Download  Print this page

Trefwoorden Toewijzen (auteursnaam En Werktype); Werktype Toewijzen; Bestandsvergrendeling En Prioriteit - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Trefwoorden toewijzen (auteursnaam
en werktype)
Aan elke opname kunt u één of meer trefwoorden toewijzen,
zoals de naam van de auteur of een werktype. Trefwoorden
worden gebruikt om opnames te herkennen en voor automati-
sche bestandsroutering in de Philips SpeechExec-software.
Opmerking
• Trefwoorden moeten eerst worden ingesteld met de Philips
SpeechExec-software.  Geavanceerde configuratie, blz. 82.
• De trefwoordencategorie Author (auteur) met de
trefwoorden 'DPM7000' en '- - -' (leeg) en de categorie
Work type (werktype) met de trefwoorden 'Memo',
'Letter' (brief), 'Fax', 'Report' (rapport), 'Meeting'
(vergadering) en '- - -' (leeg) zijn standaard beschikbaar.
Auteursnaam toewijzen
1
Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op
F2 (Menu) en selecteert u File (bestand) > Author
(auteur).
X er wordt een lijst met auteursnamen getoond.
2
Druk op + / – om een auteursnaam te selecteren.
3
Druk op F2 (OK) om de geselecteerde auteursnaam toe te
wijzen aan de opname.

Werktype toewijzen

1
Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op
F1 (Work type) (werktype)
X er wordt een lijst met werktypes getoond.
2
Druk op + / – om een werktype te selecteren.
3
Druk op F2 (OK) om het geselecteerde werktype toe te
wijzen aan de opname.

Bestandsvergrendeling en prioriteit

Met de bestandsvergrendelingsfunctie kunt u voorkomen dat
belangrijke bestanden per ongeluk worden verwijderd en ze als
voltooid markeren. Met de prioriteitsinstelling kunnen urgente
opnames tijdens het transcriberen prioriteit krijgen.
1
Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op de
EOL-knop om het bestand te vergrendelen en als voltooid
te markeren.
X Het
-symbool wordt getoond.
X Er wordt een nieuwe, lege opname gemaakt.
2
Om de prioriteitsstatus aan de opname toe te kennen, drukt
u binnen een halve seconde opnieuw op de EOL-knop.
X Het -symbool wordt getoond.
3
Om veranderingen in het bestand aan te brengen, ontgren-
delt u het door op de EOL-knop te drukken.
Opmerkingen
• De Philips SpeechExec-software kan zo worden
geconfigureerd dat alleen de als voltooid gemarkeerde
bestanden van het apparaat op de computer worden
gedownload.
• Vergrendelde bestanden worden verwijderd wanneer de
geheugenkaart wordt geformatteerd of wanneer de 'alle
bestanden verwijderen'-functie wordt gebruikt.
79
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: