стандартних методів ків зламаного круга та випадкового контакту з кругом. тестування й може використовуватися для порів- Використовуйте лише армовані відрізні круги зі няння одного інструмента з іншим.
 • Page 74 10. Сторонні особи повинні знаходитися на Заборонено заново починати операцію безпечній відстані від місця роботи. Кожна різання, коли круг знаходиться в робочій особа, яка входить до робочої зони, має деталі. Спочатку круг повинен набрати носити засоби індивідуального захисту. повну швидкість, лише потім його можна Частинки деталі або уламки круга можуть від- обережно...
 • Page 75 12. Використовуйте акумулятори лише з Важливі інструкції з безпеки для виробами, указаними компанією Makita. касети з акумулятором Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може призвести до пожежі, надмірного Перед тим як користуватися касетою з аку- нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. мулятором, слід прочитати всі інструкції та 13. Якщо інструментом не користуватимуться застережні знаки щодо (1) зарядного при- протягом...
 • Page 76 Система захисту інструмента/ ОПИС РОБОТИ акумулятора ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед тим як регулю- Інструмент оснащено системою захисту інструмента/ вати інструмент або перевіряти його функ- акумулятора. Ця система автоматично вимикає живлення ціональність, переконайтеся, що інструмент двигуна з метою збільшення терміну служби інструмента та вимкнено й знято касету з акумулятором. Якщо акумулятора. Інструмент автоматично зупиняється під час інструмент не вимкнути та не зняти касету з акуму- роботи, якщо він або акумулятор перебувають у зазначених лятором, це може призвести до серйозних травм нижче умовах. За певних умов загоряються індикатори. внаслідок випадкового запуску інструмента. Захист від перевантаження Блокування та розблокування Якщо інструмент використовується в умовах надмірного...
 • Page 77 натискання кнопки блокування вимкненого положення. Використання вмикача, який потребує Тільки для касет з акумулятором, які мають ремонту, може спричинити ненавмисне увімкнення індикатори та серйозні травми. ПЕРЕД подальшим викорис- ► Рис.5: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки танням інструмент слід передати до сервісного Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором центру Makita для ремонту. для відображення залишкового ресурсу акумуля- тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд. УВАГА: Ніколи не натискайте із силою на курок вмикача, якщо кнопка блокування вимк- Індикаторні лампи Залишковий неного положення не натиснута. Це може при- ресурс...
 • Page 78 Регулювання кута різання Відкриття захисного кожуха європейського типу ОБЕРЕЖНО: Після регулювання кута Залежно від країни напрямної планки переконайтеся, що її надійно закріплено. Ненадійне закріплення може призве- Якщо інструмент обладнаний захисним кожухом євро- сти до отримання травм. пейського типу, спочатку ослабте затискний гвинт, а потім відкрийте кожух, як показано на малюнку. ОБЕРЕЖНО: Забороняється працювати з ► Рис.12: 1. Затискний гвинт інструментом, якщо, зважаючи на кут різання, матеріал не закріплений надійним способом з ► Рис.13 використанням...
 • Page 79: Технічне Обслуговування

  Коли відрізний круг вже значно зношений, за УВАГА: деталлю слід встановити розділювальний блок, Ніколи не використовуйте газолін, як показано на малюнку. Зношений диск можна бензин, розріджувач, спирт та подібні речо- використовувати ефективніше, якщо для відрізання вини. Їх використання може призвести до зміни деталі використовувати середину периферії диска. кольору, деформації або появи тріщин. Використовуйте розділювальний блок із міцного Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- негорючого матеріалу. дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування ► Рис.18: 1. Розділювальний блок або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. 79 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 80: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Абразивні відрізні круги • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть вхо- дити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни. 80 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 81: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLW140 Диаметр диска 355 мм Диаметр отверстия 25,4 мм Макс. толщина диска 3 мм Частота вращения без нагрузки 3 800 мин Номинальное напряжение 36 В пост. тока Размеры С защитным кожухом евро- 537 мм × 290 мм × 640 мм (Д × Ш × В) пейского типа С защитным кожухом другого типа 537 мм × 280 мм × 640 мм С защитным кожухом с цен- 537 мм × 280 мм × 640 мм тральной заглушкой Масса нетто С защитным кожухом евро- 17,2 - 17,8 кг пейского типа С защитным кожухом другого типа 15,6 - 16,3 кг С защитным кожухом с цен- 15,4 - 16,0 кг тральной заглушкой • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. •...
 • Page 82: Меры Безопасности

  Сохраните брошюру с инструк- ОСТОРОЖНО: Используйте средства циями и рекомендациями для защиты слуха. дальнейшего использования. ОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинстру- Термин "электроинструмент" в предупреждениях мента может отличаться от заявленного значения в относится ко всему инструменту, работающему зависимости от способа применения инструмента и от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без в особенности от типа обрабатываемой детали. провода).
 • Page 83 Надевайте индивидуальные средства Не устанавливайте на инструмент пиль- защиты. В зависимости от выполняемых ную цепь, принадлежность для резьбы по операций используйте защитную маску или дереву, сегментированный алмазный диск защитные очки. При необходимости исполь- с периферийным зазором более 10 мм или зуйте...
 • Page 84 Не разбирайте аккумуляторный блок. Если время работы аккумуляторного блока ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- значительно сократилось, немедленно пре- менные аккумуляторные батареи Makita. кратите работу. В противном случае, может Использование аккумуляторных батарей, не про- возникнуть перегрев блока, что приведет к изведенных Makita, или батарей, которые были ожогам и даже к взрыву.
 • Page 85: Описание Работы

  ► Рис.3: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок УСТАНОВКА аккумулятора Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку ОСТОРОЖНО: При выполнении резки на лицевой стороне и извлеките блок. детали инструментом могут образовываться Для установки аккумуляторного блока совместите выступ искры. Не устанавливайте инструмент в аккумуляторного блока с пазом в корпусе и задвиньте его на помещении, в котором хранятся горючие и/ место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафик- или взрывоопасные материалы, способные сировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете загореться при попадании на них искр. Также видеть красный индикатор на верхней части клавиши, адап- прежде...
 • Page 86 зовать инструмент, когда он работает при аккумулятор простом нажатии на триггерный переключа- тель без нажатия на кнопку разблокировки. Требующий ремонта инструмент может слу- Индикация оставшегося заряда чайно включиться и причинить тяжелую травму. Верните инструмент в сервисный центр Makita аккумулятора для надлежащего ремонта ДО продолжения его эксплуатации. Только для блоков аккумулятора с индикатором ► Рис.5: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте сильно на три- ггерный...
 • Page 87 Зазор между тисками и СБОРКА направляющей пластиной ОСТОРОЖНО: Перед выполнением каких- ВНИМАНИЕ: После регулировки зазора либо работ на инструменте обязательно убе- между тисками и направляющей пластиной дитесь, что он выключен, а аккумуляторный убедитесь, что направляющая пластина блок извлечен. Несоблюдение этого требования надежно закреплена. Несоблюдение данной может стать причиной тяжелой травмы.
 • Page 88 Крепление обрабатываемой ЭКСПЛУАТАЦИЯ детали ВНИМАНИЕ: Соответствующее давление ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте упор нажатия на рукоятку при резке и максималь- на резьбу вала, когда закрепляете обрабатыва- ную эффективность резки можно определить емую деталь. Несоблюдение данного требования по количеству искр, вылетающих при резке. может привести к ненадежному креплению обра- Не прилагайте чрезмерных усилий при резке, батываемой детали. Это может привести к отбра- оказывая...
 • Page 89: Дополнительные Принадлежности

  ные жидкости. Это может привести к обесцве- чиванию, деформации и трещинам. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо про- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Абразивные отрезные диски • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita...
 • Page 92 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885648A968 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20190404...

Table of Contents