Download  Print this page

Afspelen; Een Bestand Selecteren; Een Opname Afspelen; Afspeelsnelheid Wijzigen - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Afspelen

Een bestand selecteren

1
Druk op + terwijl het apparaat in de stopmodus staat.
X De positie-indicator springt naar het einde van een
bestand.
X De positie-indicator springt naar het begin van het volgen-
de bestand.
2
Druk op – terwijl het apparaat in de stopmodus staat.
X De positie-indicator springt naar het begin van een
bestand.
X De positie-indicator springt naar het einde van het vorige
bestand.
Opmerking
• Als het bestand indexmarkeringen of opgenomen
instructies bevat, drukt u op + / – om naar de vorige of
volgende indexmarkering of instructie te springen.
X Het indexnummer wordt één seconde getoond.

Een opname afspelen

1
Terwijl het apparaat in de stopmodus staat, drukt u op + / –
om het af te spelen bestand te selecteren en om het begin
van de opname te vinden.
2
Beweeg de schuifschakelaar naar de C PLAY-stand om te
beginnen met afspelen.
3
Druk op + / – om het volume aan te passen.
4
Beweeg de schuifschakelaar naar de F STOP-stand om te
stoppen met afspelen.
X Het afspelen wordt gepauzeerd op het moment waarop
u bent gestopt. Het apparaat keert terug in de stopmodus.
76
NL

Afspeelsnelheid wijzigen

1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op F3 (Speed)
(snelheid) om te schakelen tussen een snellere, langzamere
en normale afspeelsnelheid.
X De afspeelsnelheid neemt toe (+30 %) en het D-picto-
gram wordt weergegeven.
X De afspeelsnelheid neemt af (-25 %) en het E-pictogram
wordt weergegeven.
X De opname wordt weer op de normale snelheid afge-
speeld en het C-pictogram wordt weergegeven.

Snel zoeken

U kunt op hoge snelheid vooruit- en terugspoelen in het huidige
bestand. Op deze manier kunt u een specifiek deel van de
opname terugvinden.
1
Beweeg de schuifschakelaar naar de B REW-stand tijdens
het afspelen of wanneer het apparaat is gestopt
X om op hoge snelheid terug te spoelen in het huidige
bestand.
2
Druk op FWD en houd ingedrukt tijdens het afspelen of
wanneer het apparaat is gestopt
X om op hoge snelheid vooruit te spoelen in het huidige
bestand.
Opmerking
• Als het bestand indexmarkeringen of opgenomen
instructies bevat, stopt het apparaat tijdens het vooruit- of
terugspoelen 1 seconde bij de indexmarkering of instructie.
Tip
• Tijdens het snelzoeken kunt u het afspeelgeluid in- of
uitschakelen. U kunt dan naar de opname luisteren terwijl u
vooruit- of terugspoelt. ( Akoestische feedback (Acoustic
feedback), blz. 86).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: