Download  Print this page

AEG BL 1218 Original Instructions Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ
MŰSZAKI ADATOK
Feszültségtartomány ........................................................................
Töltőáram gyorstöltésnél NiCd .........................................................
Töltőáram gyorstöltésnél NiMH ........................................................
Töltőáram gyorstöltésnél Li-Ion ........................................................
Töltési idő NiCd (1,5 Ah) ............................................................... kb
Töltési idő NiMH (3,0 Ah) .............................................................. kb
Töltési idő Li-Ion (3,0 Ah) .............................................................. kb
Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint. ...............................................
Ajánlott környezeti hőmérséklet töltésnél .........................................
LED
Mód
Akku csatla-
zöld
zöld
koztatva ?
Standby
be...ki
ki
Kiértékelés
be
ki
Töltés
be
villog
Teljesen feltöltve
be
be
Fenntartó töltés
be...ki
be...ki
Túl meleg Túl
be...ki
ki
hideg
Hibás
be...ki
ki
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági útmutatást
és utasítást. A következőkben leírt előírások betartásának
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi
sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az
előírásokat.
KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A használt akkumulátort ne dobja tűzbe vagy a háztartási
szemétbe. Tájékozódjon a szakszerű megsemmisítés helyi
lehetőségeiről.
Az akkumulátort ne tárolja együtt fém tárgyakkal. (Rövidzárlat
veszélye).
Az „GBS" elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat
kizárólag a rendszerhez tartozó töltővel töltse fel. Ne használjon
más rendszerbe tartozó töltőt.
A töltővel a következő típusú akkuk tölthetők:
Feszültség
Akkumulátor
Névleges
Cellák
típusa
kapacitás
száma
12 V
B 12...R-sorozat
≤ 1,5 Ah
14,4 V
B 14...R-sorozat
≤ 1,5 Ah
18 V
B 18...R-sorozat
≤ 2,0 Ah
12 V
M 12...R-sorozat
≤ 3,0 Ah
14,4 V
M 14...R-sorozat
≤ 3,0 Ah
18 V
M 18...R-sorozat
≤ 3,0 Ah
12 V
L 12...R-sorozat
≤ 1,5 Ah
14,4 V
L 14...R-sorozat
≤ 2,0 Ah
14,4 V
L 14...R-sorozat
≤ 3,0 Ah
4x2
14,4 V
L 14...R-sorozat
≤ 4,0 Ah
4x2
18 V
L 18...R-sorozat
≤ 1,5 Ah
18 V
L 18...R-sorozat
≤ 2,0 Ah
18 V
L 18...R-sorozat
≤ 3,0 Ah
5x2
18 V
L 18...R-sorozat
≤ 4,0 Ah
5x2
38
MAGYAR
BL 1218
.................... 12-18 V
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
........................ 4,1 A
......................... 30 min
......................... 50 min
......................... 60 min
........................ 0,7 kg
................ +5...+40 °C
narancs
ki
villog
ki
ki
ki
ki
ki
18 V
L 18...R-sorozat
≤ 2.5 Ah
18 V
L 18...R-sorozat
≤ 5.0 Ah
18 V
L 18...R-sorozat
≤ 6.0 Ah
A töltővel kizárólag utántöltésre alkalmas akkumulátort szabad
tölteni.
Ügyeljen arra, hogy a töltő aknájába ne kerüljön semmilyen fém
tárgy, mert ez rövidzárlatot okozhat.
Az akkumulátort, töltőt nem szabad megbontani és kizárólag
száraz helyen szabad tárolni. Nedvességtől óvni kell.
Ezért nem szabad áramot vezető tárggyal a készülékbe nyúlni.
Sérült akkumulátort nem szabad tölteni, hanem ki kell cserélni.
Használat előtt a készüléket, hálózati csatlakozó- és
hoszabbítókábeleket, valamint a csatlakozódugót sérülés és
esetleges elhasználódás szempontjából felül kell vizsgálni és
szükség esetén szakemberrel meg kell javíttatni.
A készüléket nem kezelhetik vagy
tisztíthatják csökkent testi, érzékszervi
vagy szellemi képességű, ill. hiányos
10
12
tapasztalatokkal vagy ismertekkel
15
10
rendelkező személyek, kivéve, ha egy
12
15
törvényileg a biztonságukért felelős
3
személy eligazításban részesítette
4
őket a készülék biztonságos
5
használatáról. A fentnevezett
5
személyeket felügyelni kell a készülék
használatakor. A készülék nem
gyermekek kezébe való. Ezért ha nem
használják, akkor biztonságosan,
gyermekek elől elzárva kell tárolni.
Figyelmeztetés! A rövidzárlat általi tűz, sérülések vagy
termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a
szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket
folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak
folyadékok a készülékekbe és az akkukba. A korrozív hatású vagy
vezetőképes folyadékok, mint pl. a sós víz, bizonyos vegyi
anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot
narancs
piros
okozhatnak.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A gyorstöltővel a „System GBS" rendszerbe tartozó 12 V...18 V
feszültségű akkumulátorokat lehet feltölteni.
A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak megfelelően
szabad használni.
HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁS
A készüléket csak egyfázisú váltóáramra és a teljesítménytáblán
ki
ki
megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa. A csatlakoztatás
védőérintkező nélküli dugaszolóaljzatokra is lehetséges, mivel a
ki
ki
készülék felépítése II védettségi osztályú.
ki
ki
AKKUK
ki
ki
Új akkumulátor a teljes kapacitást 4-5 töltési/lemerülési ciklus után
éri el. A hosszabb ideig üzemen kívül lévő akkumulátort használat
ki
ki
előtt ismételten fel kell tölteni.
be...ki
ki
Az optimális élettartam érdekében használat után az akkukat
teljesen fel kell tölteni.
A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkukat feltöltés után ki kell
ki
be...ki
venni a töltőkészülékből.
Az akku 30 napot meghaladó tárolása esetén:
Az akkut kb. 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni.
5
Az akkut kb. 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni.
5x2
Az akkut 6 havonta újra fel kell tölteni.
5x2
JELLEGZETESSÉGEK
Miután az akkut behelyezték a töltő betolható tartójába, az akku 10
másodpercig elemzésre kerül. Ezt követően az akku
automatikusan töltődik.
Ha egy meleg, vagy hideg akkumulátort helyez a töltőre ( sárga
lámpa), a töltés automatikusan elkezdődik, miután az akkumulátor
elérte a megfelelő töltési hőmérsékletet (0°C...50°C).
A szokásos töltési idő kb. 38 perc (1,4 Ah akkumulátor esetén). A
töltési idő az akkumulátor hőmérsékletétől, a töltés szükséges
gyakoriságától és az akkumulátor kapacitásától függően változhat.
Ha a töltés befejeződött, a töltő átkapcsol a "lassú" töltésre, hogy
így elérje az akkumulátor teljes kapacitását (a zöld lámpa
kikapcsol).
Ha a zöld és a piros LED egyszerre lassan bekapcsol és kialszik,
akkor az akku nincs teljesen csatlakoztatva vagy az akku, illetve a
töltő hibás. Adott esetben biztonsági okokból azonnal helyezzük
üzemen kívül a töltőkészüléket és az akkumulátort, és
ellenőriztessük őket egy AEG vevőszolgálatnál.
LÍTIUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA
A lítium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi
rendelkezések hatálya alá tartoznak.
Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi
előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.
• A fogyasztók minden további nélkül szállíthatják az ilyen akkukat
közúton.
• A lítium-ion akkuk szállítmányozási vállalatok általi kereskedelmi
célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vontakozó
rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a
szállítást kizárólag megfelelő képzettségű személyek végezhetik.
A teljes folyamatnak szakmai felügyelet alatt kell történnie.
A következő pontokat kell fi gyelembe venni akkuk szállításakor:
• Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az
érintkezők védve és szigetelve legyenek.
• Ügyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcsúszni a
csomagoláson belül.
• Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.
További útmutatásokért forduljon szállítmányozási vállalatához.
KARBANTARTÁS
A sérült hálózati csatlakozókábelt az illetékes AEG szervízzel kell
kicseréltetni, miután a cseréhez speciális szerszám szükséges.
Csak AEG tartozékokat és AEG pótalkatrészeket szabad
használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve,
cseréltesse ki AEG szervizzel (lásd Garancia/Ügyfélszolgálat címei
kiadványt).
Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a készülék
típusa és tízjegyű azonosító száma alapján a területileg illetékes
AEG márkaszervíztől vagy közvetlenül a gyártótól (Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,
Germany) lehet kérni.
SZIMBÓLUMOK
Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a
gépet használja.
A csereakkut tilos tűzbe dobni!
Sérült akkumulátort nem szabad tölteni, hanem ki kell
cserélni.
Az elektromos eszközöket, elemeket/akkukat nem
szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Az elektromos eszközöket és akkukat szelektíven kell
gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás
céljából hulladékhasznosító üzemben kell leadni.
A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél
tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről.
A készülék kizárólag zárt térben történő használatra
alkalmas és semmiképpen sem szabad esőnek
kitenni.
Védőszigetelt
3,15 A lomha biztosíték
T3.15A
CE-jelölés
Ukrán nemzeti megfelelőségi jelölés
Eurázsiai megfelelőségi jelzés.
MAGYAR
39

Advertisement

Table of Contents
loading