Download  Print this page

Diagnostyka Problemów; Rozwiązywanie Problemów - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polski
Podczas pracy chłodziarki, na parowniku osadza się lód i
szron. Gruba warstwa lodu i szronu działa jak izolacja i
utrudnia przewodzenie ciepła.
Komorę zamrażarki należy jak najczęściej odszraniać, by nie
dopuścić do rozmrażania żywności.
Do usuwania lodu i szronu z komory zamrażarki nie wolno
używać ostrych ani ostro zakończonych przedmiotów. Można
w ten sposób uszkodzić powierzchnię parownika.
Od czasu do czasu należy wytrzeć gąbką gromadzącą się
wodę.
Przy drzwiach zamrażarki należy ustawić miskę z gorącą (nie
gotującą) wodą, by przyspieszyć proces odszraniania.
Następnie należy osuszyć komorę zamrażarki i ułożyć w niej
z powrotem mrożonki.
Po zakończeniu odszraniania należy włączyć chłodziarkę.
Chłodziarkę należy uruchomić za pomocą pokrętła regulacji
temperatury.
Zamknąć drzwi komory zamrażarki.
12. Diagnostyka problemów
Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia, do
jego wyprodukowania zastosowano najnowsze technologie
wytwarzania i najnowocześniejsze techniki chłodnicze i
zamrażalnicze. W przypadku wątpliwości co do prawidłowej
pracy chłodziarki, przed wezwaniem obsługi serwisowej,
należy najpierw sprawdzić poniższe kwestie.
O czym należy pamiętać
Sprężarka (nazywana również agregatem chłodniczym) nie
pracuje w sposób ciągły.
Sprężarka sterowana jest automatycznym regulatorem
temperatury w postaci pokrętła temperatury. Gdy temperatura
we wnętrzu urządzenia przekroczy wstępnie ustawioną
wartość, sprężarka uruchamia się automatycznie, a kiedy
temperatura we wnętrzu spadnie poniżej wstępnie ustawionej
wartości, sprężarka zatrzymuje się automatycznie.
Odgłosy pracy sprężarki są normalnym zjawiskiem. Hałas ten
pochodzi z silnika. Czynnik chłodniczy przepływający przez
układ chłodniczy powoduje bulgotanie. Odgłosy te nie
świadczą o usterce chłodziarki.
Powierzchnia zewnętrzna chłodziarki może być mokra, kiedy
temperatura otoczenia jest niska. Jest to normalne zjawisko i
powierzchnia zewnętrzna chłodziarki wyschnie, gdy
temperatura otoczenia wzrośnie.
Jeżeli powodów takich zjawisk nie można wyjaśnić i
rozwiązać problemów, prosimy skontaktować się z centrum
serwisowym.
13. Rozwiązywanie problemów
a) Problem: chłodziarka nie działa (nie pracuje).
Prosimy sprawdzić
Czy przewód zasilający jest w dobrym stanie? Czy
chłodziarka jest prawidłowo podłączona do gniazdka
zasilającego?
Czy nie ma przerwy w zasilaniu? (Należy podłączyć małe
urządzenie, by sprawdzić, np. mikser lub suszarkę do
włosów).
Instrukcja użytkownika
Czy chłodziarka została uruchomiona?
Czy bezpiecznik nie jest przepalony? A może ma zły styk?
b) Problem: komora nie jest dostatecznie chłodna; sprężarka
często się włącza i wyłącza.
Prosimy sprawdzić
Komorę zamrażarki należy pozostawić bez uruchamiania
przez co najmniej dwie godziny, by ustabilizował się obieg
czynnika chłodniczego. Jeżeli to nie pomoże, należy wyłączyć
chłodziarkę i przechylić na chwilę na bok lub ustawić na
pochyłej płaszczyźnie, a następnie z powrotem ustawić na
miejscu. Podłączyć chłodziarkę do zasilania po 2 godzinach.
Trzymać drzwi zamknięte przez 12 godzin.
Czy drzwi są prawidłowo zamknięte? Jeżeli tak jest,
uszczelka drzwiowa powinna być mocno i pewnie dociśnięta
do obudowy.
Sprawdzenie: Papier włożony między uszczelkę i
obudowę powinien dać się wyjąć z trudnością. Jeżeli
łatwo się wysuwa, należy skonsultować się z centrum
serwisowym.
Czy w komorze zamrażarki jest gruba warstwa lodu? (patrz
„Czyszczenie i konserwacja")
Czy chłodziarka jest wystawiona na działanie bezpośrednich
promieni słonecznych lub stoi w pobliżu źródła ciepła
(kuchenka, grzejnik itp.)?
Co należy zrobić: nie należy ustawiać chłodziarki w
nasłonecznionym miejscu; trzymać chłodziarkę z dala od
wszelkich źródeł ciepła; zainstalować osłonę termiczną
między chłodziarką, a źródłem ciepła (patrz „Usytuowanie").
Czy komora chłodziarki jest przepełniona?
Czy pomieszczenie jest dobrze wentylowane? Czy nic nie
zasłania otworów wentylacyjnych? Czy wymiennik ciepła
(skraplacz) z tyłu urządzenia pokryty jest kurzem?
c) Temperatura w komorze chłodziarki jest za niska.
Prosimy sprawdzić
Czy regulator temperatury jest prawidłowo ustawiony?
Czy drzwi komory zamrażarki są poprawnie zamknięte?
Czy w komorze zamrażarki jest dużo (ponad 1 kg) świeżej
żywności? (Jeżeli komora zamrażarki schładzana jest przez
dłuższy czas, temperatura komory chłodziarki również się
odpowiednio obniża).
d) Temperatura w komorze zamrażarki jest za wysoka i
zamrożona żywność rozmarza.
Czy temperatura otoczenia nie jest za niska? (Jeśli tak jest,
agregat chłodniczy nie działa prawidłowo, co powoduje, że
temperatura w komorze zamrażarki jest za wysoka).
Co należy zrobić: podnieść temperaturę otoczenia.
6

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W