Download Table of Contents Print this page

Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs Also See for DLW140:

Advertisement

Quick Links

Cordless Portable Cut-off
EN
Trådlös portabel kapmaskin
SV
Batteridrevet bærbar kappsag BRUKSANVISNING
NO
Akkukäyttöinen katkaisusaha KÄYTTÖOHJE
FI
Bezvadu pārnēsājams zāģis
LV
metāla zāģēšanai
Belaidis nešiojamasis
LT
nupjovimo įrenginys
Juhtmeta portatiivne
ET
lõikesaag
Аккумуляторная
RU
Портативная Отрезная Пила
DLW140
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
6
13
20
27
34
42
49
56

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DLW140

 • Page 1 Cordless Portable Cut-off INSTRUCTION MANUAL Trådlös portabel kapmaskin BRUKSANVISNING Batteridrevet bærbar kappsag BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen katkaisusaha KÄYTTÖOHJE Bezvadu pārnēsājams zāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA metāla zāģēšanai Belaidis nešiojamasis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA nupjovimo įrenginys Juhtmeta portatiivne KASUTUSJUHEND lõikesaag Аккумуляторная РУКОВОДСТВО ПО Портативная Отрезная Пила ЭКСПЛУАТАЦИИ DLW140...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4 Fig.19 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22...
 • Page 5 Fig.23...
 • Page 6: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DLW140 Wheel diameter 355 mm Hole diameter 25.4 mm Max. wheel thickness 3 mm No load speed 3,800 min Rated voltage D.C. 36 V Dimensions With European type safety guard 537 mm x 290 mm x 640 mm...
 • Page 7: General Power Tool Safety Warnings

  10. Keep bystanders a safe distance away from SAFETY WARNINGS work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken wheel may fly away and General power tool safety warnings cause injury beyond immediate area of operation. Regularly clean the power tool’s air vents. The WARNING: motor’s fan can draw the dust inside the housing Read all safety warnings, instruc- tions, illustrations and specifications provided with this and excessive accumulation of powdered metal...
 • Page 8: Installation

  Makita warranty for the Makita tool and 13. Do not touch the workpiece immediately after oper- charger. ation; it is extremely hot and could burn your skin.
 • Page 9: Functional Description

  Overload protection FUNCTIONAL When the tool is operated in a manner that causes it to DESCRIPTION draw an abnormally high current, the tool automatically stops. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. WARNING: Always be sure that the tool is Then turn the tool on to restart. switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking the functions on Overheat protection...
 • Page 10: Cutting Angle Adjustment

  Spark guard adjustment for proper repairs BEFORE further usage. Country specific NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button.
 • Page 11: Operation

  Electronic function OPERATION The tools equipped with electronic function are easy to operate because of the following feature(s). CAUTION: Proper handle pressure during cutting and maximum cutting efficiency can Soft start feature Soft start because of suppressed starting shock. be determined by the amount of sparks that is produced while cutting. Do not force the cut by applying excessive pressure on the handle. Reduced cutting efficiency, premature wheel wear, as well as, possible damage to the tool, cut-off wheel or ASSEMBLY...
 • Page 12: Optional Accessories

