Download  Print this page

Eerste Installatie; Taal Instellen; Datum En Tijd Instellen; Energiebesparingsmodus - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Eerste installatie

De eerste installatie start wanneer u het apparaat voor het
eerst gebruikt of als de stroomtoevoer langdurig onderbroken is
geweest. De ingevoerde datum en tijd worden bij elke opname
bewaard als de opnametijd.

Taal instellen

Wanneer u de recorder voor het eerst gebruikt, wordt u
gevraagd de taal in te stellen.
1
Druk op + / – om uw taal te selecteren.
2
Druk op F2 (OK) om te bevestigen.

Datum en tijd instellen

Na het selecteren van de taal krijgt u het verzoek om de huidige
datum en tijd in te stellen.
1
Druk op + / – om de waarde voor het jaar, de maand of de
dag te veranderen.
2
Druk op F3 (Next) (volgende) om naar het volgende veld
te gaan.
3
Na het instellen van de dag drukt u op F3 (Next) (volgen-
de) om verder te gaan met het instellen van de juiste tijd.
4
Druk op + / – om een 12-uurs- of 24-uursklok te selecteren,
de waarde van de uren en minuten en AM/PM in te stellen
(als u een 12-uursklok hebt geselecteerd).
5
Druk op F2 (OK) om de datum en tijd te bevestigen.
X De recorder is nu klaar voor gebruik.
Tip
• U kunt de taal, datum en tijd op elk moment aanpassen met
behulp van het instellingenmenu ( Instellingen, blz. 83).

Energiebesparingsmodus

De recorder schakelt na 5 minuten inactiviteit standaard over
naar de energiebesparingsmodus. Til de recorder op of druk
op een willekeurige knop om de recorder te activeren.
Tip
• U kunt de periode voordat de recorder overschakelt
naar de energiebesparingsmodus naar wens aanpassen.
 Energiebesparing (Power save), blz. 86.
73
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: