Download  Print this page

Verwijderen; Een Bestand Verwijderen; Een Deel Van Een Bestand Verwijderen; Alle Bestanden Verwijderen - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Verwijderen

U kunt afzonderlijke bestanden, een deel van een bestand of alle
bestanden tegelijk van het apparaat verwijderen.
Opmerkingen
• Verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld.
• Bestanden die gemarkeerd zijn als voltooid en vergrendeld (EOL
ofwel einde-brief) kunnen niet worden verwijderd. Ontgrendel
deze door op de EOL-knop (einde-brief) te drukken.
• Controleer of de geheugenkaart niet is ingesteld op alleen-
lezen (vergrendeld).

Een bestand verwijderen

1
Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op + / –
om het te verwijderen bestand te selecteren.
2
Druk op F2 (Menu) en selecteer File (bestand) > Delete
file (bestand verwijderen).
3
Druk op F2 (OK) om de verwijdering te bevestigen.
X Het bestand is verwijderd. Er worden automatisch weer
opeenvolgende bestandsnummers toegewezen.

Een deel van een bestand verwijderen

1
Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op
F2 (Menu) en selecteert u File (bestand) > Delete sec-
tion (deel verwijderen).
2
Met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen
gaat u naar het begin van het deel dat u wilt verwijderen.
3
Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op
F3 (Mark) (markeren).
4
Met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen
gaat u naar het einde van het deel dat u wilt verwijderen.
X Het te verwijderen deel is rood gemarkeerd.
5
Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op
F2 (Delete) (verwijderen) om de verwijdering van het
gemarkeerde deel te bevestigen.

Alle bestanden verwijderen

1
Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op
F2 (Menu) en selecteert u File (bestand) > Delete all
(alles verwijderen).
2
Druk op F2 (OK) om de verwijdering te bevestigen.
X Alle bestanden worden verwijderd.
77
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: