Download  Print this page

Belangrijk; Veiligheidsinstructies; Oplaadbare Batterij; Geheugenkaarten - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

1 Belangrijk

Voer geen instellingen en wijzigingen uit die niet in deze gebrui-
kershandleiding zijn beschreven. Voor een goede werking van
het apparaat moet u alle veiligheidsinstructies in acht nemen.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
voortvloeiend uit de niet-naleving van de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies

• Bescherm het apparaat tegen regen en water om kortsluiting
te vermijden.
• Stel het apparaat niet bloot aan sterke hitte door het op een
verwarmingstoestel of in rechtstreeks zonlicht te plaatsen.
• Bescherm de kabels tegen beschadiging door beknelling,
vooral aan de stekkers en op de plaatsen waar de kabels uit de
behuizing komen.
• Maak een reservekopie van uw gegevens en opnames. De
fabrieksgarantie biedt geen dekking voor gegevensverlies
veroorzaakt door handelingen van de gebruiker.
• Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze
gebruikershandleiding zijn beschreven. Haal het apparaat
niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag
uitsluitend worden gerepareerd in erkende servicecentra.

Oplaadbare batterij

Als de batterij verkeerd wordt behandeld, kan deze barsten,
brand of zelfs chemische brandwonden veroorzaken. Houd u
aan de volgende waarschuwingen.
• Haal de batterij niet uit elkaar.
• Verpletter de batterijen niet en stel ze niet bloot aan schokken
of geweld, bijvoorbeeld door erop te slaan met een hamer,
ze te laten vallen of erop te gaan staan.
• Veroorzaak geen kortsluiting en laat geen metalen voorwer-
pen in contact komen met de batterijpolen.
• Stel batterijen niet bloot aan temperaturen boven de 60°C
(140°F).
• Verbrand batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.
• Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen.
• Laad de batterij alleen in de recorder op.
• Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.
• Houd de batterij droog.
• In dit apparaat kunnen alleen de oplaadbare lithium-ion-
batterijen ACC8100 van Philips (en geen andere) worden
opgeladen. Deze mogen uitsluitend worden vervangen door
dezelfde of vergelijkbare batterijen.
• Haal de batterij uit het apparaat wanneer het lange tijd niet
zal worden gebruikt. Het apparaat kan beschadigd raken door
lekkende batterijen.
• Haal de batterij niet uit het apparaat terwijl het bezig is met
opnemen. Als u dit doet, kunt u gegevens beschadigen of
kwijtraken. Het kan ook tot storingen van het apparaat leiden.
• Batterijen bevatten stoffen die het milieu kunnen vervuilen.
Gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen moeten worden
ingeleverd bij een officieel inzamelpunt.

Geheugenkaarten

• Het apparaat werkt met SD-/SDHC-geheugenkaarten en
ondersteunt kaarten met een capaciteit tot 32 GB.
• Philips maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen
voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk
niet geheel compatibel met uw apparaat. Het gebruik van een
incompatibele geheugenkaart kan schade aan uw apparaat of
de geheugenkaart toebrengen en de gegevens op de kaart
beschadigen.
• Door het formatteren van een geheugenkaart worden alle
gegevens op de kaart gewist. Voordat u de geheugenkaart for-
matteert, dient u reservekopieën te maken van alle belangrijke
gegevens die op de kaart staan. De fabrieksgarantie biedt geen
dekking voor gegevensverlies veroorzaakt door handelingen
van de gebruiker.
• Het formatteren van de geheugenkaart op een computer
kan leiden tot incompatibiliteit met uw apparaat. Formatteer
de geheugenkaart daarom alleen in het apparaat.
65
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: