Download  Print this page

Toimintojen Kuvaus - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ASENNUS
VAROITUS:
Tämä työkalu tuottaa työkap-
paletta leikattaessa kipinöitä. Älä asenna tätä
työkalua paikkaan, missä syttyvät ja/tai räjähtä-
vät aineet saattavat syttyä työkalun kipinästä.
Varmista myös, ettei tällaista materiaalia ole työ-
kalun lähellä ennen käytön aloittamista.
Pohjan varmistaminen
Työkalu tulee pultata kahdella pultilla tasaiselle pinnalle
käyttäen laitteen pohjassa olevia pultinreikiä. Tämä
estää kaatumisen ja mahdolliset henkilövammat.
► Kuva1: 1. Pultinreiät 2. Alusta

TOIMINTOJEN KUVAUS

Varmista aina ennen säätöjä tai
VAROITUS:
tarkastuksia, että laite on sammutettu ja akku on
irrotettu. Jos virtaa ei katkaista eikä akkua irroteta,
työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa vaka-
van tapaturman.
Työkalun pään lukituksen
avaaminen/lukitseminen
Työkalun pää voidaan lukita. Lukitse työkalun pää aina
kun sitä ei käytetä tai kun sitä kannetaan.
Avaa lukitus painalla kevyesti työkalun päätä ja paina-
malla lukitustappia. Lukitse palauttamalla lukitustappi
paikoilleen pitäen samalla työkalun päätä alhaalla.
► Kuva2: 1. Lukitustappi
Akun asentaminen tai irrottaminen
HUOMIO:
Sammuta työkalu aina ennen akun
kiinnittämistä tai irrottamista.
Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni,
HUOMIO:
kun irrotat tai kiinnität akkua. Jos akkupaketti tai työkalu
putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.
► Kuva3: 1. Punainen merkkivalo 2. Painike 3. Akkupaketti
Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa paini-
ketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.
Akku liitetään sovittamalla akun kieleke rungon uraan ja työntä-
mällä se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että
kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella
näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.
Työnnä akku aina pohjaan asti, niin
HUOMIO:
että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akku ei
ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja
aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.
HUOMIO:
Älä käytä voimaa akun asennuk-
sessa. Jos akku ei liu'u paikalleen helposti, se on
väärässä asennossa.
HUOMAA: Työkalu ei toimi yhdellä akulla.
Työkalun/akun suojausjärjestelmä
Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestel-
mällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun
käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin
virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön,
jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista
tilanteista: Joissakin tilanteissa merkkivalot syttyvät.
Ylikuormitussuoja
Kun akkua käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan
epätavallisen suuren määrän virtaa, laite pysähtyy auto-
maattisesti. Katkaise tässä tilanteessa laitteesta virta
ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä
sitten laite uudelleen kytkemällä siihen virta.
Ylikuumenemissuoja
Kun laite ylikuumenee, se pysähtyy automaattisesti ja
akun merkkivalo vilkkuu noin 60 sekunnin ajan. Tässä
tapauksessa anna laitteen jäähtyä, ennen kuin kytket
sen uudelleen päälle.
päällä
Ylipurkautumissuoja
Kun akun kapasiteetti laskee pieneksi, työkalu pysähtyy
automaattisesti ja akkupaketin tyhjenemisen merkkivalo
alkaa vilkkua. Jos tuote ei toimi, vaikka kytkimiä käyte-
tään, irrota tyhjentynyt akkupaketti työkalusta ja lataa
akkupaketti.
Vilkkuu
Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin
► Kuva4: 1. Akun merkkivalo 2. Tarkistuspainike
Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun vara-
ustason. Kumpikin akun ilmaisin vastaa yhtä akkua.
Akun merkkivalon tila
Päällä
Pois päältä
30 SUOMI
Vilkkuu
Pois päältä
Akussa
jäljellä oleva
varaus
Vilkkuu
50 % - 100 %
20 % - 50 %
0 % - 20 %
Lataa akku

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140