Download  Print this page

Tekniset Tiedot - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI (Alkuperäiset ohjeet)

TEKNISET TIEDOT

Malli:
Laikan halkaisija
Reiän halkaisija
Laikan suurin paksuus
Kuormittamaton kierrosnopeus
Nimellisjännite
Mitat
(P x L x K)
Nettopaino
Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.
Paino voi olla erilainen lisävarusteista sekä akusta johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulu-
kossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä.
Muoto ja paino vaihtelevat maakohtaisten määrittelyjen mukaan.
Käytettävä akkupaketti ja laturi
Akkupaketti
Laturi
Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ja latureita ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.
Käytä vain edellä eriteltyjä akkupaketteja ja latureita. Muiden akkupakettien ja laturien käyt-
VAROITUS:
täminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.
Käyttötarkoitus
Tätä työkalua käytetään metallin leikkaamiseen tar-
koitukseen sopivilla katkaisulaikoilla. Noudata kaikkia
maasi pölyä ja työturvallisuutta koskevia lakeja ja
määräyksiä.
Melutaso
Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy standardin
EN62841-3-10 mukaan:
) : 103 dB (A)
Äänenpainetaso (L
pA
Äänen voiman taso (L
WA
Virhemarginaali (K): 3 dB (A)
Käytä kuulosuojaimia.
VAROITUS:
Tärinä
Kokonaistärinä (kolmen akselin vektorien summa)
määräytyy standardin EN62841-3-10 mukaan:
) : 2,5 m/s
Tärinäpäästö (a
h
Virhemarginaali (K): 1,5 m/s
Eurooppalaisella suojustyypillä
Muulla kuin eurooppalaisella
suojustyypillä
Keskiökuputyyppisellä suojuksella
Eurooppalaisella suojustyypillä
Muulla kuin eurooppalaisella
suojustyypillä
Keskiökuputyyppisellä suojuksella
) : 115 dB (A)
2
2
537 mm x 290 mm x 640 mm
537 mm x 280 mm x 640 mm
537 mm x 280 mm x 640 mm
BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 /
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF
HUOMAA: Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu
standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen
avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.
HUOMAA: Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan
käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
VAROITUS:
todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta
tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.
VAROITUS:
tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa
tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen
huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös
jaksot, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käy
tyhjäkäynnillä).
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Koskee vain Euroopan maita
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän
käyttöoppaaseen.
27 SUOMI
DLW140
355 mm
25,4 mm
3 mm
-1
3 800 min
DC 36 V
17,2 - 17,8 kg
15,6 - 16,3 kg
15,4 - 16,0 kg
Työkalun käytön aikana mitattu
Selvitä käyttäjän suojaamiseksi

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140