Download  Print this page

Komora Zamrażarki - Haier HUZ-546W User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polski
Aby wybrać niższą temperaturę: należy obrócić regulator w
prawo.
Aby wybrać wyższą temperaturę: należy obrócić regulator w
lewo.
Obrócenie regulatora temperatury w lewo do najniższego
ustawienia = najmniejsze chłodzenie.
(Obrócenie regulatora temperatury w lewo do końca powoduje
wyłączenie chłodziarki i sprężarka przestaje pracować).
Obrócenie regulatora temperatury w lewo do najwyższego
ustawienia = największe chłodzenie.
Ustawienie temperatury powinno być dostosowane do
następujących warunków:
• temperatury otoczenia,
• ilości przechowywanej żywności,
• częstotliwości otwierania drzwi.
Obserwując pracę chłodziarki można się szybko nauczyć, jak
należy właściwie ustawiać temperaturę.
d) Wyłączenie
Należy obrócić regulator temperatury w lewo do końca.
Sprężarka powinna wówczas przestać pracować.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
7. Komora zamrażarki
Zamrażarki z 3 i 4 gwiazdkami odpowiednie są do przechowywania
głęboko zamrożonych produktów (wcześniej zamrożonych, przed
włożeniem do zamrażarki), świeżych produktów przez krótszy
okres (2-3 tygodni) poprzez ich zamrożenie lub do robienia lodu,
lodów i sorbetów.
Należy przestrzegać zalecanych terminów przydatności do
spożycia.
Zamrażarkę można wykorzystywać do przygotowania kostek lodu.
1
Temperaturę wewnątrz zamrażarki można ustawić
regulatorem temperatury. W przypadku świeżej żywności i
żywności, która ma być przechowywana przez długi czas,
zalecane jest ustawieni -18°C lub poniżej, ponieważ w tej
temperaturze drobnoustroje nie powinny przetrwać. Jeżeli
temperatura jest wyższa niż -10°C, drobnoustroje mogą
powodować psucie się żywności, w związku z czym okres
przechowywania ulegnie skróceniu. Jeżeli istnieje potrzeba
zamrożenia żywności, która częściowo lub całkowicie
rozmarzła, należy ją ugotować przed ponownym włożeniem
do zamrażarki. Wysoka temperatura podczas procesu
gotowania pozwala na wyeliminowanie większości
drobnoustrojów.
Instrukcja użytkownika
2
Im wyższa jest ustawiona temperatura regulatorem, tym
niższa będzie temperatura w komorze zamrażarki.
3
Normalnie, kiedy żywność wymaga krótkiego okresu
przechowywania, należy wybrać średnie ustawienie.
4
Normalnie, kiedy żywność wymaga długiego okresu
przechowywania, należy wybrać ustawienie wysokiej
temperatury.
UWAGA!
Do zamrażarki nie wolno wkładać gazowanych napojów w
puszkach lub butelkach, ponieważ dwutlenek węgla może
rozszerzyć swoją objętość podczas procesu zamarzania i
rozsadzić pojemnik.
Napoje w butelkach, które wymagają natychmiastowego
schłodzenia należy włożyć do zamrażarki maksymalnie na
godzinę, gdyż w przeciwnym razie mogą eksplodować.
Lodów i sorbetów nie należy spożywać natychmiast po wyjęciu
z zamrażarki, by nie odmrozić warg i języka (skóra może
popękać). Należy ponadto unikać dotykania wnętrza zamrażarki
mokrymi rękami.
WAŻNE!
• Żywność wkładana do zamrażarki musi być dobrze
zapakowana.
• Należy przestrzegać terminu przydatności do spożycia
zamrożonych produktów.
• Do zamrażania odpowiednia jest tylko dobra jakościowo,
świeża żywność.
• Żywność przechowywana w zamrażarce musi być podzielona
na odpowiednie porcje.
• Waga pojedynczego opakowania zamrożonej żywności nie
powinna przekraczać 2 kg.
• Do pakowania żywności prosimy używać nadających się do
powtórnego użytku folii z tworzywa sztucznego, folii
aluminiowej przeznaczonej do pakowania żywności lub
pojemników.
• W opakowaniach żywności nie należy pozostawiać zbyt dużo
powietrza.
• Do zamknięcia opakowań należy używać gumek, zapinek,
sznurka lub taśmy samoprzylepnej odpornej na niskie
temperatury.
Do zamknięcia opakowań z tworzywa można wykorzystać
urządzenie do pakowania w folię.
Opakowania należy ułożyć na płask, by przyspieszyć proces
zamrażania.
Opakowania należy wytrzeć do sucha przed włożeniem do
zamrażarki, by nie przymarzły do siebie.
Jeżeli istnieje potrzeba zamrożenia żywności, która częściowo
lub całkowicie rozmarzła, należy ją ugotować przed ponownym
włożeniem do zamrażarki.
Nie wolno spożywać żywności po wygaśnięciu terminu
przydatności do spożycia, ponieważ można się zatruć.
4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier HUZ-546W