Download  Print this page

Table Of Contents - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polski
Spis treści
1.
2.
Usytuowanie ................................................................... 2
3.
Instalacja ..................................................................... 2-3
4.
Tabliczka znamionowa..................................................... 3
5.
Podłączenie do sieci elektrycznej ..................................... 3
6.
Instrukcja obsługi.......................................................... 3-4
7.
Komora zamrażarki ......................................................... 4
8.
Wykonywanie lodu i lodów............................................... 5
9.
Przygotowanie do wyjazdu na urlop ................................. 5
10.Czyszczenie i konserwacja ............................................. 5
11.Odszranianie .............................................................. 5-6
12.Diagnostyka problemów.................................................. 6
13.Rozwiązywanie problemów.......................................... 6-7
14.Podczas przerwy w zasilaniu........................................... 7
15.Wezwanie serwisu.......................................................... 7
16.Instalacja w kuchni ......................................................... 7
17.Gwarancja...................................................................... 7
18.Ilustracje części .............................................................. 7
19.Przekładane drzwi .......................................................... 7
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia, prosimy dokładnie
przeczytać te instrukcje. Ważne instrukcje prosimy podkreślić.
Prosimy przechowywać Instrukcję użytkownika w bezpiecznym
miejsc do późniejszego wykorzystania. W przypadku sprzedaży
urządzenia, prosimy pamiętać o przekazaniu jej następnemu
właścicielowi.
Kupiona przez Państwa chłodziarka jest bezpieczna i niezawodna.
Przy prawidłowej eksploatacji i konserwacji będzie służyła przez
wiele lat. Na ostatniej stronie tej Instrukcji użytkownika znajdują się
dane techniczne urządzenia i parametry podane na tabliczce
znamionowej uzyskane na podstawie badań w temperaturze
otoczenia wynoszącej 10~32°C.
Ważne!
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Wykorzystując je do celów przemysłowych lub handlowych
należy pamiętać, by przestrzegać odpowiednich norm i
przepisów.
Wykonano próbę szczelności zgodnie z odpowiednią normą
bezpieczeństwa.
By uniknąć przypadkowego zamknięcia w chłodziarce dziecka,
przed pozbyciem się starej chłodziarki należy sprawdzić, czy nie
działa i usunąć zamki oraz sworznie zabezpieczające.
Instrukcja użytkownika
Strona
Ważne!
Należy pamiętać, że układ chłodniczy zawiera czynniki
chłodnicze, które wymagają specjalistycznej utylizacji urządzenia.
Należy skontaktować się wydziałem gospodarowania odpadami
w celu uzyskania porady odnośnie prawidłowego składowania
całego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.
Przed przekazaniem urządzenia do zakładu gospodarowania
odpadami prosimy upewnić się, że nie zostały uszkodzone
przewody układu chłodniczego. Nalegając na prawidłową
utylizację sprzętu przyczyniacie się Państwo do ochrony
środowiska. Prosimy sprawdzić na tabliczce znamionowej rodzaj
czynnika chłodniczego i zastosowaną izolację.
Urządzenie należy tak ustawić, by wtyczka była łatwo dostępna.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony
na taki sam, dostępny u producenta lub agenta serwisowego.
Uwaga:
Urządzenie należy ustawić w dobrze wentylowanym miejscu
Należy usunąć opakowanie, w którym chłodziarka była
dostarczona.
Uwaga:
Do odszraniania nie wolno używać ostrych ani ostro zakończonych
przedmiotów.
Uwaga:
Należy się upewnić, że nie jest uszkodzony układ chłodniczy.
Uwaga:
Wewnątrz komór do przechowywania żywności nie wolno używać
urządzeń elektrycznych, chyba że należą one do zalecanych
przez producenta.
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W