  CAUTION: These accessories or attachments ► Fig.18: 1. Spacer block are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other When cutting workpieces over 85 mm wide at an angle, accessories or attachments might present a risk of attach a straight piece of wood (spacer) over 190 mm injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 13 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: DLW140 Kapskivans diameter 355 mm Håldiameter 25,4 mm Max. skivtjocklek 3 mm Hastighet utan belastning 3 800 min Märkspänning 36 V likström Dimensioner Med sprängskydd av europeisk typ 537 mm x 290 mm x 640 mm (L x B x H) Med sprängskydd som inte är...
 • Page 14 Använd personlig skyddsutrustning. Använd visir, SÄKERHETSVARNINGAR korgglasögon eller skyddsglasögon beroende på arbetsuppgift. Om så är lämpligt använder du dam- mask, hörselskydd, handskar och verkstadsförkläde Allmänna säkerhetsvarningar för som kan skydda mot avskrap eller små fragment maskiner från arbetsstycket. Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande fragment som uppstår vid olika arbeten.
 • Page 15 Slå genast av verktyget om kapskivan stannar 12. Använd endast batterierna med de produkter under arbetet, avger ovanliga ljud eller börjar som specificerats av Makita. Att använda bat- vibrera. terierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläck- 12. Stäng alltid av och vänta tills kapskivan har stannat helt före borttagning, fästning av...
 • Page 16 MONTERING FÖRSIKTIGT: Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och VARNING: Den här maskinen skapar gnistor skada dig eller någon annan. vid kapning av ett arbetsstycke. Montera inte det FÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten här verktyget på...
 • Page 17 En säkerhetsknapp som behöver repareras kan orsaka oavsiktlig aktive- ring och allvarlig personskada. Returnera verktyget Ladda batteriet till ett Makita-servicecenter för reparation INNAN du fortsätter att använda det. OBSERVERA: Tryck inte in avtryckaren hårt Indikerar kvarvarande utan att ha tryckt in säkerhetsknappen. Det kan batterikapacitet skada avtryckaren.
 • Page 18 Justering av kapningsvinkeln Öppna sprängskydd av europeisk typ Efter att du har justerat anhål- FÖRSIKTIGT: Landsspecifik lets vinkel ser du till att anhållet är ordentligt fastsatt. I annat fall kan personskador uppstå. För maskiner som är utrustade med sprängskydd av europeisk typ lossar du låsskruven först och öppnar FÖRSIKTIGT: Använd inte maskinen om kap- sedan skyddet enligt bilden.
 • Page 19: Valfria Tillbehör

  För att upprätthålla produktens SÄKERHET och ur eller till ett farligt brott på kapskivan. TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter Medan gänghållaren är upplyft kan skruvstädets platta och med reservdelar från Makita. snabbt flyttas in och ut. Greppa ett arbetsstycke genom att skjuta handtaget tills skruvstädets platta kommer i kontakt med arbetsstycket och sätt sedan tillbaka gänghållaren. Vrid handtaget medsols tills arbetsstycket VALFRIA TILLBEHÖR sitter fast ordentligt. ► Fig.17: 1. Handtag 2. Gänghållare 3. Skruvstädets Följande tillbehör eller tillsat- FÖRSIKTIGT:...
 • Page 20: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DLW140 Skivediameter 355 mm Hulldiameter 25,4 mm Maks. skivetykkelse 3 mm Hastighet uten belastning 3 800 min Merkespenning DC 36 V Mål Med sikkerhetsvern for euro- 537 mm x 290 mm x 640 mm (L x B x H)
 • Page 21: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruks- SIKKERHETSADVARSEL området, må du bruke visir eller vernebriller. Der det er aktuelt, må du bruke støvmaske, hørselvern, hansker og forkle som kan stoppe Generelle advarsler angående små slipefragmenter eller deler fra arbeidsem- sikkerhet for elektroverktøy net. Øyevernet må kunne stoppe flygende biter som oppstår under ulike operasjoner. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere ut partikler...
 • Page 22 TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. skrustikken, endrer arbeidsstilling, vinkel eller selve kappeskiven, må du alltid slå av verk- FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita- tøyet og vente til kappeskiven har stoppet helt. batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller 13. Ikke berør arbeidsemnet umiddelbart etter bruk. som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at Det er ekstremt varmt og kan gi deg brannskader.
 • Page 23 MONTERING FORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til ADVARSEL: Dette verktøyet lager gnister å falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. når det kutter et arbeidsemne. Ikke monter dette verktøyet på...
 • Page 24 å gå bare du trykker på startbryteren, uten at 0 % til 20 % du må trykke på avsperringsknappen også. En skadet/ defekt bryter kan føre til at maskinen aktiveres utilsiktet og alvorlige personskader kan oppstå. Returner maskinen til et Makita-servicesenter for å få den reparert FØR videre bruk. Lad batteriet OBS: Ikke press hardt på startbryteren uten å trykke inn AV-sperreknappen. Dette kan fĺ bryteren til ĺ brekke.
 • Page 25 Justere skjærevinkelen Åpne sikkerhetsvern for europeiske land FORSIKTIG: Etter at føringsplatens vinkel er Landsspesifikk justert, må du passe på at føringsplaten er godt festet. Utilstrekkelig feste kan føre til personskader. På verktøyet med sikkerhetsvern for europeiske land Unngå å betjene verktøyet når må du løsne klemmeskruen før du åpner vernet, som FORSIKTIG: vist i figuren.
 • Page 26: Valgfritt Tilbehør

  Makita-maskinen som er spesifisert i denne midtpunktet i utkanten av bladet til å skjære arbeids- håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan emnet. Bruk en solid avstandskloss av ikke brennbart forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun materiale. brukes til det formålet det er beregnet på. ► Fig.18: 1. Avstandskloss Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du Når du sager arbeidsemner med over 85 mm bredde i trenger mer informasjon om dette tilbehøret. vinkel, må du feste en rett trebit (avstandskloss) som er • Kapphjul med slipeeffekt over 190 mm lang x 40 mm bred til føringsplaten som • Makita originalbatteri og lader vist i figuren. Fest denne avstandsklossen med skruer gjennom hullene i føringsplaten. Pass på at kappeski- MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert...
 • Page 27: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DLW140 Laikan halkaisija 355 mm Reiän halkaisija 25,4 mm Laikan suurin paksuus 3 mm Kuormittamaton kierrosnopeus 3 800 min Nimellisjännite DC 36 V Eurooppalaisella suojustyypillä Mitat 537 mm x 290 mm x 640 mm (P x L x K) Muulla kuin eurooppalaisella 537 mm x 280 mm x 640 mm suojustyypillä...
 • Page 28 Käytä suojavarusteita. Käytä käyttötarkoituk- TURVAVAROITUKSET sen mukaisesti kasvosuojusta, suojalaseja tai sivusuojilla varustettuja laseja. Käytä tar- vittaessa hengityssuojainta, kuulosuojaimia, Sähkötyökalujen käyttöä koskevat hansikkaita ja työessua, joka suojaa pieniltä yleiset varoitukset pirstaleilta. Suojalasien täytyy suojata kaiken- laisista töistä aiheutuvilta lentäviltä pirstaleilta. Hengityssuojaimen täytyy suodattaa työskentelyn VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkö- tuottamat hiukkaset. Pitkäaikainen altistuminen työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, voimakkaalle melulle voi vahingoittaa kuuloa.
 • Page 29 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. 12. Sammuta aina virta ja odota, että katkaisu- laikka pysähtyy täysin, ennen kuin alat irrottaa, HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- varmistaa työkappaletta tai ruuvipenkkiä, vaih- akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai taa työasentoa, kulmaa tai itse katkaisulaikkaa. mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa 13. Älä kosketa työkappaletta välittömästi käytön jälkeen, akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja...
 • Page 30: Toimintojen Kuvaus

  Työkalun/akun suojausjärjestelmä ASENNUS Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestel- mällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun VAROITUS: Tämä työkalu tuottaa työkap- käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin paletta leikattaessa kipinöitä. Älä asenna tätä työkalua paikkaan, missä syttyvät ja/tai räjähtä- virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista vät aineet saattavat syttyä työkalun kipinästä. tilanteista: Joissakin tilanteissa merkkivalot syttyvät. Varmista myös, ettei tällaista materiaalia ole työ- kalun lähellä...
 • Page 31 Kulman voi määrittää tarkasti astelevyllä tuspainiketta. Jos kytkin on viallinen, laite saattaa tai kolmioviivaimella. Pidä kahvaa alhaalla niin, käynnistyä vahingossa, mistä voi seurata vakava että katkaisulaikka ulottuu pohjaan. Säädä samalla henkilövahinko. Toimita työkalu Makita-huoltoon ohjainlevyn ja katkaisulaikan kulmaa astelevyllä tai korjattavaksi ENNEN kuin jatkat käyttöä. kolmioviivaimella. HUOMAUTUS: Älä vedä kytkimen liipaisinta voimakkaasti, ellet samalla paina lukituksen vapautusnappia.
 • Page 32 Nosta suojus. Kierrä käsikiristintä vastapäivään pitäen Kipinäsuojuksen säätö samalla karan lukkoa alhaalla. Poista käsikiristin, ulompi laippa ja katkaisulaikka. Kun irrotat katkaisulaik- Maakohtainen kaa, älä poista sisälaippaa, rengasta tai O-rengasta. Kipinäsuojus on asennettu tehtaalla siten, että sen ► Kuva15: 1. Akselilukko 2. Käsikiristin alempi reuna koskettaa pohjaa. Työkalun käyttö tässä ► Kuva16: 1. Sisälaippa 2. Rengas 3. O-rengas asennossa aiheuttaa kipinöiden lentelyn ympäriinsä. 4. Katkaisulaippa 5. Ulkolaippa Löysää ruuvia ja säädä kipinäsuojus sellaiseen asen- 6. Käsikiristin toon, missä kipinöitä lentelee vähiten. Asenna katkaisulaikka päinvastaisessa järjestyksessä.
 • Page 33 Seuraavia lisävarusteita tai lait- ► Kuva18: 1. Välikappale teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa Kun leikkaat yli 85 mm leveää työkappaletta kulmalla, kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- kiinnitä ohjauslevyyn suora yli 190 mm pitkä x 40 mm rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden leveä puunpala (välikappale) kuvan osoittamalla tavalla.
 • Page 34 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DLW140 Slīpripas diametrs 355 mm Atveres diametrs 25,4 mm Maks. slīpripas biezums 3 mm Ātrums bez slodzes 3 800 min Nominālais spriegums Līdzstrāva 36 V Izmēri Ar Eiropas standarta drošības 537 mm x 290 mm x 640 mm (G × P × A) aizsargu Ar drošības aizsargu, kas atšķi- 537 mm x 280 mm x 640 mm ras no Eiropas standarta Ar vidus pārsegveida drošības...
 • Page 35 Vienmēr izmantojiet nebojātus, izvēlētajai BRĪDINĀJUMS: Reāli lietojot elektrisko dar- slīpripai atbilstoša diametra ripas atlokus. barīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās Atbilstoši slīpripas atloki balsta slīpripu, tādējādi emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas samazinot tās salūšanas iespēju. veida. Piederuma ārējam diametram un biezumam BRĪDINĀJUMS: jābūt mehanizētā darbarīka jaudas robežās. Lai aizsargātu lietotāju, nosa- Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams kiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību pietiekami uzmanīt vai vadīt. reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatā- cijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks Ripu un atloku ar vārpstas atverēm lielumam ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides jābūt atbilstošam mehanizētā...
 • Page 36 Atsitiens rodas darbarīka nepareizas lietošanas un/vai Pirms katras darbarīka lietošanas reizes pievērsiet nepareizas darbības vai apstākļu rezultātā, un no tā var uzmanību pārmērīgai vibrācijai, jo tas var liecināt izvairīties, veicot piemērotus drošības pasākumus, kā par nepareizu uzstādīšanu vai slikti līdzsvarotu ripu. norādīts tālāk. 10. Vietās, kur var nokļūt dzirksteles, neturiet mate- Saglabājiet ciešu darbarīka tvērienu un novie- riālus vai gružus. Pārliecinieties, ka dzirksteļu ceļā tojiet ķermeni un rokas tā, lai pretotos atsitiena neatrodas citas personas.
 • Page 37: Funkciju Apraksts

  Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora kasetne ir izņemta. Ja darbarīku neizslēdz un neiz- likvidēšanu. ņem akumulatora kasetni, tam nejauši ieslēdzoties, 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- var tikt izraisītas smagas traumas. jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var Darbarīka galvas atbloķēšana/ rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var bloķēšana uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts. SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Darbarīka galvu var bloķēt. Ja darbarīku nelietojat vai arī pārnēsājat, vienmēr bloķējiet tā galvu.
 • Page 38 BRĪDINĀJUMS: NEKAD nelietojiet darbarīku, No 20% līdz ja tas ieslēdzas tikai pēc slēdža mēlītes pavilkša- nas un nav jānospiež atbloķēšanas poga. Slēdzis, ko nepieciešams labot, var izraisīt neparedzētu No 0% līdz darbību un radīt nopietnus ievainojumus. PIRMS turpmākas ekspluatācijas nododiet darbarīku Makita apkopes centrā, lai to atbilstīgi saremontētu. Akumulatora IEVĒRĪBAI: Nevelciet slēdža mēlīti ar spēku, uzlāde neiespiežot atbloķēšanas pogu uz iekšu. Rezultātā var tikt sabojāts slēdzis. 38 LATVIEŠU...
 • Page 39 Dzirksteļu aizsarga regulēšana Slodzes statusa indikators Slodzes statusa indikators rāda motora slodzes pakāpi Dažādām valstīm atšķiras griešanas darba laikā. Palielinoties motora noslodzei, Dzirksteļu aizsargs rūpnīcā ir uzstādīts tā, ka apakšējā palielinās arī izgaismoto lampiņu skaits. mala saskaras ar pamatni. Ja lietosit darbarīku šādā ► Att.7: 1. Slodzes statusa indikators stāvoklī, radīsies daudz dzirksteļu. Atlaidiet skrūvi un noregulējiet dzirksteļu aizsargu tādā stāvoklī, kādā būs Brīdinājums par pārslodzi vismazāk dzirksteļu. ► Att.10: 1. Skrūve 2. Dzirksteļu aizsargs Ja motors tiek darbināts ar pārmērīgu slodzi, visas slodzes statusa indikatora lampiņas mirgos. Ja tā Elektroniskā funkcija notiek, samaziniet motora noslodzi. Ja turpināt noslo- got motoru, kamēr mirgo slodzes statusa indikators, Instrumenti, kuriem ir elektroniskā funkcija, ir viegli darbarīks pēc dažām sekundēm automātiski apstāsies lietojami, jo tiem ir tālāk minētā(-ās) īpašība(-as). pārslodzes aizsardzības dēļ. Laidenās palaides funkcija PIEZĪME: Ja vienā piegājienā tiek radīta pārmērīga Laidena palaide, kas slāpē ieslēgšanas radīto triecienu.
 • Page 40 Paceliet drošības aizsargu. Grieziet saspiedēju pretēji Apstrādājamā materiāla pulksteņrādītāju kustības virzienam, vienlaikus turot nostiprināšana nolaistu vārpstas bloķētāju. Pēc tam noņemiet saspie- dēju, ārējo atloku un griezējripu. Noņemot griezējripu, nenoņemiet iekšējo atloku, nedz arī gredzenu un UZMANĪBU: Nostiprinot apstrādājamo mate- blīvgredzenu. riālu, vienmēr uz vārpstas vītnēm uzlieciet vītnes ► Att.15: 1. Vārpstas bloķētājs 2. Saspiedējs turētāju. Pretējā gadījumā apstrādājamais materiāls ► Att.16: 1. Iekšējais atloks 2. Gredzens var nebūt pietiekami cieši nostiprināts. Materiāls var tikt izsviests vai izraisīt bīstamu griešanas ripas 3. Blīvgredzens 4. Griezējripa 5. Ārējais salūšanu. atloks 6. Saspiedējs Lai griezējripu uzstādītu, noņemšanas darbības izpildiet Kad vītnes turētājs pacelts, skrūvspīļu plāksni var ātri pretējā secībā. Noteikti salāgojiet griezējripas atveri ar ievietot un izņemt. Lai satvertu apstrādājamo materiālu, gredzenu un uzlieciet atpakaļ drošības aizsargu. bīdiet rokturi, līdz skrūvspīļu plāksne saskaras ar mate- riālu, pēc tam vītnes turētāju pārvietojiet sākotnējā stā- voklī. Rokturi grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, EKSPLUATĀCIJA līdz apstrādājamais materiāls ir cieši nostiprināts.
 • Page 41: Papildu Piederumi

  šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas. Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar- bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. PAPILDU PIEDERUMI UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Abrazīvās griezējripas •...
 • Page 42 LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: DLW140 Disko skersmuo 355 mm Angos skersmuo 25,4 mm Didž. disko storis 3 mm Greitis be apkrovos 3 800 min Nominali įtampa Nuol. sr. 36 V Naudojant europinio tipo apsaugą Matmenys 537 mm x 290 mm x 640 mm (I x P x A) Naudojant ne europinio tipo apsaugą 537 mm x 280 mm x 640 mm...
 • Page 43 Naudokite asmeninės apsaugos priemones. SAUGOS ĮSPĖJIMAI Priklausomai nuo atliekamos užduoties, naudokite veido apsauginį skydelį, apsauginius ar saugos akinius. Jei reikia, naudokite kaukę nuo dulkių, ausų apsaugos Bendrieji įspėjimai dirbant priemones, pirštines ir prijuostę, kuri galės sulaikyti elektriniais įrankiais nedideles abrazyvines arba ruošinio daleles. Akių apsaugos priemonės turi būti tinkamos, kad sustabdytų...
 • Page 44 Vadovaukitės vietos įstatymais dėl akumuliato- netinkamas sumontavimas arba prastai suba- rių išmetimo. lansuotas diskas. 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais 10. Medžiagas ir atliekas pašalinkite iš ploto, gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius kurį galėtų uždegti kibirkštys. Įsitikinkite, ar gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti kibirkščių...
 • Page 45: Veikimo Aprašymas

  SUMONTAVIMAS PERSPĖJIMAS: Akumuliatoriaus kasetę visada įkiškite iki galo, kol nebematysite raudono indikatoriaus. Priešingu atveju ji gali atsitiktinai ĮSPĖJIMAS: Pjaudamas ruošinį, šis įrankis iškristi iš įrankio, sužeisti jus arba aplinkinius. sukelia kibirkštis. Nemontuokite šio įrankio PERSPĖJIMAS: Nekiškite akumuliatoriaus vietoje, kurioje jo skleidžiamos kibirkštys gali kasetės jėga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate uždegti degias ir (arba) sprogias medžiagas. Be netinkamai.
 • Page 46 20–50 % operatorius gali būti sunkiai sužeistas. ĮSPĖJIMAS: NIEKADA nenaudokite įrankio, jei jis veikia nuspaudus tik gaiduką, tačiau nenuspau- 0–20 % dus atlaisvinimo mygtuko. Jungiklis, kurį reikia taisyti, gali netyčia įjungti įrankį ir operatorius gali būti sunkiai sužeistas. PRIEŠ pradėdami vėl naudoti įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita“ techninės priežiūros centrą. Įkraukite akumuliatorių PASTABA: Negalima stipriai spausti jungiklio gaiduko, nenuspaudus atlaisvinimo mygtuko. Taip galima sugadinti jungiklį. Likusios akumuliatoriaus galios rodymas Apkrovos būsenos indikatorius...
 • Page 47 Pjovimo kampo reguliavimas Europinio tipo apsaugos atidarymas Priklausomai nuo šalies PERSPĖJIMAS: Sureguliavę kreiptuvo plokš- Kai naudojate įrankius su europinio tipo apsauga, pir- tės kampą, įsitikinkite, kad ji tinkamai fiksuojama. miausia atlaisvinkite suveržimo varžtą, tada apsaugą Nepakankamai fiksuojant galima patirti sužalojimų. atidarykite, kaip parodyta. PERSPĖJIMAS: Nenaudokite įrankio, kai ► Pav.12: 1. Suveržimo varžtas medžiaga nėra tvirtai fiksuojama spaustuvo, ► Pav.13 atliekant kampinį pjūvį. ► Pav.14 Sukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę. Pakreipkite krei- piklio plokštę pageidaujamu kampu, tuomet iki galo...
 • Page 48: Techninė Priežiūra

  PASIRENKAMI PRIEDAI įtvirtintas. ► Pav.17: 1. Rankenėlė 2. Sriegių laikiklis 3. Spaustuvo plokštė PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus Kai nupjovimo diskas pastebimai susidėvi, už ruoši- arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje nio dėkite skėtiklį taip, kaip parodyta paveikslėlyje. instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- Nusidėvėjusį diską galima naudoti efektyviau, ruošinį kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus pjaunant disko pakraštyje esančiu viduriniu tašku. arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tvirtos ir nedegios medžiagos skėtiklį. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus ► Pav.18: 1. Skėtiklis priedus arba įtaisus. Pjaudami platesnius nei 85 mm ruošinius kampu, prie Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- kreipiklio plokštės pritvirtinkite tiesų, ilgesnį nei 190 mm...
 • Page 49: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DLW140 Ketta läbimõõt 355 mm Ava läbimõõt 25,4 mm Max ketta paksus 3 mm Koormuseta kiirus 3 800 min Alalisvool 36 V Nimipinge Mõõtmed Euroopas kasutusel olevat 537 mm × 290 mm × 640 mm (P × L × K) tüüpi kaitsepiirde korral Väljaspool Euroopat kasutusel...
 • Page 50: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  Kandke isikukaitsevahendeid. Rakendusest ole- OHUTUSHOIATUSED nevalt kasutage kas näokaitset või kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmumaski, kuulmiskait- sevahendeid, kindaid ja tööpõlle, mis on võimeline Üldised elektritööriistade peatama väikeseid ketta- või töödeldava eseme ohutushoiatused fragmente. Silmade kaitsevahendid peavad suutma peatada erinevate toimingute käigus tekkivaid lenda- vaid prahiosakesi. Tolmumask või respiraator peavad HOIATUS: Lugege läbi kõik selle elektritöö-...
 • Page 51 10. Eemaldage tööpiirkonnast materjal või ehitus- Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku praht, mis võib sädemetest süttida. Veenduge, käitlemisel kohalikke eeskirju. et sädemete levikupiirkonnas ei oleks ini- 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud mesi. Hoidke läheduses kättesaadaval õiget toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte tulekustutit. ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, Kui lõikeketas seiskub töö...
 • Page 52: Funktsionaalne Kirjeldus

  PAIGALDAMINE ETTEVAATUST: Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jääks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kuk- HOIATUS: kuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele See tööriist tekitab töödeldavat eset lõigates sädemeid. Ärge paigaldage tööriista isikutele vigastusi. kohta, kus tööriistalt lähtuvad sädemed võivad ETTEVAATUST: Ärge rakendage akukasseti süüdata kergsüttivaid ja/või plahvatusohtlikke paigaldamisel jõudu.
 • Page 53 0% kuni 20% see käivitub ka siis, kui lahtilukustusnuppu vajuta- mata vajutate lihtsalt lüliti päästikut. Remonti vajav lüliti võib põhjustada masina soovimatu sisselülitumise, millega Laadige akut kaasnevad tõsised vigastused. ENNE edasist kasutamist viige masin parandamiseks Makita teeninduskeskusesse. TÄHELEPANU: Ärge tõmmake lüliti päästikut Aku jääkmahutavuse näit tugevasti ilma lahtilukustusnuppu vajutamata. See võib põhjustada lüliti purunemise. Ainult näidikuga akukassettidele ► Joon.5: 1. Märgulambid 2.
 • Page 54: Tööriista Kasutamine

  Lõikenurga reguleerimine Euroopa tüüpi kaitsetõkke avamine Riigiti erinev Kontrollige pärast juhtplaadi ETTEVAATUST: Euroopa tüüpi kaitsetõkkega tööriistade puhul lõd- nurga kohandamist, kas juhtplaat on nõueteko- vendage esmalt kinnituskruvi ja avage seejärel tõke haselt fikseeritud. Ebapiisava fikseeritusega võivad näidatud moel. kaasneda kehavigastused. ► Joon.12: 1. Kinnituskruvi ETTEVAATUST: Ärge kasutage tööriista, kui ► Joon.13 materjal ei ole lõikenurga tõttu kruustangidega korralikult fikseeritud.
 • Page 55: Valikulised Tarvikud

  ► Joon.17: 1. Käepide 2. Keermehoidja VALIKULISED TARVIKUD 3. Kinnitusrakise plaat Kui lõikeketas on märkimisväärselt kulunud, kasutage töödeldava detaili taga tugevast tulekindlast materjalist Neid tarvikuid ja lisaseadi- ETTEVAATUST: distantsklotsi, nagu on joonisel näidatud. Kulunud ket- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga saab tõhusamalt töötada, kui kasutada töödeldava taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis detaili lõikamiseks ketta kaugemas osas asuvat kesk- kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- punkti. Kasutage distantsklotsina tugevat ja mittesütti- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage vat materjali. tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.
 • Page 56: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLW140 Диаметр диска 355 мм Диаметр отверстия 25,4 мм Макс. толщина диска 3 мм Частота вращения без нагрузки 3 800 мин Номинальное напряжение 36 В пост. тока Размеры С защитным кожухом евро- 537 мм × 290 мм × 640 мм (Д × Ш × В) пейского типа С защитным кожухом другого типа 537 мм × 280 мм × 640 мм С защитным кожухом с цен- 537 мм × 280 мм × 640 мм тральной заглушкой Масса нетто С защитным кожухом евро- 17,2 - 17,8 кг пейского типа С защитным кожухом другого типа 15,6 - 16,3 кг С защитным кожухом с цен- 15,4 - 16,0 кг тральной заглушкой • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. •...
 • Page 57: Декларация О Соответствии Ес

  Обязательно используйте неповрежденные ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во фланцы соответствующего выбранному диску время фактического использования электроинстру- диаметра. Подходящие фланцы поддерживают мента может отличаться от заявленного значения в диск, снижая вероятность его повреждения. зависимости от способа применения инструмента. Внешний диаметр и толщина принадлежно- ОСТОРОЖНО: сти должны соответствовать номинальной Обязательно определите меры мощности инструмента. Принадлежности, безопасности для защиты оператора, основанные на размер которых подобран неверно, не гаранти- оценке воздействия в реальных условиях использования руют безопасности и точности управления. (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключе- ние инструмента, работа без нагрузки и включение). Размер оправки дисков и фланцев должен в точности...
 • Page 58 Отдача и соответствующие предупреждения Будьте осторожны, чтобы не повредить шпиндель, Отдача – это неожиданная реакция зажатого или фланцы (особенно установочную поверхность) застрявшего вращающегося диска. Застревание или или болт, иначе отрезной диск может сломаться. застопоривание вызывает резкую остановку вра- Не снимайте щитки и следите, чтобы они щающегося диска, что, в свою очередь, приводит к были в рабочем состоянии. неконтролируемому рывку режущего инструмента в Крепко держите ручку. направлении оператора.
 • Page 59: Описание Работы

  Выполняйте требования местного законодательства проверкой функций инструмента обязательно относительно утилизации аккумуляторного блока. убедитесь, что он выключен и его аккумуля- торный блок снят. Несоблюдение этого требова- 12. Используйте аккумуляторы только с про- ния может стать причиной тяжелой травмы из-за дукцией, указанной Makita. Установка акку- случайного включения инструмента. муляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, пере- Блокировка/снятие блокировки греву, взрыву или утечке электролита. СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ...
 • Page 60 Для установки аккумуляторного блока совместите выступ Индикация оставшегося заряда аккумуляторного блока с пазом в корпусе и задвиньте его на аккумулятора место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафик- сировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете ► Рис.4: 1. Индикатор аккумулятора 2. Кнопка проверки видеть красный индикатор на верхней части клавиши, адап- Нажмите кнопку проверки для проверки заряда тер аккумулятора не полностью установлен на месте. аккумулятора. Индикаторы соответствуют каждому ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте аккумулятору. аккумуляторный блок до конца, чтобы красный Состояние индикатора аккумуляторной Уровень индикатор не был виден. В противном случае батареи заряда акку- аккумуляторный блок может выпасть из инстру- мулятора мента и нанести травму вам или другим людям. ВНИМАНИЕ: Вкл. Выкл.
 • Page 61 тесь, что она надежно закреплена. Несоблюдение тель без нажатия на кнопку разблокировки. данной рекомендации может стать причиной травмы. Требующий ремонта инструмент может слу- ВНИМАНИЕ: Не используйте инструмент, чайно включиться и причинить тяжелую травму. если обрабатываемый материал закреплен в Верните инструмент в сервисный центр Makita тисках ненадежно из-за угла резки. для надлежащего ремонта ДО продолжения его эксплуатации. Поверните рычаг против часовой стрелки. Задайте желаемый угол наклона направляющей пластины и ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте сильно на три- до упора затяните рычаг.
 • Page 62 СБОРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСТОРОЖНО: ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких- Соответствующее давление либо работ на инструменте обязательно убе- нажатия на рукоятку при резке и максималь- дитесь, что он выключен, а аккумуляторный ную эффективность резки можно определить блок извлечен. Несоблюдение этого требования по количеству искр, вылетающих при резке. может стать причиной тяжелой травмы.
 • Page 63: Дополнительные Принадлежности

  показано на рисунке. Закрепите проставку вин- тами через отверстия в направляющей пластине. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Убедитесь, что отрезной диск не соприкасается с проставкой при зажатой головке инструмента. ► Рис.19: 1. Направляющая пластина ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или 2. Распорный блок (более 190 приспособления рекомендуются для исполь- мм в длину на40 мм в ширину) зования с инструментом Makita, указанным в 3. Обрабатываемая деталь (более 85 мм настоящем руководстве. Использование других в ширину) 4. Пластина тисков принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании рас- надлежность или приспособление только по ука- порного блока установите направляющую занному назначению. пластину в положение, максимально близкое к...
 • Page 64 Jan-Baptist Vinkstraat 2, Makita Europe N.V. 3070 Kortenberg, Belgium 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Makita Corporation Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885648-982 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20180530...

Table of Contents