Download  Print this page

Advertisement

DPM LFH 9220
Handleiding

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

   Summary of Contents for Philips DPM 9220

 • Page 1 DPM LFH 9220 Handleiding...
 • Page 2 VOORBEHOUD EN OPMERKINGEN Philips Speech Processing heeft uitgebreide tests uitgevoerd met de meest voorkomende systeemconfiguraties. Door de snelle opeenvolging van PC-randapparatuur en drivers is het echter niet mogelijk in alle gevallen conflictvrije werking te garanderen.
 • Page 3 Declaration of Conformity Tested to comply with FCC standards. For home or office use. Model number: LFH 9220 Trade name: Philips Digital Pocket Memo Responsible party: Philips Speech Processing Telephone number: +1 770 821 2400 Address: 64 Perimeter Center East, Fifth Floor, Atlanta, GA 30346, USA This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
 • Page 4: Table Of Contents

  DPM 9220 - User Manual Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Inleiding..................1 Kenmerken DPM....................1 Inhoud verpakking....................2 Hoofdstuk 2: Voorstelling van de DPM .............3 Grafische voorstelling van de DPM ..............3 LCD-scherm .....................8 Batterijen ......................9 Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM ............10 De DPM activeren..................10 Intern geheugen.....................11...
 • Page 5 Index ........................48...
 • Page 6 DPM 9220 - User Manual...
 • Page 7: Hoofdstuk 1: Inleiding

  Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding De Digitale Pocket Memo LFH 9220 biedt u optimaal gebruiksgemak en meer efficiency in uw dagelijkse werk. Deze handleiding bevat een uitgebreid overzicht van alle functies van de Digitale Pocket Memo en gedetailleerde instructies over de bediening van het apparaat.. Kenmerken DPM •...
 • Page 8: Inhoud Verpakking

  DPM 9220 - User Manual Inhoud verpakking • DPM 9220 – de digitale spraakrecorder voor professioneel gebruik. • Installatie-CD voor het Download/Configuratie programma van de DPM voor Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP.
 • Page 9: Hoofdstuk 2: Voorstelling Van De Dpm

  Hoofdstuk 2: Voorstelling van de DPM Hoofdstuk 2: Voorstelling van de DPM In dit hoofdstuk wordt de DPM 9220 voorgesteld. Grafische voorstelling van de DPM De volgende illustratie toont het apparaat en de namen van de verschillende onderdelen.
 • Page 10 DPM 9220 - User Manual Opname LED LCD-scherm Ingebouwde luidspreker Ingebouwde microfoon Navigatieknop (voor Volume, Skip Forward en Skip Back, DPM Menu,...
 • Page 11 Hoofdstuk 2: Voorstelling van de DPM schakelen tussen menu-onderdelen en keuzes confirmeren) REC-toets (Opname) Toets Versneld Vooruitspoelen ( ) Toets Afspelen ( ) Toets Versneld Terugspoelen ( ) DEL-toets (Wissen) Aansluiting USB Batterijvak...
 • Page 12 DPM 9220 - User Manual...
 • Page 13 Hoofdstuk 2: Voorstelling van de DPM MIC (Aansluiting Microfoon) EAR (Aansluiting Hoofdtelefoon) DL-toets (Download) INS/OVR-toets (om te schakelen tussen Invoeg- en Overschrijfmodus) Aansluiting Netvoedng (voor Philips LFH 9145) L-toets (Index Einde Document) AAN/UIT schakelaar...
 • Page 14: Lcd-scherm

  DPM 9220 - User Manual LCD-scherm De Digitale Pocket Memo LFH 9220 is voorzien van een hoogwaardig grafisch LCD-scherm waarop de volgende symbolen kunnen verschijnen: Standard Play Modus Long Play Modus AM symbool (uur voor de PM symbool (uur na de...
 • Page 15: Batterijen

  NB: Bij een spanning lager dan 2.0 V, is opnemen of afspelen onmogelijk. Oplaadbare batterijen De DPM 9220 kan ook met de oplaadbare batterijen Philips LFH 9144 werken. Om de batterijen op te laden, moet u ze uit het apparaat halen en extern opladen..
 • Page 16: Hoofdstuk 3: Aan De Slag Met De Dpm

  DPM 9220 - User Manual Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM Dit hoofdstuk is de inleiding op de basisfuncties van de DPM 9220: • De DPM activeren • Overzichtsscherm • DPM menu • Power Save Modus De DPM activeren De DPM 9220 kan in- en uitgeschakeld worden via de AAN/UIT schakelaar.
 • Page 17: Intern Geheugen

  Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM Intern geheugen De DPM 9220 heeft een ingebouwd intern geheugen met een opslagcapaciteit van 32 MB. Hiermee kan u ongeveer 312 minuten opnemen in Standard Play Modus of 468 minuten in Long Play Modus.
 • Page 18: Overzichtsscherm

  DPM 9220 - User Manual Overzichtsscherm Nadat de DPM werd ingeschakeld, verschijnt er een overzichtsscherm. Dit scherm is identiek aan het scherm dat u ziet wanneer de DPM in Stop Modus staat. 2 3 4 NB : Het bovenstaande scherm is een fictief scherm met het maximum aantal symbolen die zouden kunnen verschijnen.
 • Page 19 Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM Huidig bestandsnummer. Het huidige bestand is altijd het laatste bestand waarin gewerkt werd. Als u niet naar een ander bestand gaat, zal dit bestand automatisch geopend worden. Afhankelijk van de actie die uitgevoerd wordt, verschijnt een van de volgende symbolen: Versneld Terugspoelen, Stop, Afspelen, Versneld Vooruitspoelen (van links naar rechts) Het huidige sleutelwoord.
 • Page 20: Dpm Menu

  DPM 9220 - User Manual DPM Menu Het menu van de DPM 9220 heeft de volgende opties: • Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen • Sleutelwoorden toekennen • Tijd en datum instellen • Opnameformaat instellen • De beeptoon in- of uitschakelen •...
 • Page 21 Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM Het DPM menu opstarten U kan het DPM menu opstarten door gedurende 2 seconden de navigatieknop in te drukken. Dit kan enkel wanneer de DPM in Stop Modus staat. • Om tussen de verschillende keuzemenu’s te schakelen, beweeg de navigatieknop naar boven of naar beneden: •...
 • Page 22 DPM 9220 - User Manual Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen Dit keuzemenu is enkel beschikbaar wanneer de overeenkomstige optie ingeschakeld werd in het DPM Download/Configuratie programma en wanneer de instelling naar de DPM getransporteerd werd. Als deze optie ingeschakeld werd, staat dit keuzemenu bovenaan in het DPM menu.
 • Page 23 Het keuzemenu voor het toekennen van sleutelwoorden staat bovenaan in het DPM Menu. De DPM 9220 heeft een vooraf gedefinieerd sleutelwoord. De gebruikersnaam van dit sleutelwoord is Folder met de volgende inhoud: Folder 1 tot Folder 10 . De gebruikersnaam en de inhoud kunnen niet gewijzigd worden.
 • Page 24 DPM 9220 - User Manual Tijd en Datum instellen De Digitale Pocket Memo 9220 toont de datum en tijd in het volgende formaat: YYYY-MM-DD (jaar-maand-dag) en HH:MM (uren:minuten) NB : Wanneer de datum en tijd ingesteld zijn in het Amerikaanse formaat (via het DPM Download/Configuratie programma), wordt de datum in het volgende formaat getoond: YYYY-DD-MM (jaar-dag-maand).
 • Page 25 Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM 2. Stel de maand en de dag in. 3. Stel de tijd in. Wanneer u de MM (minuten) ingesteld en bevestigd hebt, keert u automatisch naar het Hoofdmenu terug. NB : Als u een instelling niet wenst te veranderen, bijvoorbeeld het jaartal ( YY ), kan u de maand ( MM) instellen door de navigatieknop in te drukken.
 • Page 26 DPM 9220 - User Manual Opnameformaat instellen De DPM maakt het mogelijk om dictaten op te nemen in Standard Play- of Long Play-formaat. Wanneer het formaat niet gewijzigd wordt, staat de DPM in Standard Play (SP). Dit is het keuzemenu voor het opnameformaat; de huidige instelling wordt in...
 • Page 27 Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM Bevestig de selectie van het menu door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier: • Schakel de beeptoon in, dit is sowieso het geval wanneer de instellingen niet zijn gewijzigd: •...
 • Page 28 DPM 9220 - User Manual • Stel de microfoongevoeligheid medium in wanneer u opneemt in een normale omgeving; dit is altijd het geval wanneer de instellingen nog niet gewijzigd zijn: • Stel de microfoongevoeligheid hoog in wanneer u bijvoorbeeld op een...
 • Page 29 Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM Backlight aan/uit De DPM biedt een backlight aan voor een nog betere zichtbaarheid. Dit is het keuzemenu voor het backlight, een vinkje ( ) naast het symbool geeft aan of het backlight is ingeschakeld. Het symbool geeft altijd de huidige instelling aan: Bevestig de menuselectie door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier:...
 • Page 30 DPM 9220 - User Manual Bevestig de menuselectie door de navigatieknop in te drukken. De DPM heeft zeven contrastniveaus, van een laag contrast tot een hoog contrast . Wanneer de instellingen nog niet gewijzigd zijn staat het contrast op niveau 5: Bevestig de contrastinstellingen door de navigatieknop in te drukken en keer terug naar het DPM Hoofdmenu.
 • Page 31 Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM Het intern geheugen herformatteren Door het intern geheugen te herformatteren, kan u gegevens op de DPM 9220 wissen. Dit is het keuzemenu om te herformatteren: Bevestig het selectiemenu door de navigatieknop in te drukken. Het volgende...
 • Page 32: Power Save Modus

  DPM 9220 - User Manual Power Save Modus Wanneer de DPM meer dan vier minuten niet gebruikt wordt, gaat hij automatisch in de Power Save Modus en wordt het scherm uitgeschakeld. U kan de DPM opnieuw inschakelen door op gelijk welke toets te drukken. Dit stelt de overeenkomstige toets in werking.
 • Page 33: Hoofdstuk 4: Basisfuncties

  Hoofdstuk 4: Basisfuncties Hoofdstuk 4: Basisfuncties In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de basisfuncties van de Digitale Pocket Memo LFH 9220: • Een dictaat opnemen • Opnamemodus (Invoegen/Overschrijven) • Een dictaat afspelen ( ) • Versneld Vooruit- ( ) en Terugspoelen ( ) •...
 • Page 34 DPM 9220 - User Manual NB : De LED kan rood of groen oplichten, dit hangt af van de instelling van de opnamemodus. Wanneer de instellingen nog niet gewijzigd zijn, staat de opnamemodus in ‘Overschrijven’. In ‘Overschrijven’ is de LED rood, als de modus in ‘Invoegen’...
 • Page 35: Een Dictaat Beëindigen (eol)

  Hoofdstuk 4: Basisfuncties Een dictaat beëindigen (EOL) De L-toets op de DPM 9220 heeft de volgende functie: een dictaat als ‘voltooid’ aanduiden (EOL functie, Einde Dokument). Deze toets is uitsluitend operationeel wanneer de DPM in de Stop modus staat en er in het bestand werd opgenomen.
 • Page 36: Opnamemodus (invoegen/overschrijven)

  DPM 9220 - User Manual Opnamemodus (Invoegen/Overschrijven) De INS/OVR-toets schakelt tussen de Insert (Invoegen) en Overwrite (Overschrijven) Modus: De standaardinstelling is ‘Overschrijven’, dus een nieuw dictaat vervangt vanaf het invoegpunt oude opnames in het geluidsbestand. In ‘Overschrijven’ ziet u de LED rood oplichten, in ‘Invoegen’, is de LED groen en verschijnt er een extra symbool op het scherm.
 • Page 37: Afspelen

  Hoofdstuk 4: Basisfuncties Afspelen Om een geselecteerd geluidsbestand door de ingebouwde luidspreker of hoofdtelefoon af te spelen, drukt u op PLAY ( ). Om het afspelen te beëindigen, drukt u nogmaals op PLAY. Wanneer het einde van het bestand is bereikt, stopt het afspelen automatisch. NB : In de Afspeelmodus zijn de volgende toetsen inactief: L, DEL, INS/OVR, REC en DL.
 • Page 38: Versneld Vooruit- En Terugspoelen

  DPM 9220 - User Manual Versneld Vooruit- en Terugspoelen Met de DPM kan u in een geluidsbestand versneld vooruit- en terugspoelen. • Om versneld vooruit te spoelen: druk op 'Fast Forward'. Wanneer het einde van het bestand is bereikt, stopt het spoelen automatisch.
 • Page 39: Wissen

  Hoofdstuk 4: Basisfuncties Wissen De DEL-toets op de Digitale Pocket Memo heeft twee mogelijke functies: een bepaald deel uit een geluidsbestand weghalen of het hele bestand wissen. Een deel van een geluidsbestand wissen Om een deel van het huidig dictaat te wissen, gaat u als volgt te werk: 1.
 • Page 40 DPM 9220 - User Manual Een heel geluidsbestand wissen Om een volledig geluidsbestand permanent te wissen, gaat u als volgt te werk: 1. Als u het te wissen bestand nog niet heeft geopend, gaat u naar dit bestand door de navigatieknop omhoog of omlaag te bewegen.
 • Page 41: Opnameformaat (standard Play/long Play)

  Hoofdstuk 4: Basisfuncties Opnameformaat (Standard Play/Long Play) Het opnameformaat (Standard Play en Long Play) bepaalt de geluidskwaliteit van de opgenomen geluidsbestanden. Standard Play Modus Long Play Modus De standaardinstelling is Standard Play (SP). Voor meer informatie over hoe u deze instelling kan veranderen, zie het overeenkomstige deel in het hoofdstuk DPM Menu in deze handleiding.
 • Page 42 DPM 9220 - User Manual...
 • Page 43: Voice-activated Recording

  Hoofdstuk 4: Basisfuncties Voice-activated recording De Voice-activated recording Modus is ideaal voor handenvrije opname. Wanneer deze functie is ingeschakeld, gaat de Digitale Pocket Memo in Record Standby-modus. De opname start automatisch wanneer het binnenkomend geluid een bepaalde drempelwaarde overschrijdt (bij aanvang van het dicteren). Dit wil zeggen dat de opname enkele seconden nadat u gestopt bent met spreken eindigt, en automatisch herstart wanneer u weer begint te spreken.
 • Page 44: Skip Forward En Skip Back

  DPM 9220 - User Manual Skip Forward en Skip Back De navigatieknop op de Digitale Pocket Memo heeft ook een skip-functie om tussen verschillende bestanden te kunnen navigeren: Voor u de navigatieknop omhoog of omlaag beweegt moet u zich ervan vergewissen dat de DPM in de Stop modus staat: •...
 • Page 45: Hoofdstuk 5: Geavanceerde Functies

  Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies In dit hoofdstuk kunt u kennismaken met een aantal meer geavanceerde functies van de Digitale Pocket Memo: • Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen • Sleutelwoorden toekennen • Data tussen de Digitale Pocket Memo en de PC transporteren NB : Deze functies zijn enkel beschikbaar wanneer de Digitale Pocket Memo LFH 9220 wordt gebruikt met het DPM Download/Configuratie programma.
 • Page 46 DPM 9220 - User Manual Om een label toe te kennen, gaat u als volgt te werk: 1. Druk ongeveer 2 seconden op de navigatieknop om het DPM menu te openen. Het keuzemenu voor de labels staat bovenaan in het DPM menu als de instellingen nog niet gewijzigd zijn.
 • Page 47: Sleutelwoorden Toekennen

  Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies 4. Wanneer u de volledige reeks voor een label hebt aangemaakt, moet u bevestigen door gedurende 2 seconden de navigatieknop in te drukken. Aanvullende informatie • Wanneer meer dan één label ingeschakeld is, gaat u automatisch naar het volgende label na bevestiging van het eerste label: •...
 • Page 48 DPM 9220 - User Manual Voor meer informatie over DPM Sleutelwoorden, zie de DPM Download/Configuratie Online Help . Om een van de vooraf gedefinieerde sleutelwoorddefinities aan een dictaat toe te kennen, gaat u als volgt te werk: 1. Druk ongeveer 2 seconden op de navigatieknop om het DPM keuzemenu voor het toekennen van sleutelwoorddefinities te openen.
 • Page 49 Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies een bestand, kan er een andere inhoud worden gekozen op het DPM scherm. Dit heeft geen effect op het huidige bestand, maar wel op het volgende, nieuwe bestand. NB : Wanneer de DPM in de Power Save Modus overgaat tijdens het toekennen van de inhoud van het sleutelwoord, kan u hem opnieuw activeren in de Stop Modus.
 • Page 50: Data Tussen De Dpm En De Pc Transporteren

  DPM 9220 - User Manual Data tussen de DPM en de PC transporteren U kan uw Pocket Memo inzetten als deel van een workflow management systeem om data met uw PC uit te wisselen. Met de Download/Configuratie software kunt u instellingen en opties kiezen om het apparaat te bedienen.
 • Page 51 Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies...
 • Page 52 DPM 9220 - User Manual 2. Het verloop van de downloadprocedure wordt op het scherm getoond. 3. Zodra de overdracht voltooid is, zal een van de volgende symbolen verschijnen: Download succesvol: Dowload niet succesvol: NB : Of de overgebrachte bestanden na de downloadprocedure van uw apparaat worden gewist, is afhankelijk van de door u gekozen software instellingen in het Download/Configuratieprogramma.
 • Page 53: Bijlage: Problemen Oplossen

  Bijlage: Problemen oplossen Bijlage: Problemen oplossen Indien u problemen heeft met uw Digitale Pocket Memo, probeer dan een van de volgende zaken alvorens uw verkoper te contacteren. De DPM resetten Om de DPM te resetten, haalt u de batterijen uit het apparaat. Wacht ten minste 5 seconden voor u de batterijen opnieuw inbrengt.
 • Page 54 DPM 9220 - User Manual Index Batterijen, 9 Grafische voorstelling, 3 Aan de slag, 10 Resetten, 47 AAN/UIT schakelaar, 10 Sleutelwoord, 41 Afspelen, 31 Voorstelling, 3 Automatische opname, 22, 37 DPM Download/Configuratie, 44 DPM Menu, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,...
 • Page 55 Index Modus Herformatteren Invoegen, 30 Intern geheugen, 25 Overschrijven, 30 Power Save, 26 Intern Geheugen, 11 Inhoud verpakking, 2 Navigatieknop, 15 Inleiding, 1 Sleutelwoord, 41 INS/OVR-toets, 30 Skip Back, 38 Invoegmodus, 30 Skip Forward, 38 Volume, 31 Kenmerken, 1 Opladen Batterijen, 9 L-toets, 29 Opnameformaat...
 • Page 56 DPM 9220 - User Manual DPM, 47 EOL, 29 Fast Forward, 32 Fast Rewind, 32 Skip Back, 38 INS/OVR, 30 Skip Forward, 38 Play, 31 Sleutelwoord, 41 REC, 27 DPM Menu, 16 Map, 41 Software VA, 22, 37 DPM Download/Configuratie, 44...
 • Page 57 Index...
 • Page 58 Gedrukt in Oostenrijk 5103109 95631...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: