Download  Print this page

Ochrona Środowiska I Prawidłowe Usuwanie; Usytuowanie; Instalacja - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polski
Niniejsza Instrukcja użytkownika dotyczy różnych modeli i
dlatego mogą być pewne różnice zależnie od modelu.
1. Ochrona środowiska i prawidłowe
usuwanie
Materiały opakowaniowe
Urządzenie zostało tak zapakowane, by chronić je przed
uszkodzeniami podczas transportu. Zastosowano materiały
nadające się do powtórnego przetworzenia.
Pudło wykonano z tektury falistej/ kartonu(głównie z materiału
pochodzącego z recyklingu).
Części ze styropianu (nie zawierającego
chlorofluorowęglowodorów)
Okładziny i torby z polietylenu
Taśmy z polipropylenu
Wszystkie te cenne materiały można przekazać do punktu
zbiórki odpadów, gdzie zostaną ponownie odpowiednio
przetworzone. Wszystkich materiałów odpadowych należy pozbyć
się w prawidłowy sposób.

2. Usytuowanie

Podczas przenoszenia urządzenia należy pamiętać, by zawsze
trzymać je pionowo. Jeżeli trzeba je przychylić, kąt przechylenia
nie może być większy niż 45 stopni. Inaczej można uszkodzić
urządzenie, co może skutkować nie tylko pogorszeniem
parametrów chłodzenia.
Aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała, chłodziarkę
powinny rozpakować dwie osoby po uprzednim ustawieniu jej w
wybranym miejscu.
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy chłodziarka
nie ma widocznych uszkodzeń powierzchni zewnętrznych.
Przesuwając chłodziarkę, nie należy jej chwytać za górny blat,
gdyż można ją w ten sposób uszkodzić.
Nie należy uruchamiać chłodziarki, jeśli jest uszkodzona.
Należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma:
• uszkodzonego opakowania wynikającego z nieprawidłowego
obchodzenia się z chłodziarką podczas transportu
• uszkodzenia obudowy z zewnątrz
• uszkodzenia przewodu zasilającego / wtyczki
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy skontaktować się
z punktem obsługi klienta w celu dokonania dokładnej kontroli
urządzenia.
Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, by nie dopuścić
do wycieku czynnika chłodniczego podczas uruchamiania
chłodziarki, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie środowiska.
Instrukcja użytkownika

3. Instalacja

a)
Zdjąć wszystkie materiały opakowaniowe.
b)
Zdjąć wszystkie elementy z chłodziarki.
c)
Pamiętać o usunięciu z obudowy i drzwi folii i taśmy
samoprzylepnej.
d)
Usunąć elementy ze styropianu znajdujące się wokół
chłodziarki (jeżeli są).
e)
Wyjąć ze środka akcesoria i broszury.
f)
Umyć wnętrze chłodziarki letnią wodą z octem i wytrzeć
miękką szmatką.
Do mycia chłodziarki nie należy stosować detergentów,
ostrych ani ostro zakończonych przedmiotów jak również
środków do mycia zawierających sodę.
• Przed zainstalowaniem chłodziarki, należy się upewnić, że
układ chłodniczy nie ma żadnych uszkodzeń.
• Chłodziarkę należy używać jedynie do celów, do jakich jest
przeznaczona.
Chłodziarkę należy ustawić na mocnej i równej powierzchni, by
zapewnić prawidłowy obieg czynnika chłodniczego i
parametry chłodzenia.
Jeśli to możliwe, chłodziarkę należy ustawić w chłodnym,
suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Chłodziarki nie należy ustawiać w miejscu narażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych by mieć pewność,
że temperatura nadmiernie nie wzrośnie.
Chłodziarki nie należy ustawiać blisko źródeł ciepła, takich
jak układ ogrzewania, piekarnik lub kuchenka. Jeżeli tak się
stanie sprężarka będzie za często pracować, co spowoduje
nadmierne zużycie energii elektrycznej.
Jeżeli chłodziarka zostanie ustawiona blisko źródła ciepła, zaleca
się zainstalować osłonę termiczną między chłodziarką, a źródłem
ciepła (zabronione są osłony azbestowe) lub zachować
odpowiednią odległość między chłodziarką, a źródłem ciepła:
kuchenka lub piekarnik elektryczny
grzejnik lub piec
inna chłodziarka
Na chłodziarce nie wolno ustawiać żadnych urządzeń będących
źródłem promieniowania, jak kuchenki mikrofalowe lub piekarniki.
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Nie wolno wyjmować wtyczki ciągnąc za przewód zasilający. Należy
zawsze chwytać mocno za wtyczkę i ciągnąć ją na wprost z
gniazdka.
2
15 cm
30 cm
8 cm

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W