Download  Print this page

Batterij Opladen; Apparaat In- En Uitschakelen - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Opmerkingen
• Haal de geheugenkaart niet uit het apparaat terwijl u bezig
bent met opnemen. Als u dit doet, kunt u gegevens
beschadigen of kwijtraken.
• Philips maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen
voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk
niet geheel compatibel met uw apparaat. Het gebruik
van een incompatibele geheugenkaart kan schade aan uw
apparaat of de geheugenkaart toebrengen en de gegevens
op de kaart beschadigen.
• Wanneer u een nieuwe, ongeformatteerde geheugenkaart
plaatst, of een geheugenkaart die door een ander apparaat
is geformatteerd, zal de recorder de opdracht weergeven
om de geheugenkaart te formatteren.
• Door het formatteren van een geheugenkaart worden alle
gegevens op de kaart gewist. Voordat u de geheugenkaart
formatteert, dient u reservekopieën te maken van
alle belangrijke gegevens die op de kaart staan. De
fabrieksgarantie biedt geen dekking voor gegevensverlies
veroorzaakt door handelingen van de gebruiker.
• Het formatteren van de geheugenkaart op een computer
kan leiden tot incompatibiliteit met uw apparaat. Formatteer
de geheugenkaart daarom alleen in het apparaat.
• Opnemen en formatteren is niet mogelijk als de
geheugenkaart in de alleen-lezenmodus (vergrendelde
modus) staat.
72
NL

Batterij opladen

1
Sluit de USB-connector aan op een USB-poort op uw
computer.
2
Steek de micro-USB-stekker in de USB-poort op de recor-
der.
X De recorder begint met opladen. 
Opmerkingen
• Voorafgaand aan het eerste gebruik moet de batterij 3 uur
worden opgeladen.
• De computer moet worden aangezet terwijl de batterij
wordt opgeladen.
• Het apparaat kan warm worden terwijl de batterij wordt
opgeladen.
• De maximale batterijcapaciteit wordt pas na meerdere
oplaad-/ontlaadcycli bereikt.
3
Uw recorder is nu klaar voor gebruik.

Apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat wordt in- en uitgeschakeld door de ON/
OFF-schakelaar te verschuiven. Wanneer u het apparaat voor
de eerste keer gebruikt, zal het u vragen de taal, datum en tijd in
te stellen.
Opmerking
• De recorder wordt automatisch uitgeschakeld als er
gedurende een vooraf ingestelde periode geen toets wordt
ingedrukt ( Energiebesparingsmodus, blz. 73).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: