Download  Print this page

Kenwood KVC50 Chef Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

TYPE KVC50 (Chef)
TYPE KVL60 (Chef XL)
instructions

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC50 Chef

  Summary of Contents for Kenwood KVC50 Chef

 • Page 1 TYPE KVC50 (Chef) TYPE KVL60 (Chef XL) instructions...
 • Page 2: Table Of Contents

  English 3 - 11 Nederlands 12 - 22 Français 23 - 33 Deutsch 34 - 44 Italiano 45 - 55 Português 56 - 66 Español 67 - 77 Dansk 78 - 88 Svenska 89 - 98 Norsk 99 - 108 Suomi 109 - 119 Türkçe...
 • Page 6: English

  English Know your Kenwood Kitchen Machine Congratulations on buying a Kenwood. With such a wide range of attachments available, it’s more than just a mixer. It’s a state-of-the-art Kitchen Machine. We hope you’ll enjoy it. Robust. Reliable. Versatile. Kenwood. Safety Read these instructions carefully and retain for future reference.
 • Page 7 Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions. Before plugging in Before using for the first time •...
 • Page 8 Know your Kitchen Machine Optional attachments There are a range of optional attachments available to use with your Kitchen Machine. ttachment outlets See the attachment leaflet included in your high-speed outlet pack or visit www.kenwoodworld.com to slow-speed outlet see the full range and how to buy an bowl tool socket attachment not included in your pack.
 • Page 9 To use your bowl tools Hints • To fully incorporate the ingredients stop Ensure the cord is fully unfolded from the mixing and scrape down the bowl with cord storage compartment before the spatula frequently. using the Kitchen Machine. • For best results when whisking use eggs 1 Plug in and the Standby Button will at room temperature.
 • Page 10 Maximum capacities hef XL Shortcrust pastry Flour weight 680g/1lb 8oz 910g/2lb Bread dough Flour weight 1.36kg/3lb 1.6kg/3lb 8oz (stiff yeasted) Total weight 2.18kg/4lb 3oz 2.5kg/5lb 8oz Soft yeasted dough Flour weight 1.3kg/2lb 14oz 2.6kg/5lb 12oz (enriched with butter and eggs) Total weight 2.5kg/5lb 8oz 5kg/11lb...
 • Page 11 To fit and use your Tool Adjustment Splashguard To assemble K-beater & Whisk The splashguard assembly consists of 2 The tools are set to the correct height for pieces: the head shield and the the bowl supplied in the factory and should splashguard not require adjustment.
 • Page 12 Using the KAT002ME Adaptor Using the daptor 1 Lift off the slow speed outlet cover by pressing the top and lifting off 2 With the adaptor in the position shown (K logo on top), locate to the slow speed outlet and rotate to lock in place .
 • Page 13 • Wipe with a damp cloth, then dry. appliance. • Never use abrasives or immerse in water. • Store excess cord into the cord storage • Designed and engineered by Kenwood in compartment at the back of the the UK.
 • Page 14: Troubleshooting Guide

  Troubleshooting guide Problem Cause Solution The whisk or K-beater Tool at the wrong Adjust the height using a suitable knocks against the bottom height and needs spanner – see “Tool Adjustment” of the bowl or not reaching adjusting. section. the ingredients in the bottom of the bowl.
 • Page 15: Nederlands

  Kennismaking met de Kenwood keukenmachine U bent de gelukkige eigenaar van een Kenwood. Dankzij het grote assortiment beschikbare hulpstukken, is deze machine veel meer dan zomaar een mixer. Het is een geavanceerde keukenmachine. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben.
 • Page 16 Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
 • Page 17 De onderdelen van de keukenmachine legenda Optionele hulpstukken Er zijn diverse optionele hulpstukken Contacten voor hulpstukken verkrijgbaar voor uw keukenmachine. Contact hoge snelheid Raadpleeg de brochure met hulpstukken in Contact lage snelheid de verpakking of ga naar Contact voor het komhulpstuk www.kenwoodworld.com om het hele assortiment te bekijken, compleet met Mixer...
 • Page 18 De menghulpstukken gebruiken K-klopper 4 Steek het gewenste hulpstuk in het Voor het bereiden van taarten, koekjes, contact. Duw het hulpstuk omhoog gebakjes, suikerglazuur, vullingen, éclairs en draai eraan om hem op zijn plaats en aardappelpuree. vast te zetten. Opmerking: Als de K-klopper of garde Garde geen ingrediënten van de bodem van de Voor eieren, room, beslag, vetloos...
 • Page 19 Tips voor het bereiden van brood • Verse gist: brokkel de gist in de bloem. Belangrijk • ndere soorten gist: volg de • Nooit de opgegeven maximumcapaciteit aanwijzingen van de producent. overschrijden – anders raakt de machine • Doe het deeg in een ingevette plastic zak overbelast.
 • Page 20 Hulpmiddel Recept/proces anbevolen snelheid K-klopper Boter/margarine en suiker romig Start op 'min' en verhoog maken geleidelijk tot 'max'. Eieren in cakemix kloppen 4 naar 'max' Bloem, fruit, enz. in het mengsel 'Fold' naar 1 vouwen All-in-one cakemix Start op 'min' en ga geleidelijk naar 'max'.
 • Page 21 Hulpstukken afstellen K-klopper en garde 4 Gebruik een geschikte sleutel om de moer voldoende los te halen om de as af De hulpstukken zijn ingesteld op de juiste te kunnen stellen . Als u het hulpstuk hoogte voor de kom die door de fabriek dichter bij de bodem van de kom wilt wordt geleverd en hoeven gewoonlijk niet laten zakken, draait u de as naar links.
 • Page 22 De KAT002ME-adapter gebruiken De adapter gebruiken 1 Haal het deksel van het lagesnelheidscontact af door op de bovenkant te drukken en hem te verwijderen 2 Met de adapter in de weergegeven positie (K-logo bovenaan), plaatst u hem op het lagesnelheidscontact en draait u hem vast .
 • Page 23: Onderhoud En Reiniging

  • Veeg ze met een vochtige doek schoon waar u het apparaat gekocht hebt. en droog ze af. • Gebruik nooit schuurmiddelen en • Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood dompel de onderdelen nooit onder in in het VK. water. • Vervaardigd in China.
 • Page 24 Problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing De garde of K-klopper De hoogte van het Verstel de hoogte met een stoot tegen de onderkant hulpstuk is verkeerd en geschikte sleutel – raadpleeg het van de kom aan of bereikt moet afgesteld worden. deel “Hulpstukken afstellen”.
 • Page 25 Probleem Oorzaak Oplossing Stand-bylichtje uit terwijl de De keukenmachine is Druk eenmaal op de stand-byknop machine ingeschakeld is. langer dan 20 minuten niet om de machine te resetten. gebruikt en staat nu op stand-by. Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn...
 • Page 26: Français

  Découvrez votre robot pâtissier multifonction Kenwood Nous tenons à vous féliciter d'avoir porté votre choix sur un robot Kenwood. Avec un tel éventail d'accessoires, votre robot de cuisine est bien plus qu'un simple robot pâtissier. Vous bénéficiez du robot pâtissier multifonction le plus perfectionné à ce jour.
 • Page 27 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants. N’employez l’appareil qu’à des fins domestiques. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
 • Page 28 Découvrez votre robot pâtissier multifonction Kenwood Légende ccessoires en option Il existe tout un éventail d'accessoires en option pouvant être utilisés avec votre Sorties pour les accessoires robot pâtissier multifonction. Reportez- sortie rapide vous à la brochure relative aux accessoires...
 • Page 29 Les ustensiles du bol et certaines de leur utilisation Batteur-K vant de faire fonctionner votre Pour réaliser des gâteaux, des biscuits, de appareil, vérifiez si la tête du robot la pâtisserie, des glaçages, des crèmes, est correctement verrouillée et la des éclairs et des écrasés de pommes de commande de vitesse sur la position terre.
 • Page 30 Conseils Levure • Pour incorporer intégralement les • Levure sèche (le type de levure ingrédients, arrêtez de mélanger et raclez nécessitant d'être reconstituée) : versez fréquemment vers le bas les parois du l'eau chaude dans le bol. Puis ajoutez la bol à...
 • Page 31 apacités maximales hef XL Pâte brisée Quantité de farine 680 g 910 g Pâte à pain Quantité de farine 1,36 kg 1,6 kg (levurée ferme) Poids total 2,18 kg 2,5 kg Pâte levurée souple Quantité de farine 1,3 kg 2,6 kg (enrichie au beurre et aux œufs) Poids total 2,5 kg...
 • Page 32 Installation et utilisation de votre couvercle anti-éclaboussures Montage • Lors du mixage, les ingrédients peuvent être ajoutés directement dans le bol par Le couvercle anti-éclaboussures se l'entremise de l'entonnoir d'alimentation. compose de 2 pièces : le protège-tête et 6 Pour retirer le pare-éclaboussures, faites-le le couvercle anti-éclaboussures simplement glisser hors du bol du robot.
 • Page 33: Nettoyage Et Entretien

  6 Installez l'ustensile sur le robot et Nettoyage et abaissez la tête du robot. (Vérifiez sa entretien position - reportez-vous aux points ci- dessus). 7 Renouvelez les étapes susmentionnées • Éteignez toujours l'appareil et autant de fois qu'il le faut jusqu'à débranchez-le avant de le nettoyer.
 • Page 34 Utilisation de l'adaptateur KAT002ME Utilisation de l'adaptateur 1 Soulevez le cache de la sortie lente en appuyant sur la partie du haut, tout en le soulevant simultanément 2 Avec l'adaptateur en position abaissée (logo K sur le haut), repérez la sortie lente et tournez, pour verrouiller en place L'écrou de verrouillage doit se trouver face vers l'avant.
 • Page 35 Service après-vente • Si le cordon est endommagé, il doit être • Conçu et développé par Kenwood au remplacé, pour des raisons de sécurité, Royaume-Uni. par Kenwood ou par un réparateur agréé • Fabriqué en Chine. Kenwood. Si vous avez besoin d’aide concernant : •...
 • Page 36 Problème Cause Solution Le robot s'arrête en cours La protection anti- Débranchez et vérifiez qu'il n'y ait de fonctionnement. surcharge ou surchauffe pas une obstruction ou une Le témoin lumineux du système est activée. surcharge. Marche / Arrêt clignote La capacité maximale est Mettez la commande de vitesse rapidement.
 • Page 37: Deutsch

  Ihre Küchenmaschine von Kenwood Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Kenwood Küchenmaschine. Mit ihrer breiten Auswahl an Zubehör auf dem neuesten Stand der Technik hat sie den Namen „Küchenmaschine“ wirklich verdient. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an ihr haben werden.
 • Page 38 Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein. Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen. Vor dem Netzanschluss Vor erstmaligem Gebrauch •...
 • Page 39 Ihre Küchenmaschine von Kenwood Schlüssel Optionales Zubehör Zu Ihrer Küchenmaschine ist eine Auswahl Zubehör- nschlüsse von optionalem Zubehör erhältlich. Hochgeschwindigkeits-Anschluss Schauen Sie in der mitgelieferten Zubehör- Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Broschüre nach oder besuchen Sie Rührelement-Anschluss www.kenwoodworld.com – dort finden Sie das komplette Sortiment sowie Küchenmaschine...
 • Page 40 Die Rührelemente und einige ihrer Einsatzmöglichkeiten K-Haken 2 Drücken Sie den Hebel zum Anheben Zur Zubereitung von Kuchen, Plätzchen, des Maschinenkopfes nach unten Gebäck, Zuckerguss, Füllungen, Brandteig und klappen Sie den Maschinenkopf und Kartoffelpüree. hoch, bis er einrastet 3 Setzen Sie die Schüssel auf den Sockel Schneebesen und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn Für Eier, Sahne, Rührteig, Biskuitteig ohne...
 • Page 41 Tipps Hefe • Um alle Zutaten komplett zu verarbeiten, • Trockenhefe (muss aufbereitet die Maschine regelmäßig stoppen und werden): Warmes Wasser in die das Mischgut mit dem Spatel von den Schüssel geben. Hefe und den Zucker Seiten der Schüssel nach unten hinzufügen und 10 Minuten stehen schaben.
 • Page 42 Rührelement Rezept/Verfahren Empfohlene Geschwindigkeit K-Haken Schaumigschlagen von Mit „Min“ starten und Butter/Margarine und Zucker stufenweise auf „Max“ erhöhen Einrühren von Eiern in Kuchenteig „4“ bis „Max“ Unterheben von Mehl, Rosinen usw. „Unterheben“ bis „1“ Schneller Kuchenteig (alles in einem) Mit „Min“ starten und stufenweise auf „Max“...
 • Page 43 Anpassung von Rührelementen K-Haken und Schneebesen 4 Lösen Sie die Mutter mit einem geeigneten Schraubenschlüssel Die Rührelemente wurden im Werk auf genügend, um die Höhe des Schafts die richtige Höhe für die mitgelieferte verstellen zu können . Zum Senken Rührschüssel eingestellt und sollten des Rührelements drehen Sie den Schaft keine weitere Anpassung benötigen.
 • Page 44 Verwendung des Adapters KAT002ME nbringen des dapters 1 Entfernen Sie den Deckel des Niedriggeschwindigkeits-Anschlusses, indem Sie seine Oberseite nach unten drücken und den Deckel abheben 2 Setzen Sie den Adapter in der abgebildeten Position (K-Logo nach oben) in den Niedriggeschwindigkeits- Anschluss ein und drehen Sie ihn, bis er einrastet .
 • Page 45 Verbindung, bei dem Sie das Gerät • Niemals Scheuermittel benutzen oder in gekauft haben. Wasser tauchen. • Überhängendes Kabel im Kabelfach • Gestaltet und entwickelt von Kenwood hinten in der Antriebseinheit verstauen. • Hergestellt in China. Schüssel • Von Hand spülen und gründlich abtrocknen oder in die Spülmaschine...
 • Page 46 Fehlerbehebung Problem Ursache Lösung Der Schneebesen oder Rührelement hat nicht die Die Höhe mit einem geeigneten K-Haken schlägt gegen richtige Höhe und muss Schraubenschlüssel anpassen – den Boden der Schüssel angepasst werden. siehe Abschnitt „Anpassung von oder reicht nicht bis zu den Rührelementen".
 • Page 47 Problem Ursache Lösung Standby-Anzeige leuchtet Die eingeschaltete Zum Zurücksetzen der Maschine nicht, obwohl die Maschine Küchenmaschine wurde einmal die Standby-Taste drücken. eingeschaltet ist. 20 Minuten lang nicht betrieben und ist in den Standby-Modus übergegangen. Wichtiger hinweis für die korrekte entsorgung des produkts in übereinstimmung mit der eg-richtlinie 2002/96/EG...
 • Page 48: Italiano

  Italiano Per conoscere il Suo Kenwood Chef La ringraziamo per aver acquistato Kenwood Chef. Infinitamente facile da usare, incredibilmente versatile grazie all'applicazione delle sue raffinate attrezzature, è molto più di un semplice impastatore: ben presto diventerà il Suo compagno indispensabile in cucina! Robusto.
 • Page 49 Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
 • Page 50 Legenda ttrezzature optional È disponibile una gamma di attrezzature ttacchi per le attrezzature optional da utilizzare con il Suo Kenwood attacco per lavorazioni ad alta velocità Chef. Consultare il leaflet delle attrezzature attacco per lavorazioni a bassa velocità incluso nella confezione oppure visitare il attacco per movimento planetario sito www.kenwoodworld.com per...
 • Page 51 Per preparare torte, biscotti, dolci, glassa, sollevamento della testa e sollevare la ripieni, bignè e altri impasti semi-duri. testa del Kenwood Chef sino a quando si blocca in posizione Frusta a filo 3 Inserire la ciotola nella base e ruotarla in...
 • Page 52 Suggerimenti Lievito • Per amalgamare meglio gli ingredienti, • Lievito disidratato: aggiungere acqua potrebbe essere necessario ogni tanto tiepida nella ciotola. ggiungere spegnere la macchina e riportare il successivamente il lievito e lo zucchero e composto al centro della ciotola, lasciare riposare per circa 10 minuti, sino aiutandosi con la spatola.
 • Page 53 ccessorio Ricetta/Procedura Velocità consigliata Frusta K Amalgamare burro/margarina Iniziare alla velocità ‘Min’ e e zucchero passare gradualmente alla ‘Max’ Lavorare le uova per impasti Da ‘4’ a ‘Max’ morbidi (torte, ...) Amalgamare farina, frutta, ... Da ‘Fold’ per amalgamare a bassa velocità...
 • Page 54 7 Per rimuovere la protezione della testa, Nota: Montare o rimuovere il paraschizzi sollevare la testa del mixer sino a quando solo quando la testa della macchina è si blocca in posizione. Rimuovere nella posizione bloccata. l'accessorio se montato, quindi tirare Raccomandiamo che la protezione verso il basso la protezione della testa della testa sia regolarmente rimossa...
 • Page 55 Utilizzo dell'adattatore KAT002ME Utilizzo dell'adattatore 1 Sollevare completamente il coperchio dell'attacco per lavorazioni a bassa velocità premendo la parte superiore e sollevandolo 2 Con l'adattatore nella posizione indicata (il logo K appare in alto), individuare l'attacco per lavorazioni a bassa velocità e ruotarlo, per bloccarlo in posizione La vite di blocco deve essere rivolta in Pulizia...
 • Page 56 Centro motore. Assistenza KENWOOD autorizzato alle • Dopo il primo utilizzo, sull'attacco per le riparazioni. lavorazioni a bassa velocità può...
 • Page 57 Guida alla risoluzione dei problemi Problema Causa Soluzione La frusta a filo o la frusta L'accessorio è posizionato Regolare l'altezza con una chiave K sbatte contro il fondo ad un'altezza sbagliata che inglese idonea, fare riferimento alla della ciotola o non deve essere regolata.
 • Page 58 Problema Causa Soluzione La Kitchen Machine si Attivazione della protezione Scollegare il cavo elettrico e arresta durante il da sovraccarico o verificare che non vi siano funzionamento. La spia di surriscaldamento del ostruzioni o surriscaldamento. stand-by lampeggia sistema. Quantità Ruotare il controllo della velocità rapidamente.
 • Page 59: Português

  Conheça a sua Máquina de Cozinha Kenwood Parabéns por ter adquirido uma Kenwood. Com um leque tão variável de acessórios disponíveis, a sua Kenwood é mais do que uma simples batedeira. É simplesmente a Máquina de Cozinha por excelência. Esperamos que lhe proporcione verdadeiros momentos de prazer.
 • Page 60 Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças. Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
 • Page 61 Conheça a sua Máquina de Cozinha Legenda cessórios opcionais É disponibilizado pela Kenwood um vasto Entradas para acessórios leque de acessórios opcionais que pode entrada de alta velocidade utilizar na sua Máquina de Cozinha. Para...
 • Page 62 Se já possui acessórios com o Sistema de Cozinha. (Consulte a secção “Utilizar o Conexão de Barra precisa de utilizar o Adaptador” para saber como encaixar o adaptador KAT002ME fornecido na sua adaptador.) embalagem para os ligar ao Sistema de Para mais informações, visite: Conexão Twist da sua Máquina de...
 • Page 63 5 Baixe a cabeça da batedeira puxando Fermento para baixo a alavanca de libertação da • Fermento de padeiro seco (o tipo que cabeça e baixando a cabeça da precisa de ser preparado): verse a água batedeira até prender morna na taça. Adicione depois o 6 Ponha a máquina a funcionar rodando o fermento e o açúcar e deixe repousar controlo de velocidade...
 • Page 64 apacidades máximas hef XL Massa quebrada Peso de Farinha 680 g 910 g Massa para Pão Peso de Farinha 1,36 Kg 1,6 Kg (massa levedada dura) Peso total 2,18 Kg 2,5 Kg Massa levedada mole Peso de Farinha 1,3 Kg 2,6 Kg (enriquecida com Peso total...
 • Page 65 Para inserir e Ajuste do Utensílio utilizar o seu Varinha K e Batedor de Varetas Resguardo contra A altura dos utensílios na taça são salpicos regulados na fábrica para que não sejam necessários ajustes. Contudo, se deseja ajustar o utensílio, use Para montar uma chave de bocas adequada: O resguardo contra salpicos é...
 • Page 66 Utilizar o Adaptador KAT002ME Utilizar o daptador 1 Remova a tampa da entrada de baixa velocidade carregando-lhe na parte de cima e retirando-a 2 Com o adaptador colocado na posição apresentada (a marca K em cima), insirao na entrada de baixa velocidade e rode para o prender .
 • Page 67 • Caso o fio se encontre danificado, da tomada antes de limpar. deverá, por motivos de segurança, ser • Pode aparecer alguma gordura na substituído pela Kenwood ou por um entrada de baixa velocidade quando reparador Kenwood autorizado. a usar pela primeira vez. Isto é normal –...
 • Page 68 Se isto não resolver o problema, desligue da corrente e espere 15 minutos. Ligue novamente à corrente e volte a seleccionar a velocidade. Se mesmo assim a batedeira não recomeçar a trabalhar, contacte o “Serviço de Cuidados ao Cliente” da Kenwood para mais conselhos.
 • Page 69 Problema Causa Solução Luz de espera apagada A Máquina de Cozinha Carregue uma vez no botão de enquanto a Máquina está esteve ligada à corrente espera para recomeçar. ligada à corrente eléctrica. mais de 20 minutos sem ser posta a funcionar e entrou em modo de espera.
 • Page 70: Español

  Español Conozca su Robot de Cocina Kenwood Felicidades por la compra de un aparato Kenwood. Con una gama tan amplia de accesorios disponibles, es más que una simple mezcladora. Es un robot de cocina de última generación. Esperamos que lo disfrute.
 • Page 71 Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
 • Page 72 Conozca su Robot de Cocina Descripción del aparato ccesorios opcionales Hay disponible una gama de accesorios Salidas de los accesorios opcionales para usarlos con su robot de salida de alta velocidad cocina. Consulte el folleto de accesorios salida de baja velocidad que se incluye en su paquete o visite la toma de los utensilios del bol página www.kenwoodworld.com para ver...
 • Page 73 Los utensilios del bol y algunos de sus usos Batidor K 2 Empuje la palanca para levantar el Para hacer tartas, galletas, pastelitos, cabezal hacia abajo y levante el glaseado, rellenos, pastelitos rellenos de cabezal de la mezcladora hasta que crema y puré...
 • Page 74 onsejos Levadura • Para incorporar completamente los • Levadura seca (de la clase que ingredientes, detenga la mezcladora y necesita reconstitución): vierta el agua limpie el bol con la espátula caliente en el bol. continuación, añada frecuentemente. la levadura y el azúcar y déjelo reposar •...
 • Page 75 Utensilio Receta/proceso Velocidad recomendada Batidor K Batir mantequilla/ margarina Empezar en “Min” y aumentar y azúcar gradualmente a “Max” Batir huevos para incorporarlos en “4” a “Max” preparados para tartas Añadir harina, fruta, etc “Incorporar” a “1” Preparados para tartas en un Empezar en “Min”...
 • Page 76 Acoplar y utilizar el antisalpicaduras Montaje 6 Para quitar el antisalpicaduras, simplemente, deslícelo hacia atrás para El montaje del antisalpicaduras consta de 2 separarlo del bol de la mezcladora. piezas: el protector del cabezal y el 7 Para quitar el protector del cabezal, antisalpicaduras levante el cabezal de la mezcladora El antisalpicaduras no se puede acoplar al...
 • Page 77: Cuidado Y Limpieza

  Use vinagre aparato. para eliminar las incrustaciones de cal. • Manténgalo alejado del calor (parte • Diseñado y creado por Kenwood en el superior de la cocina, hornos, Reino Unido. microondas). • Fabricado en China.
 • Page 78 Usar el adaptador KAT002ME Usar el adaptador 1 Quite la tapa de la salida de baja velocidad presionando la parte superior y levantándola 2 Con el adaptador en la posición que se muestra (logotipo K en la parte superior), colóquelo en la salida de baja velocidad y gírelo para que quede bien sujeto en su posición .
 • Page 79 Guía de solución de problemas Problema Causa Solución El batidor de varillas o el El utensilio está a una Ajuste la altura con una llave batidor K golpea el fondo altura equivocada y inglesa adecuada – consulte la del bol o no llega hasta los necesita ser ajustado.
 • Page 80 Problema Causa Solución La luz de “en espera” se El robot de cocina se ha Apriete el botón “en espera” una apaga mientras el aparato dejado enchufado durante vez para volver a ponerlo en está enchufado. más de 20 minutos sin ser marcha. utilizado y ha entrado en modo espera.
 • Page 81: Dansk

  Kend din Kenwood-køkkenmaskine Tillykke med din nye Kenwood. Med et så bredt udvalg af tilbehør er det mere end blot en mixer. Det er en højtudviklet køkkenmaskine. Vi håber, du får fornøjelse af den. Robust. Driftssikker. Alsidig. Kenwood. Sikkerhed Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af,...
 • Page 82 Misbrug af maskinen kan føre til læsioner. Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn. Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
 • Page 83 Kend din køkkenmaskine Forklaring Valgfrit tilbehør Der findes et sortiment af valgfrit tilbehør til Udtag til tilbehør brug med din køkkenmaskine. Se højhastighedsudtag tilbehørsbrochuren, der medfølger i din lavhastighedsudtag pakke, eller besøg holder til skålredskaber www.kenwoodworld.com, og se det fulde sortiment, og hvordan du køber tilbehør, Mixer der ikke medfølger i din pakke.
 • Page 84 Skålredskaberne og nogle af deres anvendelser K-spade Bemærk: Hvis K-spaden eller piskeriset Til kager, småkager, butterdej, glasur, fyld, ikke når ingredienserne i bunden af vandbakkelser og kartoffelmos skålen, skal du se afsnittet ”Redskabsjustering”. Piskeris 5 Sænk mixerhovedet ved at trykke Til æg, fløde, pandekagedej, fedtfri udløsningsgrebet til hovedet ned formkager, marengs, cheesecakes,...
 • Page 85 Vigtigt om brødfremstilling • Frisk gær: Smuldres i melet. Vigtigt • ndre gærtyper: Følg producentens • Overskrid aldrig de maksimale mængder, vejledning. der er opgivet – du kan overbelaste • Kom dejen i en smurt plastpose eller en maskinen. skål, der er dækket med et viskestykke. •...
 • Page 86 Redskab Opskrift/proces nbefalet hastighed K-spade Sammenpiskning af smør/ Start på ”Min”, og øg gradvist til margarine og sukker ”Max” Indpiskning af æg i kageblandinger ”4” til ”Max” Irøring af mel, frugt osv. ”Fold” til ”1” Alt-i-én-kageblandinger Start på ”Min”, og øg gradvist til ”Max”...
 • Page 87 Redskabsjustering K-spade og piskeris Dejkrog Dette redskab er indstillet på fabrikken og Redskaberne er indstillet til den korrekte bør ikke kræve justering. højde til den medfølgende skål på fabrikken og bør ikke kræve justering. Hvis du imidlertid ønsker at justere redskabet, skal du bruge en skruenøgle af egnet størrelse: TYPE KVC50 = 17 mm...
 • Page 88 Brug af KAT002ME-mellemstykket Brug af mellemstykket 1 Løft dækslet til lavhastighedsudtaget af ved at presse på toppen og løfte det 2 Med mellemstykket i den viste position (K-logo på toppen) placeres det på lavhastigheds-udtaget og drejes for at låse det på plads .
 • Page 89 • Aftørres med en fugtig klud og tørres hvor maskinen er købt. • Brug aldrig skuremidler, og kom dem aldrig i vand. • Designet og udviklet af Kenwood i • Opbevar overskydende ledning i rummet Storbritannien. til ledningsopbevaring bag på...
 • Page 90 Fejlfindingsguide Problem Årsag Løsning Piskeriset eller Redskab i forkert højde, Juster højden ved hjælp af en K-spaden slår mod justering nødvendig. egnet skruenøgle – se afsnittet bunden af skålen eller ”Redskabsjustering”. når ikke ingredienserne i bunden af skålen. Lavhastighedstilbehør Kontroller, at dit tilbehør er Tilbehør skal have KAX- kan ikke fastgøres.
 • Page 91 Problem Årsag Løsning Standby-lys slukket, mens Køkkenmaskinen har stået Tryk på standby-knappen én gang maskinens stik er sat i. med stikket sat i i mere for at nulstille den. end 20 minutter uden at blive betjent og er gået i standby-tilstand.
 • Page 92: Svenska

  Svenska Lär känna din köksmaskin från Kenwood Grattis till ditt köp av en Kenwood. Med ett stort sortiment av tillbehör är det mer än en vanlig matberedare. Det är en toppmodern köksmaskin. Vi hoppas att du får glädje av den.
 • Page 93 Denna maskin ska inte användas av barn. Håll maskinen och sladden utom räckhåll för barn. Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs. Innan du sätter i Innan du använder maskinen...
 • Page 94 Lär känna din köksmaskin Förklaring till bilder Extra tillbehör Det finns flera olika extra tillbehör du kan Uttag för tillbehör använda med köksmaskinen. Se höghastighetsuttag medföljande broschyr om tillbehör eller låghastighetsuttag besök www.kenwoodworld.com för att se skåluttag hela sortimentet och information om var du kan köpa fler tillbehör.
 • Page 95 Blandarverktygen och några användningsområden K-spade Obs: Får inte k-spaden eller vispen med sig Använd till att göra mjuka kakor, småkakor, ingredienserna på botten av skålen se pajdeg, glasyr, petit-chou, fyllningar och avsnittet ”Justering av verktyg”. potatismos. 5 Sänk blandarhuvudet genom att trycka ner låsspaken och sänka huvudet tills det Visp...
 • Page 96 Jäst Viktigt • Torrjäst (behöver förberedas): Häll Kontrollera att redskap inte är monterade kallt vatten i skålen. Tillsätt jäst och eller lagrade i skålen då kraftuttag används. socker. Låt stå i cirka 10 minuter tills den blir skummig. • Färsk jäst: Smula i mjölet. •...
 • Page 97 Verktyg Recept/process Rekommenderad hastighet K-spade Vispa smör/margarin Starta på ”Min” och öka och ägg poröst stegvis till ”Max” Vispa ner ägg i kaksmeter ”4” till ”Max” Vända in mjöl, frukt osv ”Fold” till ”1” Kaksmeter där allt blandas Starta på ”Min” och öka samtidigt stegvis till ”Max”...
 • Page 98 Justering av verktyg K-spade & visp 5 Dra åt muttern igen. 6 Montera verktyget på blandaren och fäll Verktygen är inställda till rätt höjd för skålen ner blandarhuvudet. (Kontrollera i fabriken och ska inte behöva justeras. positionen enligt instruktionerna ovan.) Men skulle du vilja anpassa verktygen 7 Upprepa vid behov ovanstående steg tills behöver du en skruvnyckel i lämplig...
 • Page 99 Att använda adaptern KAT002ME nvändning av adapter 1 Ta av locket på låghastighetsuttaget genom att trycka på toppen och lyfta av 2 Håll adaptern så som visas (K-logotypen på toppen). Placera i låghastighetsuttaget och rotera tills det låser på plats .
 • Page 100 • Kontakta återförsäljaren där du köpte Motordel och lock till kraftuttagen apparaten. • Torka av med en fuktig trasa och handdukstorka torrt. • Konstruerad och utvecklad av Kenwood i • Använd aldrig putsmedel och doppa Storbritannien. aldrig i vatten. • Tillverkad i Kina.
 • Page 101 Problemsökningsguide Problem Orsak Lösning Vispen eller k-spaden slår Verktyget har fel höjd och Justera höjden med hjälp av en emot botten på skålen eller behöver justeras. lämplig skruvnyckel. når inte ingredienserna i botten. Tillbehör går inte att Kontrollera att ditt tillbehör Tillbehöret måste ha KAX twist- montera på...
 • Page 102: Norsk

  Bli kjent med din Kenwood- kjøkkenmaskin Gratulerer med kjøpet av en Kenwood-maskin. Med alt tilbehøret som er tilgjengelig, er dette mer enn bare en mikser – den er det aller beste innen kjøkkenmaskiner. Vi håper at du får glede og nytte av den.
 • Page 103 Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde. Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
 • Page 104 Bli kjent med kjøkkenmaskinen Deler Ekstratilbehør Det finnes mange ekstratilbehør du kan Tilbehøruttak bruke med din kjøkkenmaskin. Se høyhastighetsuttak brosjyren som følger med i pakken eller gå lavhastighetsuttak til www.kenwoodworld.com, der du kan se redskapskontakt til bolle hele utvalget og finne ut hvordan du kjøper tilbehør som ikke følger med i pakken.
 • Page 105 Bolleredskapene og noen bruksområder K-spade Merk: Hvis K-spaden eller vispen ikke Til å lage kaker, småkaker, butter-/mørdeig, henter opp ingredienser fra bunnen av glasur, fyll, vannbakkels og potetmos. bollen, kan du se avsnittet «Justering av redskaper». Visp 5 Senk mikserhodet ved å skyve Til egg, krem, røre, fettfrie sukkerbrød, hodeutløserspaken ned og senke...
 • Page 106 Om brødbaking • Fersk gjær: smuldre den i melet. Viktig • ndre typer gjær: følg produsentens • Du må aldri overskride veiledning. maksimalkapasiteten som er oppgitt – • Legg deigen i en smurt plastpose eller en du kan overbelaste maskinen. bolle som du dekker med et •...
 • Page 107 Redskap Oppskrift/prosess nbefalt hastighet K-spade Røre smør/margarin og Start på «Min» og øk gradvis sukker til det er hvitt til «Max» Vispe inn egg i kakerøre «4» til «Max» Vende inn mel, frukt osv. «Fold» til «1» Alt-i-ett-kakemikser Start på «Min» og øk gradvis til «Max»...
 • Page 108 Justering av redskaper K-spade og visp 5 Stram til mutteren igjen. 6 Sett redskapet på mikseren og senk Redskapene er fabrikkinnstilt til korrekt mikserhodet. (Sjekk stillingen det er i, se høyde for bollen som følger med, og bør over). ikke måtte justeres. 7 Gjenta trinnene over så...
 • Page 109 Slik bruker du KAT002ME-adapteren Slik bruker du adapteren 1 Løft av dekselet på lavhastighetsuttaket ved å trykke på toppen og løfte 2 Med adapteren i stillingen som vises (K- logoen øverst) setter du den mot lavhastighetsuttaket og roterer til den låses på...
 • Page 110 • kontakter du butikken du kjøpte • Tørk over med en fuktig klut og tørk. apparatet i. • Bruk aldri slipemidler eller legg i vann. • Oppbevar overflødig ledning i • Designet og utviklet av Kenwood i oppbevaringsrommet for ledning på Storbritannia. baksiden av maskinen.
 • Page 111 Feilsøking Problem Årsak Løsning Vispen eller K-spaden Redskapet er i feil høyde Juster høyden med en passende dunker ned i bunnen av og må justeres. skiftenøkkel – se avsnittet bollen eller rekker ikke ned «Justering av redskaper». til ingrediensene i bollen. Kan ikke sette på...
 • Page 112: Suomi

  Onnittelut Kenwoodin valitsemisen johdosta. Se on enemmän kuin pelkkä vatkain, koska varusteita on saatavana laaja valikoima. Siksi se on kehittynyt yleiskone. Toivottavasti nautit sen käyttämisestä. Vankka. Luotettava. Monikäyttöinen. Kenwood. Turvallisuus Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
 • Page 113 Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu. Ennen yhdistämistä Ennen ensimmäistä...
 • Page 114 Yleiskoneeseen tutustuminen Selite Lisävarusteet Keittiökonetta varten voi hankkia useita Varusteiden kiinnityspaikat lisävarusteita. Pakkauksessa on lisätietoja suuren nopeuden kiinnityspaikka niistä. Koko valikoima esitellään osoitteessa hitaan nopeuden kiinnityspaikka www.kenwoodworld.com. Lisäksi siellä työvälineliitäntä kerrotaan niiden ostamisesta. Sekoitin Huomaa: Hitaan nopeuden suuren nopeuden kiinnityspaikan kansi kiinnityspaikat sekoitinpää...
 • Page 115 Kulhotyövälineet ja niiden käyttökohteita K-vatkain 4 Kiinnitä tarvittava työväline paikalleen. Kakku-, keksi-, pikkuleipä- ja Lukitse työväline paikalleen nostamalla pasteijataikinoiden, kuorrutusten ja ylös ja kääntämällä täytteiden sekoittamiseen sekä Huomaa: Jos K-vatkain tai vispilä ei ulotu perunamuhennoksen tekemiseen. kulhon pohjalle jääviin aineosiin, katso lisätietoja Työkalun säätäminen -osasta.
 • Page 116 Leivän leipomisvihjeitä • Tuore hiiva: murenna jauhojen sekaan. Tärkeää • Muunlaiset hiivat: Noudata valmistajan • Älä koskaan ylitä mainittuja ohjeita. enimmäismääriä. Muutoin laite voi • nna taikinan nousta voidellussa ylikuormittua. polyeteenipussissa tai keittiöpyyhkeellä Jos sekoittaminen muuttuu työlääksi, peitetyssä kulhossa. nna sen olla katkaise virta, poista puolet taikinasta ja lämpimässä...
 • Page 117 Työväline Ruokaohje/työvaihe Nopeussuositus K-vatkain Voin/margariinin ja sokerin Aloita Min-nopeudella 1 ja lisää vaahdottaminen nopeutta vähitellen Max- nopeuteen saakka. Kananmunien vatkaaminen 4 - Max kakkutaikinoita varten Esimerkiksi jauhojen ja Fold - 1 hedelmien käänteleminen sekaisin Valmiit leivontaseokset Aloita Min-nopeudella 1 ja lisää nopeutta vähitellen Max- nopeuteen saakka.
 • Page 118 Roiskesuojan asettaminen paikalleen ja käyttäminen Kokoaminen • Aineosat voidaan sekoittamisen aikana lisätä suoraan kulhoon syöttöputkea Roiskesuoja koostuu kahdesta osasta: pitkin. pään suojus ja roiskesuoja 6 Roiskesuojan voi irrottaa vetämällä sen Roiskesuojaa ei voi kiinnittää kulhoon, ellei irti sekoituskulhosta. suojus ole paikallaan. 7 Pään suojus irrotetaan nostamalla 1 Nosta sekoituspäätä...
 • Page 119 KAT002ME-sovittimen käyttäminen Sovittimen käyttäminen 1 Irrota hitaan nopeuden aukon suoja painamalla yläosaa ja nostamalla irti 2 Kun sovitin on kuvassa näkyvässä asennossa (K-logo ylöspäin), paikanna hitaan nopeuden aukko ja lukitse paikalleen kääntämällä . Lukitusruuvin tulee osoittaa alaspäin. • Huomautus: Ennen varusteen kiinnittämistä...
 • Page 120 • laitteen huolto- tai korjaustöissä, Moottoriosa ja aukkojen kannet • ota yhteys laitteen ostopaikkaan. • Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa. ● Älä upota veteen äläkä käytä hankaavia • Kenwood on suunnitellut ja muotoillut aineita. Iso-Britanniassa. • Aseta ylimääräinen virtajohto • Valmistettu Kiinassa.
 • Page 121 Ongelmanratkaisuohje Ongelma Ratkaisu K-vatkain tai vispilä osuu Työvälineen korkeus on Säädä korkeutta oikean kokoisen kulhon pohjaan tai ei ulotu väärä. Sitä on säädettävä. kiintoavaimen avulla. Lisätietoja on pohjalla sijaitseviin aineosiin. Työvälineen säätäminen - kohdassa. Varustetta ei voi kiinnittää Tarkista, että varuste on Tähän paikkaan mahtuu vain KAX- hitaan nopeuden aukkoon.
 • Page 122 Ongelma Ratkaisu Valmiustilan merkkivalo Yleiskoneeseen on ollut Nollaa painamalla vilkkuu, kun yleiskoneen virta kytkettynä 20 valmiustilapainiketta kerran. pistoke on pistorasiassa. minuuttia, ja se on siirtynyt virransäästötilaan. Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä...
 • Page 123: Türkçe

  Türkçe Kenwood Mutfak Robotunuzu Tanıyın Bir Kenwood satın aldığınız için tebrik ederiz. Sahip olduğu çok çeşitli eklentiler ile sadece bir mikserden çok daha fazlasıdır. En son teknoloji Mutfak Robotudur. Umarız keyif alırsınız. Sağlam. Güvenilir, Çok yönlü, Kenwood. Güvenlik Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
 • Page 124 Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez. Fişe takmadan önce Ilk kullanımdan önce...
 • Page 125 Mutfak Robotunuzu Tanıyın Parçalar Opsiyonel eklentiler Mutfak Robotunuzla birlikte Eklenti çıkışları kullanabileceğiniz çok çeşitli eklentiler yüksek hız çıkışı mevcuttur. düşük hız çıkışı Paketin içindeki eklentiler broşürüne kase alet soketi bakın ya da eklentilerin tamamını ve paketinize dahil olmayanları nasıl satın Mikser alabileceğinizi görmek için yüksek hız çıkışı...
 • Page 126 Kase aletleri ve bazı kullanım şekilleri K-çırpıcı 4 Gerekli olan aleti sokete yerleştirin. Kek, bisküvi, pasta ürünleri, kaplama, Sonra yukarı itin ve aleti döndürerek dolgu, ekler ve patates püresi yapmak kilitleyin. için. Not: K-çırpıcı ve Çırpma kasenin dibindeki malzemeleri alamıyorsa “Alet Çırpma Ayarlama”...
 • Page 127 Maya Önemli • Kuru maya (sulandırma gerektiren Diğer çıkışları kullanırken kase hiç bir tür): ılık suyu kaseye dökün. Daha kase aleti takılı veya yerleştirilmiş sonra mayayı ve şekeri ekleyin ve olmamalıdır. köpükleninceye kadar yaklaşık 10 dakika bekleyin. • Yaş maya: unun içine ufalayın. •...
 • Page 128 Alet Tarif/İşlem Önerilen Hız K-çırpıcı Tereyağı/margarin ve şeker ‘Min’ ile başlayın yavaş yavaş ile krema ‘Max’ yükseltin. Kek karışımları için yumurta ‘4’ ila ‘Max’ çırpma Un, meyve vb şeyleri ekleme ‘Karıştır’ ila ‘1’ Hepsi bir arada kek karışımları ‘Min’ ile başlayın yavaş yavaş ‘Max’...
 • Page 129 Alet Ayarlama K-çırpıcı ve Çırpma 5 Somunu tekrar sıkıştırın. 6 Aleti miksere takın ve mikser kafasını Aletler fabrika çıkışında kase için doğru alçaltın. (Pozisyonunu kontrol edin, yüksekliğe ayarlanmıştır ve ayarlama yukarıdaki noktalara bakın). gerektirmez. 7 Alet düzgün yerleşene kadar gerekli Bunula birlikte, aleti ayarlamak isterseniz oldukça yukarıdaki adımları...
 • Page 130 KAT002ME Adaptörü Kullanma Adaptörü Kullanma 1 Düşük hız çıkış kapağını üstten bastırarak ve kaldırarak çıkartın. 2 Adaptör gösterilen pozisyondayken (K logosu üstte), düşük hız çıkışını bulun ve yerine kilitlemek için döndürün. Kilitleme vidası ileri doğru bakmalıdır. • Not: Bir eklenti takmayı denemeden önce, adaptörün iç...
 • Page 131 Servis ve müşteri hizmetleri • Temizlemeden önce daima kapatın ve • Kablo hasar görmüşse, güvenlik fişi çekin. nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir • İlk kullanımda düşük hız çıkışında KENWOOD tamircisi tarafından bir parça gres olabilir. Bu normaldir – değiştirilmelidir.
 • Page 132 Sorun giderme kılavuzu Problem Nedeni Çözüm Çırpma veya K çırpıcı Alet yanlış yükseklikte ve Uygun somun anahtarı kullanarak kasenin dibine vuruyor ayarlanması gerekli. yüksekliği ayarlayın – “Alet veya kasenin dibindeki Ayarlama” bölümüne bakın. malzemelere ulaşmıyor. Düşük hız eklentisi Eklentinizin modeliniz ile Çıkışa takılabilmesi için eklentinin takılamıyor.
 • Page 133: Ïesky

  Ïesky Seznamte se se svým kuchyňským robotem Kenwood Blahopřejeme, že jste si zakoupili výrobek Kenwood. Díky širokému výběru nástavců jde o více než mixér. Je to nejmodernější kuchyňský robot. Doufáme, že si ho užijete. Odolný. Spolehlivý. Víceúčelový. Kenwood. Bezpečnost Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí...
 • Page 134 Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
 • Page 135 Seznamte se se svým kuchyňským robotem Volitelné nástavce Popis Pro kuchyňský robot je k dispozici celá Výstupy pro nástavce škála volitelných nástavců. Podívejte se výstup pro vysokou rychlost na leták s nástavci, který je součástí výstup pro nízkou rychlost balení, nebo navštivte stránky výstup pro nástroje k míse www.kenwoodworld.com/cs-cz, kde najdete celý...
 • Page 136 Nástroje k míse a jejich použití K-metla 4 Do výstupu nasaďte požadovaný Pro přípravu dortů, sušenek, sladkého nástroj. Pak jej zasuňte směrem nahoru těsta, polev, náplní, odpalovaného těsta a a otočením zajistěte. bramborové kaše. Poznámka: Pokud K-metla nebo šlehací metla nedosáhnou na Šlehací...
 • Page 137 Informace k přípravě chleba Čerstvé droždí nadrobte do mouky. Důležité Jiné typy droždí postupujte podle Nepřekračujte maximální uvedená pokynů výrobce. množství – mohlo by dojít k přetížení Těsto vložte do vymaštěného robotu. polyetylenového sáčku nebo do mísy Pokud slyšíte, že jde zpracování těsta zakryté...
 • Page 138 Nástroj Recept/postup Doporučená rychlost K-metla Šlehání másla/margarinu Začněte na rychlosti ‚Min.‘ a s cukrem postupně zvyšujte na ‚Max.‘ Vmíchání vajec do ‚4‘ až ‚Max.‘ moučníkového těsta Vmíchání mouky, ovoce apod. ‚Fold‘ (Vmíchat) až ‚1‘ Základní těsta na moučníky Začněte na rychlosti ‚Min.‘ a postupně...
 • Page 139 4 Pomocí vhodného klíče dostatečně Nastavení nástrojů uvolněte matici, abyste mohli upravit hřídel . Chcete-li nástroj přiblížit ke K-metla a šlehací metla dnu mísy, otočte hřídelí proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nástroj Nástroje jsou nastaveny na správnou oddálit ode dna mísy, otočte hřídelí ve výšku pro dodávanou mísu a neměly by směru hodinových ručiček.
 • Page 140 Používání adaptéru KAT002ME Používání adaptéru 1 Zatlačte shora na kryt výstupu pro nízkou rychlost a sundejte jej 2 Nastavte polohu adaptér podle obrázku (logo K nahoře), zasuňte do výstupu pro nízkou rychlost a otočením zajistěte . Zajišťovací šroub by měl směřovat dopředu.
 • Page 141 To je normální – stačí je firmy KENWOOD nebo od otřít. autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD. Hnací jednotka a kryty výstupů...
 • Page 142 Průvodce odstraňováním problémů Problém Příčina Řešení Šlehací metla nebo Nástroj má nesprávnou Upravte výšku pomocí vhodného K-metla naráží do dna výšku a je potřeba jej klíče – viz část „Nastavení mísy nebo nedosáhne na nastavit. nástrojů“. ingredience na dně mísy. Nástavce do výstupu pro Zkontrolujte, zda je Aby šel nástavec nasadit do...
 • Page 143 Problém Příčina Řešení Když je robot zapojený, Kuchyňský robot byl Jedním stisknutím tlačítka tlačítko pohotovostního ponechán zapojený déle pohotovostního režimu jej znovu režimu nesvítí. než 20 minut bez spusťte. provozu a přešel do pohotovostního režimu. Informace ke správnému způsobu likvidace tohoto výrobku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES...
 • Page 144: Agyar

  A Kenwood konyhagép használata Gratulálunk a Kenwood konyhagép megvásárlásához! A tartozékok széles választékának köszönhetően a készülék jóval több, mint egy egyszerű mixer: igazi korszerű univerzális konyhagép. Reméljük, élvezni fogja a használatát! Robusztus. Megbízható. Sokoldalú. Kenwood. Első a biztonság Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
 • Page 145 és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be. Csatlakoztatás előtt Az első...
 • Page 146 A konyhagép használata A készülék részei Választható tartozékok A konyhagéphez számos kiegészítő Meghajtó nyílások tartozék kapható. A csomagban található nagy sebességű meghajtó nyílása tájékoztatóban és a kis sebességű meghajtó nyílása www.kenwoodworld.com weblapon edény keverőfejének megtalálható a csomaghoz nem tartozó csatlakozóaljzata tartozékok teljes köre és a vásárlás módja.
 • Page 147 A keverőfejek és használatuk K-keverő 3 Helyezze a keverőedényt az alapra, és Tészták, kekszek, sütemények, fordítsa el jobbra , amíg rögzül. bevonatok, töltelékek, ekler fánk és 4 Helyezze a kívánt keverőfejet a burgonyapüré készítéséhez. csatlakozóaljzatba. Ezután tolja be majd elfordítva rögzítse.
 • Page 148 Kenyér készítése Friss élesztő morzsolja be a lisztbe. Fontos Egyéb élesztők kövesse a gyártó Soha ne lépje túl a megadott maximális utasításait. mennyiségeket – a készülék Tegye a tésztát egy bezsírozott túlterhelését okozhatja. polietilén zacskóba vagy egy Ha a gép motorja erőlködik, a tészta konyharuhával letakart edénybe.
 • Page 149 Keverőfej Recept/eljárás Ajánlott sebesség K-keverő Vaj/margarin és cukor Kezdje a minimális fokozaton, összedolgozása és fokozatosan növelje maximális fokozatra Tojás bedolgozása ’4’ és ’max’ között tésztakeverékbe Liszt, gyümölcs stb. bekeverése ’Fold’ és ’1’ között Tésztaporok Kezdje a minimális fokozaton, és fokozatosan növelje maximális fokozatra Sütemény és kekszek –...
 • Page 150 Megjegyzés: A fröccsenésgátló idomot Javasoljuk hogy a fejvédő pajzsot a csak akkor helyezze föl vagy vegye le, tisztítás érdekében rendszeresen amikor a keverőgém zárolt állásban vegye le a keverőgémről. van. A keverőfej beállítása K-keverő és habverő 4 Egy megfelelő villáskulccsal lazítsa meg a csavaranyát annyira, hogy a szárat beállíthassa .
 • Page 151 A KAT002ME adapter használata Az adapter használata 1 A kis sebességű meghajtó nyílásának fedelét felül megnyomva emelje le a fedelet 2 Az adaptert az ábrán látható állásban (K embléma a tetején) tolja be a kis sebességű meghajtó nyílásába, és elfordítva rögzítse rögzítőcsavarnak az ábrán látható...
 • Page 152 • forduljon az elárusítóhelyhez, ahol a szárítsa meg. készüléket vásárolta. • Ne használjon súrolószert, és soha ne merítse vízbe. • Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az • A felesleges vezetéket tárolja a gép Egyesült Királyságban. hátulján levő vezetéktároló rekeszben • Készült Kínában.
 • Page 153 Hibaelhárítási útmutató Probléma Megoldás A habverő vagy a K-keverő A keverőfej magassága Állítsa be a magasságot egy a keverőedény aljának nem jó, be kell állítani. megfelelő villáskulccsal – lásd „A ütközik vagy az edény keverőfej beállítása” részt. alján nem kever tökéletesen.
 • Page 154 Probléma Megoldás A konyhagép leáll A túlterhelés vagy Húzza ki a hálózati csatlakozót, működés közben. túlmelegedés elleni és ellenőrizze, nem okoz-e valami A készenlét lámpa védelem bekapcsolt. elakadást vagy nincs-e túltöltve. gyorsan villog. Túllépte a maximális Állítsa a sebességszabályozót az kapacitást.
 • Page 155: Polski

  Polski Bezpieczeństwo obsługi Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości. Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety. Przed zakładaniem i wyjmowaniem końcówek lub nasadek, po użyciu urządzenia oraz przed przystępowaniem do czyszczenia przesunąć regulator prędkości do pozycji „O”(wyłączony) i wyjąć...
 • Page 156 Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
 • Page 157 Przed podłączeniem do sieci Przed pierwszym użyciem • Sprawdzić, czy napięcie sieciowe • Umyć części (zob. część pt. odpowiada danym znamionowym „Konserwacja i czyszczenie”). podanym na spodzie obudowy urządzenia. • Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Wspólnoty Europejskiej nr 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz rozporządzenia WE nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r., dotyczącego materiałów i wyrobów...
 • Page 158 Uwaga: nasadki pracujące na Więcej informacji znajduje się na stronie gnieździe obrotów niskich www.kenwoodworld.com/twist. Gniazdo obrotów niskich w tym modelu Aby móc używać posiadanych już robota kuchennego to gniazdo typu nasadek ze złączem belkowym (Bar) obrotowego (Twist), przeznaczone do konieczne jest zastosowanie załączonej w nasadek ze złączem obrotowym (Twist).
 • Page 159 2 Nacisnąć przycisk zwalniający głowicę • Do ciasta francuskiego, kruchego, i unieść głowicę miksera – tak, by ptysiowego itp. używać zimnych zablokowała się w pozycji uniesionej składników, chyba że w przepisie podano inaczej. 3 Zamocować miskę w podstawie i przekręcić ją w kierunku zgodnym z Wskazówki dotyczące pieczenia chleba ruchem wskazówek zegara , aby...
 • Page 160 Maksymalna ilość Chef Chef XL Kruche ciasto Waga mąki 680 g 910 g (do potraw w cieście) Ciasto na chleb Waga mąki 1,36 kg 1,6 kg (twarde ciasto drożdżowe) Waga całkowita 2,18 kg 2,5 kg Miękkie ciasto drożdżowe Waga mąki 1,3 kg 2,6 kg (z dodatkiem masła i jaj)
 • Page 161 Montaż i korzystanie z osłony przeciwrozpryskowej Montaż • Podczas mieszania składniki można wrzucać bezpośrednio do miski przez Zespół przeciwrozpryskowy składa się z otwór wsypowy w osłonie. dwóch elementów: osłony głowicy 6 Aby zdjąć osłonę przeciwrozpryskową, osłony przeciwrozpryskowej wystarczy ją wysunąć i zdjąć z miski. Osłony przeciwrozpryskowej nie można 7 Aby zdjąć...
 • Page 162 Regulacja wysokości końcówki Ubijak „K” i trzepaczka 7 W razie konieczności czynność powtarzać do momentu, aż końcówka Właściwa wysokość zawieszenia znajdzie się na odpowiedniej końcówek w załączonej w zestawie misce wysokości. Po wyregulowaniu ustalana jest fabrycznie i nie powinna wysokości końcówki mocno dokręcić wymagać...
 • Page 163 Użytkowanie nakładki przejściowej KAT002ME Użytkowanie nakładki 1 Zdjąć osłonę gniazda obrotów niskich, naciskając na jej wierzch i zdejmując 2 Układając nakładkę w pozycji pokazanej na rysunku (z symbolem „K” skierowanym do góry), przyłożyć do gniazda obrotów niskich i przekręcić ją, aby zablokować...
 • Page 164 • Ze względów bezpieczeństwa • Przed przystąpieniem do czyszczenia uszkodzony przewód musi zostać wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z wymieniony przez pracownika firmy gniazda sieciowego. KENWOOD lub upoważnionego przez • Podczas pierwszego użycia gniazda firmę KENWOOD zakładu obrotów niskich może wokół niego naprawczego.
 • Page 165 Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Trzepaczka lub ubijak „K” Niewłaściwa wysokość Wyregulować wysokość za uderza o dno miski lub nie zawieszenia końcówki – pomocą odpowiedniego klucza – sięga składników należy ją wyregulować. zob. część pt. „Regulacja znajdujących się na jej wysokości końcówki”.
 • Page 166 Problem Przyczyna Rozwiązanie Robot zatrzymuje się Włączyła się ochrona Wyjąć wtyczkę z gniazda podczas pracy. Wskaźnik przeciążeniowa lub system sieciowego i sprawdzić, czy nic trybu czuwania miga zabezpieczający przed nie przeszkadza w pracy bardzo szybko. przegrzaniem. urządzenia lub nie powoduje jego Przekroczono maksymalną...
 • Page 167: Kkgmij

  Ekkgmij Γνωρίστε την Κουζινομηχανή Kenwood Συγχαρητήρια για την αγορά ενός προϊόντος Kenwood. Με τόσο μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων, είναι κάτι περισσότερο από ένα μίξερ. Είναι μια Κουζινομηχανή με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ελπίζουμε να την απολαύσετε. Ανθεκτική. Αξιόπιστη. Πολυχρηστική. Kenwood.
 • Page 168 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. sg rtrjet l mo cia sgm oijiaj Kenwood de u qei opoiadgpose eth mg am g rtrjet le kamharl mo sq po...
 • Page 169 Προτού συνδέσετε τη συσκευή Πριν από την πρώτη χρήση στην πρίζα • Πλύνετε τα μέρη: βλ. ενότητα «φροντίδα και καθαρισμός». • • 2004/108/ ’ a 1935/2004 27/10/2004 Γνωρίστε την Κουζινομηχανή σας Επεξήγηση συμβόλων Σημείωση: Το γαλλικό κλειδί απεικονίζεται μόνο για λόγους Υποδοχές...
 • Page 170 Όταν αγοράζετε νέα εξαρτήματα για την Εάν διαθέτετε εξαρτήματα του συστήματος υποδοχή χαμηλής ταχύτητας θα πρέπει Bar Connection System , θα πρέπει να ελέγχετε εάν είναι συμβατά με την να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα Κουζινομηχανή σας. Όλα τα εξαρτήματα KAT002ME που παρέχεται στη του...
 • Page 171 3 Τοποθετήστε το μπολ στη βάση και • Προτού χτυπήσετε ασπράδια αβγών, στρέψτε δεξιόστροφα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λιπαρή στερεωθεί στη θέση του. ουσία ή κρόκος αβγού στο αναδευτήρι ή 4 Τοποθετήστε το εργαλείο που στο μπολ. χρειάζεστε στην υποδοχή. Έπειτα, •...
 • Page 172 Μέγιστες χωρητικότητες Chef Chef XL Ζύμη σφολιάτας Βάρος αλευριού 680 g 910 g Ζύμη ψωμιού Βάρος αλευριού 1,36 kg 1,6 kg (σφιχτή με μαγιά) Συνολικό βάρος 2,18 kg 2,5 kg Μαλακό μείγμα μαγιάς Βάρος αλευριού 1,3 kg 2,6 kg (εμπλουτισμένο με βούτυρο Συνολικό...
 • Page 173 Πώς να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος Συναρμολόγηση • Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, τα υλικά μπορούν να τοποθετούνται Το εξάρτημα κατά του πιτσιλίσματος απευθείας στο μπολ μέσω του αποτελείται από 2 μέρη: το κάλυμμα ανοίγματος προσθήκης υλικών. κεφαλής...
 • Page 174 Προσαρμογή εργαλείων Χτυπητήρι K και αναδευτήρι 6 Προσαρμόστε το εργαλείο στο μίξερ και κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ. Τα εργαλεία είναι ρυθμισμένα στο σωστό (Ελέγξτε τη θέση του, βλ. τις οδηγίες ύψος για το μπολ που παρέχεται από το παραπάνω). εργοστάσιο...
 • Page 175 Χρήση του προσαρμογέα KAT002ME Χρήση του προσαρμογέα 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα υποδοχής χαμηλής ταχύτητας πιέζοντας το επάνω μέρος και ανασηκώνοντάς το 2 Κρατώντας τον προσαρμογέα στη θέση που εμφανίζεται στην εικόνα (με το λογότυπο K στραμμένο προς τα επάνω), τοποθετήστε τον στην υποδοχή χαμηλής...
 • Page 176 Εργαλεία και καπάκι κατά του πιτσιλίσματος • Πλύνετε στο χέρι και στεγνώστε πολύ καλά. • Εναλλακτικά, μπορείτε να τα πλένετε • Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε στο πλυντήριο πιάτων, τοποθετώντας πάντα τη συσκευή προτού την τα στο επάνω συρτάρι. Αποφεύγετε να καθαρίσετε. τοποθετείτε...
 • Page 177 • a , a Kenwood a a a 2002/96/ Kenwood. • • • • R Kenwood •...
 • Page 178 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Πρόβλημα Αιτία Λύση Το αναδευτήρι ή το Το εργαλείο βρίσκεται σε Προσαρμόστε το ύψος χτυπητήρι Κ χτυπούν στο λάθος ύψος και χρειάζεται χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κάτω μέρος του μπολ ή ρύθμιση. γαλλικό κλειδί – βλ. ενότητα δεν επεξεργάζονται τα «Προσαρμογή...
 • Page 179 Πρόβλημα Αιτία Λύση Η Κουζινομηχανή σταματά Το σύστημα προστασίας Αποσυνδέστε από την πρίζα και ενώ λειτουργεί. Η από την υπερφόρτωση ή ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια ή ενδεικτική λυχνία από την υπερθέρμανση υπερφόρτωση. αναμονής αναβοσβήνει είναι ενεργό. Υπέρβαση Γυρίστε το κουμπί ελέγχου γρήγορα.
 • Page 180: Slovenčina

  Slovenčina Poznajte svoj kuchynský robot Kenwood Blahoželáme vám ku kúpe výrobku značky Kenwood. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je to viac než len obyčajný mixér. Je to najmodernejší kuchynský robot. Dúfame, že vám bude prinášať radosť. Výkon. Spoľahlivosť. Všestrannosť. Kenwood.
 • Page 181 Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí. Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
 • Page 182 Pred zapojením do Pred prvým použitím elektrickej siete • Umyte súčasti: prečítajte si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Overte si, či má elektrická sieť také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia. • Toto zariadenie spĺňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a nariadenia č.
 • Page 183 Ak vlastníte príslušenstvo vybavené Viac informácií je k dispozícii na webovej , na jeho systémom pripájania Bar stránke pripájanie k systému pripájania Twist www.kenwoodworld.com/twist. tohto kuchynského robota budete musieť používať adaptér KAT002ME, ktorý je súčasťou balenia. (Prečítajte si časť „Používanie adaptéra“, v ktorej je opísaný postup pri jeho zakladaní.) Nástroje do nádoby a príklady ich používania...
 • Page 184 6 Zariadenie zapnite pretočením Droždie ovládača rýchlosti na žiadúci • Sušené droždie (druh, ktorý potrebuje rýchlostný stupeň. Pre krátke intervaly vodu): Do nádoby vlejte teplú vodu. maximálnej rýchlosti používajte pulzný Potom do nej pridajte droždie a cukor a chod (P). zmes nechajte približne 10 minút 7 Po použití...
 • Page 185 Maximálne množstvá Chef Chef XL Krehké sladké pečivo Hmotnosť múky 680 g 910 g Cesto na chlieb Hmotnosť múky 1,36 kg 1,6 kg (ťažké kysnuté) Celková hmotnosť 2,18 kg 2,5 kg Ľahké kysnuté cesto Hmotnosť múky 1,3 kg 2,6 kg (obohatené...
 • Page 186 Zakladanie a používanie ochranného krytu proti vyšplechovaniu Montáž • Vďaka tomu možno pridávať zložky počas mixovania priamo do nádoby. Zostava ochranného krytu proti 6 Ochranný kryt proti vyšplechovaniu sa vyšplechovaniu pozostáva z týchto 2 vyberá jednoduchým potiahnutím častí: štít na liatie/sypanie a ochranný...
 • Page 187 Nastavovanie nástrojov Metlička v tvare K Hák na hnetenie cesta Tento nástroj je nastavený vo fabrike, a a šľahacia metlička preto by nemalo byť potrebné upravovať Nástroje sú už vo fabrike nastavované na správnu výšku v dodanej nádobe, a preto by nemalo byť...
 • Page 188 Používanie adaptéra KAT002ME Používanie adaptéra 1 Vyberte kryt výstupu pre pomalú rýchlosť – zatlačte na jeho vrch a vytiahnite ho 2 Adaptér držte v znázornenej pozícii (logo K na vrchu), vložte ho do výstupu pre pomalú rýchlosť a otáčajte ním, aby ste ho zaistili do potrebnej pozície Zaisťovacia skrutka by mala byť...
 • Page 189 • Keď sa poškodí prívodná elektrická • Pri prvom použití výstupu pre pomalú šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin rýchlosť sa v ňom môže objaviť vymeniť alebo opraviť firma KENWOOD trochu maziva. Je to normálne – treba alebo pracovníci oprávnení firmou ho len poutierať. KENWOOD.
 • Page 190 Riešenie problémov Problém Príčina Riešenie Metlička v tvare K alebo Nástroj je nastavený na Upravte výšku pomocou šľahacia metlička udierajú nesprávnu výšku. vhodného maticového kľúča – o dno nádoby alebo prečítajte si časť „Nastavovanie naopak nezachytávajú nástrojov“. zložky na dne nádoby. Do výstupu pre pomalú...
 • Page 191 Problém Príčina Riešenie Zariadenie je zapojené do Zariadenie je zapojené do Raz stlačte tlačidlo elektrickej siete, ale elektrickej siete dlhšie než pohotovostného režimu, aby ste kontrolka pohotovostného 20 minút, ale nebolo ho zresetovali. režimu nesvieti. uvedené do chodu, a preto prešlo do pohotovostného režimu.
 • Page 192: Українська

  Українська Знайомство з кухонною машиною Kenwood Наші вітання у зв’язку з придбанням кухонного комбайну Kenwood. Завдяки великому вибору насадок цей прилад стає не лише міксером. Це — найсучасніша кухонна машина. Ми сподіваємося, що вам сподобається готувати за допомогою нашого приладу.
 • Page 193 травм. Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей. Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
 • Page 194 Перед підключенням до Перед першим мережі електропостачання використанням • Переконайтеся, що напруга • Вимийте всі деталі, дивиться розділ електромережі у вашому домі «Догляд та чищення». відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу. • Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2004/108/EC «Електромагнітна...
 • Page 195 Якщо ваша насадка має балкову "Використання адаптера", щоб систему кріплення , вам дізнатись про те, як використовувати знадобиться адаптер KAT002ME, який адаптер.) входить до комплекту постачання для Для отримання додаткової інформації підключення до нарізного отвору відвідайте вашої кухонної машини. (Див. розділ www.kenwoodworld.com/twist.
 • Page 196 Примітка: Якщо К-насадка або Поради стосовно випікання хліба віничок не піднімають інгредієнти з Важливо дна чаші, зверніться до розділу • Ніколи не перевищуйте "Налаштування інструменту". максимальних показників, зазначених 5 Опустіть головку міксера, натиснувши нижче; це може призвести до на важіль розблокування головки перевантаження...
 • Page 197 Максимальне завантаження hef XL Кондитерські вироби із Вага борошна 680 г 910 г пісочного тіста Хлібне тісто Вага борошна 1,36 кг 1,6 кг (круте дріжджове) Загальна вага 2,18 кг 2,5 кг М'яке дріжджове тісто Вага борошна 1,3 кг 2,6 кг (з...
 • Page 198 Як встановлювати та користуватися кришкою для захисту від бризок...
 • Page 199 Налаштування інструменту K-насадка та віничок 5 Закрутіть гайку. 6 Установіть насадку та опустіть Інструменти налаштовані на потрібну головку міксера. (Перевірте її висоту для чаші, що додається в положення (дивиться вище зазначені комплекті, та не потребують пункти). регулювання. 7 Повторюйте вище названі процедури, Втім, якщо...
 • Page 200 Використання адаптера KAT002ME Використання адаптера 1 Підніміть кришку низькошвидкісного отвору, натиснувши на верхню частину та піднявши кришку 2 Візьміть адаптер, як показано на малюнку (логотипом K до гори), піднесіть до низькошвидкісного приводу та вкрутіть в нього Блокуючий гвинт повинен бути повернений...
 • Page 201 Догляд та чищення Інструменти і захист від бризок • Помийте руками, а потім ретельно просушіть. • Завжди вимикайте прилад та • Дозволяється мити інші деталі на відключайте його від електромережі верхній полиці посудомийної перед чищенням. машини. Не рекомендується • Під час першого увімкнення на розміщувати...
 • Page 202 Обслуговування та ремонт • Пошкоджений шнур живлення із Важлива інформація метою безпеки підлягає заміні на стосовно належної підприємствах фірми KENWOOD або утилізації продукту згідно в авторизованому сервісному центрі KENWOOD. із директовою ес Якщо вам необхідна консультація з 2002/96/E . приводу: Після...
 • Page 203 Посібник із усунення несправностей Проблема Причина Усунення Віничок чи K-насадка Інструмент встановлений Відрегулюйте висоту за торкаються дна чаші або на неправильній висоті і допомогою відповідного не достають до потребує регулювання. гайкового ключа - див розділ інгредієнтів, що лежать «Налаштування інструменту». на...
 • Page 204 Проблема Причина Усунення Кухонна машина Захист від Вимкніть та перевірте наявність зупиняється під час перевантаження або завантаження або роботи. Індикатор перегріву активовано. перевантаження. режиму очікування Завантаження вище Переведіть регулятор блимає швидко допустимої норми. швидкості в положення "O" і знову включіть. Якщо...
 • Page 205 ‫دليل استكشاف المشكالت وحلها‬ ‫الحل‬ ‫السبب المحتمل‬ ‫المشكلة‬ ‫اضبطي طول األداة باستخدام مفتاح ربط‬ ‫ارتفاع األداة غير صحيح‬ ‫خفاقة البيض أو مضرب‬ .»‫لتعديل االرتفاع - راجعي قسم «ضبط األداة‬ .‫وتحتاج لضبط ارتفاعها‬ ‫العجين يقرع قاع الوعاء‬ ‫أو ال يصل إلى المكونات‬ .‫الموجودة...
 • Page 206 ‫الخدمة ورعاية العمالء‬ ‫العناية والتنظيف‬ ‫• أوقفي دائم ا ً تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر‬ ö ¡ W « ∞ ´ U ¥ Ë ¸ b ± W « ∞ ª .‫التيار الكهربي قبل التنظيف‬ ‫• قد تظهر طبقة طفيفة من الشحم على‬ •...
 • Page 207 ‫استخدام المنظم‬ KAT002ME ‫استخدام المنظم‬ ‫1 ارفعي غطاء مخرج السرعة المنخفضة للخارج‬ ‫من خالل الضغط على قمته ورفعه للخارج‬ ‫2 باستخدام المنظم في الموضع الموضح (شعار‬ ‫ ألعلى)، ضعي مخرج السرعة المنخفضة‬k ‫. مسمار‬ ‫ولفيه ليستقر في موضع التعشيق‬ .‫التعشيق يجب أن يكون متجه ا ً لألمام‬ ‫•...
 • Page 208 ‫ضبط األداة‬ ‫تركيب واستخدام مانع‬ ‫الرذاذ‬ ‫ والخفاقة‬K ‫مضرب العجين‬ ‫التركيب‬ ‫يتم ضبط ارتفاع األدوات على االرتفاع الصحيح‬ ‫يتكون واقي الرذاذ من قطعتين: واقي رأس الخالط‬ ‫لها داخل السلطانية في المصنع لدى تزويد‬ ‫ومانع الرذاذ‬ .‫الجهاز بحيث ال تتطلب أي ضبط إضافي‬ ‫ال...
 • Page 209 ‫السعات القصوى‬ Chef XL Chef ‫019 غرام‬ ‫086 غرام‬ ‫وزن الدقيق‬ ‫المعجنات ذات القشرة الهشة‬ ‫6.1 كيلوغرام‬ ‫63.1 كيلوغرام‬ ‫وزن الدقيق‬ ‫عجين الخبز‬ )‫(عجينة الخميرة السميكة‬ ‫5.2 كيلوغرام‬ ‫81.2 كيلوغرام‬ ‫الوزن اإلجمالي‬ ‫6.2 كيلوغرام‬ ‫3.1 كيلوغرام‬ ‫وزن الدقيق‬ ‫عجينة الخميرة الخفيفة‬ )‫(غنية...
 • Page 210 ‫استخدام الخالط‬ ‫تلميحات‬ ‫• لدمج المكونات بالكامل، أوقفي عملية الخلط‬ ‫تأكدي أن السلك الكهربي مفرود بالكامل‬ ‫واكشطي جوانب السلطانية باستخدام ملعقة‬ ‫قبل‬ ‫عن تجويف تخزين السلك الكهربي‬ .‫التقليب بانتظام‬ .‫استخدام جهاز المطبخ المتكامل‬ ،‫• للحصول على أفضل النتائج عن خفق البيض‬ ‫1 وصلي...
 • Page 211 Kenwood ‫استكشاف جهاز المطبخ المتكامل من‬ ‫الدليل‬ ‫ملحقات اختيارية‬ ‫هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الملحقات‬ ‫المتوفرة والتي يمكن استخدامها مع جهاز المطبخ‬ ‫مخارج الملحقات‬ .‫المتكامل‬ ‫مخرج السرعة العالية‬ ‫راجعي نشرة الملحق المزودة مع صندوق البيع‬ ‫مخرج السرعة المنخفضة‬ www.kenwoodworld.com ‫أو زوري الموقع‬...
 • Page 212 ‫تأكدي أن السلك الكهربي مفرود بالكامل عن تجويف تخزين السلك‬ .‫قبل استخدام جهاز المطبخ المتكامل‬ .‫يجب اإلشراف على األطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز‬ ‫ال تحاولي تحريك أو رفع رأس الخالط أثناء تركيب أي من الملحقات حيث‬ .‫يصبح جهاز المطبخ المتكامل غير مستقر‬ .‫يحذر...
 • Page 213 ‫عربي‬ ‫استكشاف جهاز المطبخ المتكامل‬ Kenwood ‫من‬ ‫. من خالل العديد من الملحقات المتوفرة، فإن اقتنائك للجهاز‬ ‫تهانينا على اقتناء منتج‬ Kenwood ‫ال يشكل فقط شراء الخالط. فهو جهاز مطبخ متكامل عبقري وفريد من نوعه. نتمنى أن ينال‬ .‫إعجابك وتستمتعين باستخدامه‬...
 • Page 215 HE D OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH 5720000183/1...

This manual is also suitable for:

Kvl60 chef xl