Download  Print this page

Automatische Backspace (auto Backspace); Apparaatinformatie (device Information); Kaart Formatteren (format Card); Usb-opladen (usb Charge) - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Automatische backspace (Auto backspace)

Beweeg de schuifschakelaar kort naar de B REW-stand om het
ingestelde aantal seconden terug te gaan in de opname: Off (uit,
standaard), 1 sec, 2 sec, 3 sec, 4 sec.

Apparaatinformatie (Device information)

Tonen van informatie over het apparaat, zoals het serienummer,
modelnummer en de firmwareversie.  Apparaatinformatie
weergeven, blz. 88.

Kaart formatteren (Format card)

Verwijdert alle opnames en bestanden die op het apparaat zijn
opgeslagen.  Geheugen formatteren, blz. 88.

USB-opladen (USB charge)

Veranderen van het oplaadgedrag van het apparaat. Als de USB-
poort op uw computer onvoldoende capaciteit levert (500 mA),
is het laden mogelijk niet succesvol. Stel de USB-oplaadoptie in
op Slow [100 mA] (langzaam) of Off (uit) en gebruik een
(optionele) voeding.
• Fast [500 mA] (snel, standaard)
• Slow [100 mA] (langzaam)
• Off (uit)

USB audio

Als het apparaat On (aan) staat, kan het worden gebruikt als
audio-uitgangsapparaat voor de computer wanneer het is aange-
sloten via de USB-kabel.

Handenvrije modus

De recorder kan worden gebruikt voor handenvrij opnemen
door de optionele Philips-voetschakelaar LFH2210 aan te sluiten
op het optionele docking station ACC8120. In deze bedienings-
modus kunt u de opname- en afspeelfuncties met de voetscha-
kelaar bedienen.  Handenvrij opnemen en transcriberen,
blz. 80.

Diagnosebestand

Bewaren van een diagnosebestand voor foutanalyse en een
bestand met alle bestandsconfiguratie-instellingen op de geheu-
genkaart.

Instellingen resetten

Resetten van de instellingen naar de standaard fabriekswaarden.

Ruisvermindering

Aanzetten van de ruisverminderingsfunctie voor een betere
afspeelkwaliteit. Ruisvermindering vermindert het achtergrond-
geluid en verbetert de hoorbaarheid van zachtere stemmen.
87
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: