Download  Print this page

Papildu Piederumi - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
APKOPE
UZMANĪBU:
Pirms darbarīka pārbaudes vai
apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir
izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.
IEVĒRĪBAI:
Nekad neizmantojiet gazolīnu, ben-
zīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus.
Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.
Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar-
bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt
tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram,
un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

PAPILDU PIEDERUMI

UZMANĪBU:
Šādi piederumi un papildierīces
tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā
aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede-
rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša-
nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet
tikai paredzētajam mērķim.
Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija
par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita
apkopes centrā.
Abrazīvās griezējripas
Makita oriģinālais akumulators un lādētājs
PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt
iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piede-
rumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.
41 LATVIEŠU

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140