Download  Print this page

Belangrijk - Philips LFH9375/00 User Manual

Pocket memo digital dictation recorder push-button operation with speechexec workflow software.
Hide thumbs

Advertisement

1

Belangrijk

Philips behoudt zich het recht voor om op elk
gewenst moment producten te wijzigen en is
hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te
passen.
De inhoud van deze handleiding wordt
toereikend geacht voor het bestemde gebruik
van het systeem. Indien het product of de
individuele modules of procedures worden
gebruikt voor andere doeleinden dan in deze
handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid
en geschiktheid van het systeem worden
bevestigd.
Veiligheid
• Houd het product uit de regen en vermijd
contact met water om kortsluiting te
voorkomen.
• Stel het product niet bloot aan te veel
warmte, bijvoorbeeld van een verwarming of
door direct zonlicht.
• Zorg ervoor dat de kabels niet beklemd
raken, vooral bij de stekkers en daar waar ze
uit het product komen.
• Maak kopieën van uw bestanden. Philips
is niet verantwoordelijk voor enig
gegevensverlies.
Veiligheid van het gehoor
Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u
uw oortelefoon gebruikt:
• Gebruik het product gedurende een redelijke
tijd en bij een redelijke geluidssterkte.
• Zet het geluid niet harder, want uw gehoor
past zich aan.
• Zet het geluid niet zo hard dat u niets meer
van uw omgeving hoort.
• Wees voorzichtig of stop het gebruik in
mogelijk gevaarlijke situaties.
• Gebruik de oortelefoon niet in een
gemotoriseerd voertuig, tijdens het fietsen
of skateboarden. Het kan gevaar voor het
140
verkeer veroorzaken en is in veel gebieden
verboden.
Belangrijk (voor modellen met
oortelefoon):
Philips garandeert dat zijn geluidsapparatuur
voldoet aan de maximale geluidssterkte zoals die
is bepaald door de relevante regelgeving, maar
alleen bij gebruik van de origineel meegeleverde
oortelefoon. Moet deze oortelefoon worden
vervangen, dan raden wij aan contact op te
nemen met uw leverancier om een Philips-
model te bestellen identiek aan het origineel.
Kleine kinderen
Het apparaat en toebehoren zijn geen
speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen
bevatten. Houd deze buiten het bereik van
kleine kinderen.
Uw oude product weggooien
• Uw product is ontworpen en vervaardigd met
hoogwaardige materialen en componenten die
kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
• Het symbool van een verrijdbare
vuilnisbak met een kruis erdoorheen
geeft aan dat het product valt onder
de Europese richtlijn 2002/96/EC.
• Stel u op de hoogte van uw plaatselijke,
gescheiden ophaalsysteem voor elektrische en
elektronische producten.
• Houd u aan de plaatselijke regels en gooi
oude producten niet weg met het gewone
huisvuil. Gooit u uw oude producten op de
juiste manier weg, dan voorkomt dit negatieve
gevolgen voor milieu en volksgezondheid.
• Batterijen (ook ingebouwde, oplaadbare
batterijen) bevatten substanties die het
milieu kunnen verontreinigen. Alle batterijen
moeten worden weggegooid bij een officieel
verzamelpunt.
Gebruikershandleiding

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips LFH9375/00

   Related Manuals for Philips LFH9375/00

This manual is also suitable for:

Lfh9375/27Lfh9375

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: