Download  Print this page

Aan De Slag; Docking Station Aansluiten; Recorder Installeren; Geheugenkaart Plaatsen En Verwijderen - Philips DPM8200 Manual

Portable.
Hide thumbs

Advertisement

3 Aan de slag

Let op
• Lees alle veiligheidsinstructies voordat u uw recorder
aansluit en installeert.  Veiligheidsinstructies, blz. 61.

Docking station aansluiten

1
Sluit de USB-connector aan op een USB-poort op uw
computer.
2
Steek de micro-USB-stekker in de USB-poort aan de achter-
zijde van het docking station.

Recorder installeren

Opmerking:
• Voorafgaand aan het eerste gebruik moet de batterij 3 uur
worden opgeladen.
De batterij is van tevoren in de recorder geïnstalleerd. Trek vóór
het opladen de batterijtape van de batterijklep.

Geheugenkaart plaatsen en verwijderen

Het apparaat werkt met een SD-/SDHC-geheugenkaart en
ondersteunt kaarten met een opslagcapaciteit tot 32 GB. Bij het
verpakken van uw recorder is er een geformatteerde geheugen-
kaart in geplaatst.
Plaatsen en verwijderen van een geheugenkaart:
1
Zoek de geheugenkaartsleuf bovenop de recorder op.
2
Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contacten
naar beneden gericht (richting de voorkant van het apparaat).
3
Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf tot het
vergrendelingsmechanisme in werking treedt.
4
Om de kaart te verwijderen, drukt u licht op de geheugen-
kaart tot het klikmechanisme wordt ontgrendeld en de kaart
naar buiten komt.
67
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips DPM8200

This manual is also suitable for:

Dpm8300Dpm8000Dpm8100Dpm8500

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: