Download  Print this page

Handenvrij Opnemen En Transcriberen; Handenvrij Opnemen - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Handenvrij opnemen en transcriberen

De recorder kan worden gebruikt voor handenvrij opnemen
door de optionele Philips-voetpedaal LFH2210 aan te sluiten op
het optionele docking station ACC8120. In deze bedieningsmo-
dus kunt u de opname- en afspeelfuncties met de voetpedaal
bedienen.
Tip
• Gebruik de automatische backspacefunctie om het
ingestelde aantal seconden in de opname terug te gaan
wanneer u het afspelen herstart.
• Om de automatische backspacefunctie te activeren,
drukt u op F2 (Menu) op de recorder terwijl deze in
de stopmodus staat en selecteert u Device (apparaat) >
Auto backspace (Automatische backspace)

Handenvrij opnemen

F
B
1
Zorg dat het docking station NIET via USB is aangesloten op
een computer.
2
Om de functie voor handenvrij opnemen te activeren, drukt u
op F2 (Menu) op de recorder terwijl deze in de stopmodus
staat en selecteert u Device (apparaat) > Hands-free
mode (handenvrije modus) > Dictate (dicteren).
3
Sluit het optionele Philips-voetpedaal aan op de voetpedaal-
poort
aan de achterkant van het docking station en plaats
de recorder in het docking station.
X Het
-symbool wordt weergegeven in de informatie-
balk bovenaan het scherm.
80
NL
H
G
C
4
Druk het middelste pedaal in om naar de opname-standby-
modus te gaan. Druk het rechterpedaal in om te beginnen
met opnemen. Wat u moet doen om het opnemen te
starten en stoppen, is afhankelijk van de instelling van de
schakelaar aan de onderkant van de voetpedaal:
• N (neutrale) stand: Druk het rechterpedaal in en houd het
ingedrukt om te beginnen met opnemen. Voor een korte
pauze laat u het rechterpedaal los.
• T (Toggle- ofwel schakel-)stand: Druk het rechterpedaal
in en laat het los om te beginnen met opnemen. Voor een
korte pauze drukt u het rechterpedaal opnieuw in. Om
verder te gaan met opnemen, drukt u opnieuw op het
rechterpedaal.
5
Om te stoppen met opnemen, drukt u op het linkerpe-
daal van de voetpedaal. Om verder te gaan met opnemen
herhaalt u stap 4.
6
Voor snel terugspoelen drukt u op het linkerpedaal van de
voetpedaal en houdt u het ingedrukt. Wanneer u op de
gewenste plaats bent aangekomen, laat u het pedaal los.
7
Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u op het rech-
terpedaal om uw opname af te spelen. De wijze van starten
en stoppen met afspelen is afhankelijk van de stand van de
schakelaar aan de onderkant van de voetpedaal:
• N (Neutrale) stand: Voor afspelen drukt u op het
rechterpedaal en houdt u het ingedrukt. Wanneer u het
pedaal loslaat, stopt het afspelen.
• T (Toggle- ofwel schakel-)stand: Om ononderbroken af
te spelen, drukt u op het rechterpedaal en laat u het weer
los. Druk opnieuw op het rechterpedaal om te stoppen
met afspelen.
8
Dubbelklik tijdens het opnemen op het linkerpedaal van de
voetpedaal om de huidige opname te voltooien/vergrendelen
(EOL) en een nieuw bestand aan te maken.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: