Download  Print this page

Schermmenu (display); Helderheid (brightness); Achtergrondverlichting (backlight); Uiterlijk (appearance) - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Schermmenu (Display)

Helderheid (Brightness)

Helderheid van de display aanpassen. Het helderheidsniveau van
de display heeft invloed op de snelheid waarmee het apparaat
het batterijvermogen verbruikt.

Achtergrondverlichting (Backlight)

Instellen van de wachtperiode voordat het apparaat de achter-
grondverlichting uitschakelt:
• Auto: de helderheid van de display wordt automatisch aan-
gepast en de achtergrondverlichting van de display wordt na 8
seconden uitgeschakeld.
• 8 sec. (standaard)
• 20 sec.
• On

Uiterlijk (Appearance)

Een displaymodus selecteren: Advanced (geavanceerd, stan-
daard), Classic (klassiek).  Startscherm, blz. 69.

Opnamelampje (Record lamp)

Activeren/deactiveren van het ledlicht.

Language

Instellen van de taal voor de gebruikersinterface van het appa-
raat: English, Deutsch, FranÇais, Español, Italiano.  Taal
instellen, blz. 73
86
NL

Apparaatmenu (Device)

Piep (Beep)

Inschakelen/uitschakelen toets- en signaaltonen.

Akoestische feedback (Acoustic feedback)

Hiermee kunt u naar de opname luisteren terwijl u bezig bent
met vooruit-of terugspoelen.  Snel zoeken, blz. 76.

Energiebesparing (Power save)

Instellen van de periode waarna de recorder overschakelt in de
energiebesparingsmodus: 1 min, 5 min (standaard), 10 min,
15 min, Uit.  Energiebesparingsmodus, blz. 73.
Datum & tijd (Date & time)
De ingevoerde datum en tijd worden bij elke opname bewaard
als de opnametijd.  Datum en tijd instellen, blz. 73

Schuifschakelaar (Slide switch)

U kunt de functionaliteit van de schuifschakelaar naar wens
instellen. De schuifschakelaar is standaard ingesteld op
Internationaal.
Stand
Internationaal Philips
1
G
B
2
F
C/G
3
C
F/H
4
B
A
* De functionaliteit kan worden aangepast met de Einde-brief- en
REC STANDBY-knoppen.
Philips
Duits
klassiek*
B
B
C/G
F/H
F/H
C/G
A
A

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: