Download  Print this page

Tekniske Data - Makita DLW140 Instruction Manual

Cordless portable cut-off
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA

Modell:
Skivediameter
Hulldiameter
Maks. skivetykkelse
Hastighet uten belastning
Merkespenning
Mål
(L x B x H)
Nettovekt
På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette doku-
mentet endres uten varsel.
Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
Vekten kan variere avhengig av tilbehøret/tilbehørene, inkludert batteriet. Den letteste og tyngste kombinasjo-
nen, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014, vises i tabellen.
Formen og vekten varierer ut fra spesifikasjonene, noe som varierer fra land til land.
Passende batteri og lader
Batteriinnsats
Lader
Noen av batteriene og laderne som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.
ADVARSEL:
Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier og
ladere kan føre til personskader og/eller brann.
Riktig bruk
Maskinen er beregnet på saging i jernholdige materialer med pas-
sende slipende kappeskiver. Følg alle lover og bestemmelser som
gjelder støv, helse og sikkerhet på arbeidsplassen i landet ditt.
Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til
EN62841-3-10:
) : 103 dB (A)
Lydtrykknivå (L
pA
) : 115 dB (A)
Lydeffektnivå (L
WA
Usikkerhet (K): 3 dB (A)
ADVARSEL:
Bruk hørselsvern.
Vibrasjoner
Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum)
bestemt i henhold EN62841-3-10:
Genererte vibrasjoner (a
Usikkerhet (K): 1,5 m/s
2
Med sikkerhetsvern for euro-
peiske land
Med sikkerhetsvern for ikke-eu-
ropeiske land
Sikkerhetsvern med senterdeksel
Med sikkerhetsvern for euro-
peiske land
Med sikkerhetsvern for ikke-eu-
ropeiske land
Sikkerhetsvern med senterdeksel
) : 2,5 m/s
2
h
537 mm x 290 mm x 640 mm
537 mm x 280 mm x 640 mm
537 mm x 280 mm x 640 mm
BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 /
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF
MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjo-
nene er målt i samsvar med standardtestmetoden og
kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.
MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.
ADVARSEL:
bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den angitte vibra-
sjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.
ADVARSEL:
å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av
eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet
det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor
lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tom-
gang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).
EFs samsvarserklæring
Gjelder kun for land i Europa
EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i
denne bruksanvisningen.
20 NORSK
DLW140
355 mm
25,4 mm
3 mm
-1
3 800 min
DC 36 V
17,2 - 17,8 kg
15,6 - 16,3 kg
15,4 - 16,0 kg
De genererte vibrasjonene ved faktisk
Sørg for å identifisere vernetiltak for

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DLW140

  Related Manuals for Makita DLW140