Download Print this page

Makita DLS714 Instruction Manual

Cordless slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Slide Compound
EN
Miter Saw
PL
HU
Akumulátorová posuvná
pokosová píla na
SK
kombinované rezanie
Akumulátorová radiální
CS
pokosová pila
UK
RO
Akku-Kapp. und
DE
DLS714
INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
10
24
40
55
69
83
99
114

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DLS714

  Summary of Contents for Makita DLS714

 • Page 1 Cordless Slide Compound INSTRUCTION MANUAL Miter Saw HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová posuvná pokosová píla na NÁVOD NA OBSLUHU kombinované rezanie Akumulátorová radiální NÁVOD K OBSLUZE pokosová pila Akku-Kapp. und DLS714...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3 Fig.5 Fig.9 Fig.6 Fig.10 Fig.7 Fig.11 Fig.8 Fig.12...
 • Page 4 Fig.13 Fig.17 Fig.14 Fig.18 Fig.15 Fig.19 Fig.16...
 • Page 5 Fig.20 Fig.24 Fig.21 Fig.25 Fig.22 Fig.26 Fig.23 Fig.27...
 • Page 6 Fig.28 Fig.32 Fig.33 Fig.29 Fig.34 Fig.30 Fig.35 Fig.31...
 • Page 7 Fig.36 Fig.40 Fig.37 Fig.41 Fig.38 Fig.42 Fig.39 Fig.43...
 • Page 8 Fig.44 Fig.48 (a) (b) (c) (d) Fig.45 Fig.49 (a) (b) (c) (d) Fig.46 Fig.51 Fig.47 Fig.52...
 • Page 9 Fig.53 Fig.57 Fig.54 Fig.58 Fig.55 Fig.59 Fig.56 Fig.60...
 • Page 10 TECHNICKÉ ÚDAJE Model: DLS714 190 mm 1,3 mm – 2,0 mm 20 mm nebo 15,88 mm pro danou zemi) Vlevo 47°, vpravo 57° Vlevo 45°, vpravo 5° 5 700 min 36 V DC BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B,...
 • Page 11 EN61029: ): 88 dB(A) ): 97 dB (A) VAROVÁNÍ: k akumulátorové pokosové pile ): 2,5 m/s POZNÁMKA: POZNÁMKA: VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: odsávání pilin. 2006/42/EC na adrese: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie 16.1.2015 Yasushi Fukaya Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie...
 • Page 12 váním. rukama. nímu stolu. • bázi olova a • TYTO POKYNY USCHOVEJTE. VAROVÁNÍ: pro akumulátor není v kontaktu s obrobkem. materiálem.
 • Page 13 TYTO POKYNY USCHOVEJTE. akumulátory Makita. nosti akumulátoru akumulátor. nemohly pohybovat. Obr.1 koncovou polohu) Vak na piliny pokosu) Obr.2 INSTALACE Obr.4: 1. VAROVÁNÍ: Obr.3: 1. Šroub...
 • Page 14 POPIS FUNKCÍ svítí Bliká VAROVÁNÍ: vychladnout. akumulátoru Obr.5: 1. Obr.6: 1. Stav indikátoru akumulátoru akumulátoru Svítí Nesvítí Bliká 50% - 100% Jinak 20% - 50% násilím. 0% - 20% POZNÁMKA: akumulátoru akumulátoru Obr.7: 1. Kontrolky 2. Kontrolky Svítí Nesvítí Bliká 100 %...
 • Page 15 Kontrolky Svítí Nesvítí Bliká Obr.10: 1. polohy. Obr.11: 1. POZNÁMKA: Obr.12: 1. Obr.8: 1. momentu VAROVÁNÍ: NEOMEZUJTE FUNKCI KRYTU A Obr.9: 1. KRYT NEDEMONTUJTE. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: Obr.13: 1. 2. Šroub desky snadno posouvat rukou.
 • Page 16 Obr.14: 1. Obr.15 Obr.16: 1. 3. Deska Obr.21: 1. Obr.22: 1. 2. Ukazatel 3. Stupnice pokosu 4. POZOR: POZOR: Obr.17: 1. Obr.23: 1. stolu. Obr.24: 1. Ukazatel 2. 3. Rameno Obr.18 VAROVÁNÍ: POZOR: POZOR: Obr.19 Obr.20: 1. Obr.25: 1. 2. Šroub...
 • Page 17 Zapínání SESTAVENÍ VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: mulátor. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: Obr.28: 1. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: POZOR: Obr.29: 1. kryt. Obr.30: 1. ranem 3. Obr.26: 1. Obr.31: 1. Obr.32: 1. 6. Plocha pro mon- Obr.27: 1. 3. Otvor Obr.33: 1. 2. Šipka...
 • Page 18 VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: Obr.37: 1. Obr.34: 1. VAROVÁNÍ: Obr.38: 1. Obr.35: 1. 5. Sestava 6. Plocha pro mon- Vak na piliny VAROVÁNÍ: Obr.36: 1. Vak na piliny 2. Hubice na piliny Obr.39: 1. 2. Ukazatel 3. POZNÁMKA:...
 • Page 19 VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: 120 mm. POZOR: VAROVÁNÍ: POZOR: velkou sílu. POZOR: Obr.40: 1. POZOR: vítku. Obr.41: 1. VAROVÁNÍ: Obr.42...
 • Page 20 Obr.44 VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: POZOR: Obr.43 Vlevo a vpravo 45° Vpravo 50° Vpravo 55° Vpravo 57° VAROVÁNÍ: Obr.45: 1. VAROVÁNÍ: Obr.46: 1. Obr.47: 1. VAROVÁNÍ: Obr.48: 1. obrobku 4.
 • Page 21 VAROVÁNÍ: deno v tabulce (B). materiálu. Obr.49: 1. – lišty na 52/38° typ 45° typ 52/38° typ 45° typ obrázku Vlevo Vlevo Vpravo Vpravo 33,9° 30° 31,6° 35,3° kout Vlevo Vlevo 31,6° 35,3° Vpravo Vpravo 31,6° 35,3° 15 mm (5/8") 420 mm (16 1/2") –...
 • Page 22 VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: POZOR: prasklin. Obr.52: 1. stupnici pokosu v poloze 0°. VAROVÁNÍ: Obr.54: 1. Obr.53 Obr.55: 1. Obr.56: 1. Šroub 2. Stupnice pokosu 3. Ukazatel Obr.57: 1. 4. Rameno 5.
 • Page 23 • Vak na piliny Obr.58: 1. POZNÁMKA: Obr.59: 1. 2. Ukazatel 3. Šroub Obr.60: 1. VOLITELNÉ VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: Makita.