Download  Print this page

Bestandsinleiding; De Functie Verwijderen; Een Specifiek Bestand Verwijderen; Een Specifieke Map Verwijderen - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

De vorige handeling zal in de geselecteerde modus worden
4
voortgezet.
5.5

Bestandsinleiding

Druk tijdens Stop vijfmaal op de knop MENU/HOLD
1
1
.
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD om
2
de eerste 3 seconden van elk bestand af te spelen,
beginnend bij het eerste bestand van de huidige map


De functie Verwijderen

6.1
Een specifiek bestand verwijderen
1
Druk tijdens Stop kort op de knop STOP/DEL. Het
bestandsnummer verschijnt en DEL knippert.
Druk op de knop VOLGENDE  of VORIGE  om
2
het bestand dat u wilt verwijderen, te selecteren
Druk op de knop STOP/DEL en hou deze on-geveer
3
3 seconden lang ingedrukt om het huidige bestand
te verwijderen. Het aantal bestanden wordt
automatische met 1 verminderd
4
Als u het bestand niet wenst te verwijderen, druk
dan kort op de knop STOP/DEL.
0
2
.
1
.
2
.
6.2
Een specifieke map verwijderen
Druk tijdens Stop op de knop STOP/DEL en hou
1
deze ongeveer 3 seconden lang ingedrukt. De huidige
map verschijnt en DEL begint te knipperen
1
Druk op de knop FOLDER/REPEAT om de te
2
verwijderen map te selecteren
Druk op de knop STOP/DEL en hou deze nogmaals
3
2
ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om alle bestanden
uit de geselecteerde map te verwijderen. Uw Voice
Tracer zal het afspelen stopzetten bij deze map
4
Als u de map niet wenst te verwijderen, druk dan
kort op de knop STOP/DEL.
6.3
Om alle mappen te verwijderen (modus Formatteren)
Druk tijdens Stop op de knop STOP/DEL en hou deze ongeveer
1
3 seconden lang ingedrukt. De huidige map verschijnt en DEL
begint te knipperen
Druk herhaaldelijk op de knop FOLDER/ REPEAT
2
1
tot de vier mappen worden weergegeven. "DELALL"
wordt weergegeven
Druk opnieuw op de knop STOP/DEL en hou deze
3
even ingedrukt om alle bestanden uit alle mappen te
2
verwijderen. Na het verwijderen zal uw Digital Voice
Tracer naar map A terugkeren.
Als u de mappen niet wenst te verwijderen, druk dan
4
kort op de knop STOP/DEL.
1
.
2
.
.
3
1
.
2
.
Gebruikershandleiding
1
2
3
1
2

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: