Download  Print this page

Storingen Verhelpen - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Storingen verhelpen

Probleem
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat speelt mijn opnames niet af
Het apparaat reageert niet
Ik hoor niets uit de luidspreker
De opname start niet
Ik hoor niets uit de hoofdtelefoon
Mogelijke oorzaak/oplossing
• De batterij is leeg.
X Batterij opladen.
• Het apparaat is uitgeschakeld.
X Apparaat aanzetten.  Apparaat in- en uitschakelen, blz. 72.
• Het apparaat staat in de energiebesparingsmodus.
X Recorder optillen of op een willekeurige knop drukken om de recorder
te activeren.
• Er zijn geen opnames op het apparaat opgeslagen.
• Zet het apparaat uit en weer aan.  Apparaat in- en uitschakelen, blz. 72.
• De hoofdtelefoon is aangesloten op het apparaat.
X Hoofdtelefoon ontkoppelen.
• Het volume staat op het laagste niveau.
X Volumeniveau aanpassen.
• Er zit geen geheugenkaart in het apparaat.
X Geheugenkaart in het apparaat plaatsen.  Geheugenkaart plaatsen en
verwijderen, blz. 71
• De geheugenkaart is niet naar behoren geformatteerd.
X Geheugenkaart in het apparaat formatteren.  Geheugen formatteren,
blz. 88
• De geheugenruimte voor opnames is vol.
X Enkele bestanden verwijderen of naar een extern apparaat verplaatsen.
• Het bestand is vergrendeld.
X Bestand ontgrendelen.  Bestandsvergrendeling en prioriteit, blz. 79
• De geheugenkaart is vergrendeld.
X Geheugenkaart ontgrendelen.
• De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten.
X Aansluiting van de hoofdtelefoon controleren.
• Het volume staat op het laagste niveau.
89
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

   Related Content for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: