Download  Print this page

Instellingen; Het Menu Gebruiken; Menuoverzicht - Philips DPM7000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

6 Instellingen

Het menu gebruiken

1
Druk op F2 (Menu) terwijl de recorder in de stopmodus
staat om het menu te openen.
2
Druk op + / – om het volgende of vorige menuonderdeel te
selecteren.
3
Druk op F3 (Enter) (binnengaan) om een submenu binnen
te gaan. Druk op F1 (Back) (terug) om het menu te
verlaten.
4
Druk op + / – om een functie te selecteren.
5
Druk op F2 (OK) om een keuze te bevestigen of
F1 (Back) (terug) om een submenu te verlaten zonder
een instelling te veranderen.
Opmerking
• Sommige instellingen, zoals het instellen van trefwoorden,
bestandsversleuteling en apparaatvergrendeling, zijn
alleen toegankelijk via de Philips SpeechExec-software.
 Geavanceerde configuratie, blz. 82.

Menuoverzicht

File (bestand)
Delete file (bestand verwijderen)
Delete section (deel verwijderen)
Priority high / normal (prioriteit hoog/normaal)
Lock / EOL (vergrendeling/einde-brief)
Index set / clear (index toevoegen/wissen)
Author (auteur)
Work type (werktype)
Delete all (alles verwijderen)
File information (bestandsinformatie)
Record (opnemen)
Profile (profiel)
Line-in (lijningang)
Record notification beep (pieptoon start opname)
Edit mode (bewerkingsmodus)
Voice activation (stemactivering)
Display (scherm)
Brightness (helderheid)
Backlight (achtergrondverlichting)
Appearance (uiterlijk)
Record lamp (opnamelampje)
Language
Device (apparaat)
Beep (piep)
Acoustic feedback (akoestische feedback)
Power save (energiebesparing)
Date & time (datum & tijd)
Slide switch (schuifschakelaar)
Auto backspace (automatische backspace)
Device information (apparaatinformatie)
Format card (kaart formatteren)
USB charge (USB-opladen)
USB audio
Hands-free mode (handenvrije modus)
Diagnosis file (diagnosebestand)
Reset settings (instellingen resetten)
Noise reduction (ruisvermindering)
83
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips DPM7000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: