Download  Print this page

Belangrijk; Veiligheid; Hergebruik Van Uw Oude Product; Technische Support En Garantie - Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

2

Belangrijk

2.1

Veiligheid

Stel het product niet bloot aan regen of water
om kortsluiting te voorkomen.
Het toestel niet blootstellen aan
warmtebronnen zoals verwarmingsapparatuur
of aan direct zonlicht.
Zorg ervoor dat de kabels niet afgeklemd
worden, vooral aan de stekkers en de plaats
waar ze uit het toestel komen.
Maak een reservekopie van uw bestanden.
Philips is niet verantwoordelijk voor
gegevensverlies.
2.2

Hergebruik van uw oude product

Uw product is ontworpen met en vervaardigd
van kwalitatief hoogwaardige materialen en
onderdelen, welke gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden.
Producten die voorzien zijn van
een symbool met een doorstreepte
afvalcontainer op wieltjes vallen
onder EU-richtlijn 2002/96/EC.
Laat u voorlichten over de manier waarop
elektrische en elektronische producten in uw
regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij het verwijderen van oude producten
de lokale wetgeving in acht, en plaats deze
niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u
oude producten op de juiste wijze verwerkt,
Gebruikershandleiding
dan voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
2.3

Technische support en garantie

Dit Philips product werd ontworpen
en gefabriceerd volgens de hoogste
kwaliteitsnormen. Mocht uw Philips product
niet correct werken of defect zijn, gelieve
dan contact op te nemen met uw Philips
Speech Processing leverancier die u de
nodige informatie zal geven over de te volgen
procedure.
Mocht u vragen hebben die uw dealer niet kan
beantwoorden, ga dan naar www.philips.com/
dictation om ons te contacteren.
De onderdelen kunnen niet door de gebruiker
worden onderhouden. Open of verwijder geen
kleppen die het binnenwerk van het product
afschermen. Reparaties mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door servicecentra van
Philips en erkende reparateurs. Als u zich
hier niet aan houdt, vervallen alle garanties,
uitdrukkelijk dan wel impliciet. De garantie
vervalt in geval van handelingen die in deze
handleiding uitdrukkelijk worden verboden
of in geval van aanpassingen of montages die
niet in deze handleiding worden aanbevolen of
goedgekeurd.
87

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder

This manual is also suitable for:

Lfh 9370 /00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: