Download  Print this page

Valgfritt Tilbehør - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Skjærekapasitet
Maks. skjærekapasitet varierer avhengig av skjærevin-
kel og formen på arbeidsemnet.
Maks. skjærekapasitet med en helt ny kappeskive
Kappevinkel /
arbeidsemnets
form
115 x 130 mm
102 x 194 mm
70 x 233 mm
119 x 119 mm
137 x 137 mm
MERK: Det anbefales at arbeidsemnet er tynnere
enn 1,6 mm når du kapper med dette verktøyet.
Sikre arbeidsemne
Sett alltid gjengeholderen på
FORSIKTIG:
akselgjengene når du fester arbeidsemnet. Gjør
du ikke det, kan arbeidsemnet være for dårlig sikret.
Dette kan før til at arbeidsemnet skytes ut, eller forår-
sake en farlig skade på kappeskiven.
Skrustikkeplaten kan raskt flyttes inn og ut mens gjen-
geholderen løftes. Fest arbeidsemnet ved å dytte hånd-
taket til skrustikkeplaten er i kontakt med arbeidsemnet,
og før gjengeholderen tilbake. Drei håndtaket med
urviseren til arbeidsemnet er godt festet.
► Fig.17: 1. Håndtak 2. Gjengeholder
3. Skrustikkeplate
Når kappbladet er svært slitt, må du sette en avstands-
kloss bak arbeidsemnet, som vist i figuren. Du kan
gjøre mer effektiv nytte av det slitte bladet ved å bruke
midtpunktet i utkanten av bladet til å skjære arbeids-
emnet. Bruk en solid avstandskloss av ikke brennbart
materiale.
► Fig.18: 1. Avstandskloss
Når du sager arbeidsemner med over 85 mm bredde i
vinkel, må du feste en rett trebit (avstandskloss) som er
over 190 mm lang x 40 mm bred til føringsplaten som
vist i figuren. Fest denne avstandsklossen med skruer
gjennom hullene i føringsplaten. Pass på at kappeski-
ven ikke kommer i kontakt med avstandsklossen når
verktøyhodet trykkes ned.
► Fig.19: 1. Føringsplate 2. Avstandskloss (over 190
mm lang x40 mm bred) 3. Arbeidsemne
(over 85 mm bred) 4. Skrustikkeplate
90°
45°
ø 127 mm
ø 127 mm
115 x 103 mm
106 x 106 mm
100 x 100 mm
OBS:
Når du bruker en avstandskloss, installerer
du føringsplaten i posisjonen nærmest halsen på
verktøyhodet.
► Fig.20
Når kappeskiven er svært slitt, må du heve kappestil-
lingen med en avstandskloss som er litt smalere enn
arbeidsemnet, som vist i figuren. Dette vil hjelpe deg
med å bruke kappeskiven på en økonomisk måte.
► Fig.21: 1. Skrustikkeplate 2. Arbeidsemnets dia-
meter 3. Føringsplate 4. Avstandsklossens
bredde
Lange arbeidsemner må støttes av klosser på begge
sider, slik at det ligger på nivå med toppen på foten.
Bruk klosser av ikke brennbart materiale som støtte.
► Fig.22: 1. Støttekloss
Bærbart verktøy
Før du bærer kappsagen, må du ta ut batteriet, bøye
ned verktøyhodet og deretter låse det. Verktøyet må
alltid bæres i håndtaket.
► Fig.23
VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG:
nen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar
inspeksjon eller vedlikehold.
OBS:
Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol
eller lignende. Det kan føre til misfarging, defor-
mering eller sprekkdannelse.
For å opprettholde produktets SIKKERHET og
PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste-
ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller
fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede-
ler fra Makita.
VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG:
dette tilbehøret eller verktøyet sammen med
den Makita-maskinen som er spesifisert i denne
håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan
forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun
brukes til det formålet det er beregnet på.
Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du
trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
Kapphjul med slipeeffekt
Makita originalbatteri og lader
MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert
som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene
kan variere fra land til land.
26 NORSK
Forviss deg alltid om at maski-
Det anbefales at du bruker

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140