Download  Print this page

Service; Apparaatinformatie Weergeven; Geheugen Formatteren; Firmware Bijwerken - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

7 Service

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze
gebruikershandleiding zijn beschreven. Haal het apparaat niet uit
elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend
worden gerepareerd in erkende servicecentra.

Apparaatinformatie weergeven

1
In de stopmodus (startscherm) drukt u op F2 (Menu) en
selecteert u Device (apparaat) > Device information
(apparaatinformatie).
X Er wordt algemene informatie over het apparaat weer-
gegeven: serienummer, modelnummer en de firmware-
versie.
2
Druk op F1 (Back) (terug) om terug te keren naar de
stopmodus.

Geheugen formatteren

Let op
• Door het geheugen te formatteren, worden alle opnames
en bestanden die op het apparaat staan gewist.
1
In de stopmodus (startscherm) drukt u op F2 (Menu) en
selecteert u Device (apparaat) > Format card (kaart
formatteren).
2
Druk op F3 (Enter) en druk vervolgens op F2 (OK) om
het formatteren te bevestigen.
Tip
• Druk op F1 (Back) (terug) om het proces te annuleren.
88
NL

Firmware bijwerken

Uw apparaat wordt bestuurd door een intern programma, 'firm-
ware' genaamd. Als onderdeel van het lopende productonderhoud
wordt de firmware geüpgraded en worden fouten gecorrigeerd.
Het is mogelijk dat er een nieuwe versie (een 'update') van de
firmware is uitgegeven sinds u het apparaat kocht. In dit geval kunt
u uw apparaat eenvoudig updaten naar de meest recente versie.
Let op
• De batterij moet volledig opgeladen zijn om te voorkomen dat
de stroomtoevoer tijdens het updaten wordt onderbroken.
1
Sluit het apparaat aan op de computer met behulp van de
USB-kabel of het docking station.
2
Download de firmware-update voor uw model op uw com-
puter vanaf de website www.philips.com/dictation.
3
Kopieer het nieuwe firmwarebestand naar de rootdirectory
van het apparaat.
4
Ontkoppel het apparaat van de computer.
X De firmware wordt automatisch geüpdatet. Dit kan
enkele minuten duren.
Let op
• Wacht tot het updaten van de firmware voltooid is voordat
u andere functies van het apparaat gebruikt. Het niet goed
updaten van de firmware kan tot storingen in de werking
van het apparaat leiden.
Tip
• Firmware-updates kunnen automatisch worden uitgevoerd
via de Philips SpeechExec-software.  Philips SpeechExec-
software gebruiken, blz. 82.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: