Download  Print this page

Bestandsmenu (file); Bestand Verwijderen (delete File); Deel Verwijderen (delete Section); Prioriteit Hoog/normaal (priority High/normal) - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bestandsmenu (File)

Bestand verwijderen (Delete file)

Individuele bestanden van het apparaat verwijderen.  Een
bestand verwijderen, blz. 77.

Deel verwijderen (Delete section)

Een deel van een bestand verwijderen.  Een deel van een
bestand verwijderen, blz. 77.

Prioriteit hoog/normaal (Priority high/normal)

Met de prioriteitsinstelling kunnen urgente opnames tijdens het
transcriberen prioriteit krijgen. U kunt High (hoog, het -sym-
bool wordt weergegeven) of Normal (normaal) selecteren.
De standaardwaarde is Normal.  Bestandsvergrendeling en
prioriteit, blz. 79.

Vergrendeling/einde-brief (Lock/EOL)

Met de bestandsvergrendelingsfunctie kunt u voorkomen dat
belangrijke bestanden per ongeluk worden verwijderd en ze
als voltooid markeren.  Bestandsvergrendeling en prioriteit,
blz. 79.

Index toevoegen/wissen (Index set/clear)

Indexmarkeringen kunnen worden gebruikt om bepaalde
punten in een opname te markeren als referentiepunt.
 Indexmarkeringen, blz. 78.

Auteur, werktype (Author, work type)

Aan elke opname kunt u één of meer trefwoorden toewijzen,
zoals de naam van de auteur of een werktype. Trefwoorden
worden gebruikt om opnames te herkennen en voor automa-
tische bestandsroutering in de Philips SpeechExec-software.
 Trefwoorden toewijzen (auteursnaam en werktype), blz. 79.
84
NL

Alles verwijderen (Delete all)

Alle bestanden tegelijk van het apparaat verwijderen.  Alle
bestanden verwijderen, blz. 77.

Bestandsinformatie (File information)

Weergeven van informatie over het huidige bestand, zoals het
bestandsnummer, de bestandsnaam, de toegewezen trefwoor-
den, de streepjescode-informatie en de opnamedatum en -tijd.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: