Download  Print this page

Wykonywanie Lodu I Lodów; Przygotowanie Do Wyjazdu Na Urlop; Czyszczenie I Konserwacja; Odszranianie - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polski
8. Wykonywanie kostek lodu, lodów i
sorbetów
Wykonywanie kostek lodu:
• Do tacy na lód należy wlać wodę do 3/4 jej objętości i ustawić
tacę na dnie zamrażarki. Kiedy kostki lodu będą gotowe, należy
wstawić tacę pod bieżącą wodę, dzięki czemu łatwo będzie je
wydobyć.
Wykonywanie lodów:
• Należy wyjąć z tacy kratkę. Prosimy pamiętać, że im więcej jest
w lodach śmietany, tym dłużej będą zamarzały. Kiedy lody
będą gotowe, należy wstawić tacę pod bieżącą wodę, dzięki
czemu łatwo będzie je wydobyć.

9. Przygotowanie do wyjazdu na urlop

Przed wyjazdem na długi urlop lub w przypadku dłuższej
nieobecności, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i
umyć chłodziarkę zgodnie z opisem w dziale „Czyszczenie i
konserwacja". Pozostawić drzwi otwarte, by nie dopuścić do
powstania pleśni lub nieprzyjemnego zapachu w środku chłodziarki.

10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do mycia urządzenia należy je wyłączyć
lub wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
Należy utrzymywać powierzchnię zewnętrzną urządzenia w
czystości. Obudowę chłodziarki należy regularnie czyścić z
zewnątrz pastą do mebli lub środkiem pielęgnacyjnym (nie należy
używać tych środków do czyszczenia wnętrza). Drzwi i
uszczelkę należy wytrzeć szmatką zwilżoną letnią wodą. Nie wolno
używać detergentów. Uszczelki drzwiowej nie wolno czyścić olejem
ani tłuszczem.
Należy regularnie czyścić wnętrze.
Komorę chłodziarki należy myć raz w miesiącu a komorę
zamrażarki - po cyklu odszraniania.
Należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i zamrażarki i
ułożyć w chłodnym miejscu. Wyjąć wszystkie ruchome części.
Części znajdujące się wewnątrz urządzenia nie są
przeznaczone do mycia w zmywarce. Należy umyć je ręcznie w
letniej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości środka do mycia
naczyń. Nie należy używać koncentratów środków myjących,
środków ściernych ani środków chemicznych, takich jak kwasy.
Zaleca się stosować łagodne środki myjące.
Instrukcja użytkownika
Odkurzacze parowe są niebezpieczne i ich stosowanie jest
surowo wzbronione.
Umyć wnętrze urządzenia czystą, letnią wodą i dokładnie wytrzeć
miękką szmatką. Wnętrze jest całkowicie suche po 3-4 minutach.
Nie wolno niszczyć ani usuwać tabliczki znamionowej chłodziarki.
Może być potrzebna w przypadku obsługi posprzedażnej lub
innych podobnych czynności. Należy uważać, by do części
elektrycznych chłodziarki nie dostała się woda.
Jeżeli z tyłu chłodziarki znajduje się wymiennik ciepła, czyli
skraplacz, należy czyścić go regularnie z kurzu i kłaczków, by
zapewnić skuteczne rozprowadzanie ciepła i uniknąć
nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Wymiennik ciepła
należy czyścić od zewnątrz miękką szczotką lub ścierką.
Woda z odszraniania spływa przez kanał ściekowy. Otwór
spustowy należy regularnie czyścić pędzelkiem lub podobnym
przedmiotem.

11. Odszranianie

Komora zamrażarki (jeśli dotyczy)
Komora zamrażarki przeznaczona jest do przechowywania
mrożonej żywności i nie ma automatycznego odszraniania. Należy
ją regularnie odszraniać. Odszranianie należy wykonać, gdy
grubość warstwy lodu wynosi 5 mm.
Przed rozpoczęciem odszraniania chłodziarki należy ją wyłączyć.
Należy wyjąć żywność z komory zamrażarki i ułożyć w chłodnym
miejscu. Lód należy usunąć skrobaczką do lodu. By przyspieszyć
proces odszraniania, należy wstawić do komory zamrażarki
miskę z gorącą wodą. Po odszronieniu, komorę zamrażarki należy
umyć i włożyć do niej mrożonki.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE!
Do odszraniania komory zamrażarki nie wolno używać
żadnych urządzeń elektrycznych, jak suszarki do włosów,
wentylatory elektryczne, odkurzacze parowe, odmrażaczy
w aerozolu ani otwartego ognia (na przykład świeczek).
Może to spowodować stopienie się elementów wewnątrz
komory wykonanych z tworzywa, a każda iskra lub
otwarty ogień mogą wywołać pożar w obecności
wybuchowego gazu. Do odszraniania komory zamrażarki
nigdy nie wolno używać odkurzacza parowego, gdyż
grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
Ostrożnie!
Należy wyjąć szufladę i zawinąć mrożonki w gazetę lub koc.
Przełożyć produkty w chłodne miejsce do czasu zakończenia
procesu odszraniania.
Należy trzymać drzwi komory zamrażarki otwarte.
5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W